NHỮNG RUNG CẢM NỘI TÂM

Thánh I-nhã

Người dịch: Hoàng Sóc Sơn

CENTRE SÈVRES 2004 

Giới thiệu

Những Rung Cảm Nội Tâm thường được gọi là Nhật Ký Nội Tâm của thánh I-nhã gồm 51 trang, khổ giấy 31 cm x 23 cm, do chính thánh I-nhã viết tay bằng tiếng Ty Ban Nha, liên tục từ ngày 2.2.1544 đến ngày 27.2.1545, chia làm 2 phần: phần 1 gồm 27 trang, từ ngày 2.2.1544 đến ngày 12.3.1544; phần 2 gồm 24 trang, từ ngày 13.2.1544 đến ngày 27.2.1545. Đây chắc chỉ là một phần những điều ngài đã ghi chép. Chúng ta gọi tên tập sách là Những Cảm Nghiệm Nội Tâm vì cụm từ này thánh I-nhã đã sử dụng 8 lần trong tập sách, và một ai khác đã viết lại ở bìa. Theo các nhà nghiên cứu hiện nay, Những Rung Cảm Nội Tâm diễn tả nội dung chính xác hơn.  Phần đầu của tập sách này được xuất bản lần đầu năm 1892 và toàn bộ được xuất bản lần đầu năm 1934. Hai tác giả tu đức nổi tiếng là J. de Guibert và K. Rahner đã nhanh chóng nhận ra một thánh I-nhã thần bí. Các bản dịch lần lượt ra đời. Đến nay, các nhà nghiên cứu đều đồng ý ngài là một nhà thần bí đúng nghĩa và ở vào số ít những nhà thần bí lớn nhất trong Hội Thánh. Điều này đã  thay đổi đáng kể một số quan điểm về thánh I-nhã và Dòng Tên.

Trong trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae phê chuẩn Dòng Tên năm 1540, Ðức Giáo Hoàng Phaolô III giao cho nhóm các cha đầu tiên gồm 10 người, kể cả thánh I-nhã, việc soạn thảo Hiến Chương. Các cha đầu tiên ủy nhiệm cho thánh I-nhã và cha Jean Codure soạn thảo, sau đó cả nhóm sẽ cùng quyết định. Nhưng năm 1542, cha Jean Codure qua đời, việc soạn thảo Hiến Chương thực tế do thánh I-nhã thực hiện, dựa trên trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae và các Ðiều khoản Hiến Chương do các cha đầu tiên quyết định năm 1541. Có khá nhiều vấn đề trong đời sống và hoạt động của Dòng Tên cần được xác định. Trong gần 13 tháng, thánh I-nhã ghi lại khá cặn kẽ những rung cảm nội tâm của ngài khi nhận định về một số điểm như các nhà thờ của Dòng Tên có nhận niên lợi không, các sứ vụ của Dòng, anh em trong Dòng có nên nhận các phẩm chức trong Hội Thánh không. Ðó là những đề tài ngài suy xét và xin được chuẩn y trong giờ suy ngắm và dâng lễ mỗi ngày. Qua những ghi chép ấy, ngày nay chúng ta nhận ra ngài có những cảm nghiệm thiêng liêng đặc trưng của các nhà thần bí.

Ngày nay người ta không dễ đồng ý với nhau thế nào là đời sống thần bí. Dầu vậy, kể cả theo nghĩa khắt khe nhất, thánh I-nhã vẫn được mọi người nhìn nhận là một nhà thần bí. Có thể tóm tắt ở ba điểm. Trước hết, ngài có những kinh nghiệm thiêng liêng phi thường,: những hiểu biết hết sức đặc biệt, nhất là về Thiên Chúa Ba Ngôi. Về điểm này, hình như không một nhà thần bí nào sánh được với ngài. Thứ đến, có thể gọi những cảm nghiệp ấy là những trực cảm thiêng liêng, tức là không phải do ngài nghiên cứu hay suy niệm mà có, nhưng do Thiên Chúa trực tiếp ban. Các nhà tu đức gọi là thụ cảm. Cuối cùng, những cảm nghiệm ấy xâm chiếm mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của ngài, để biến đổi toàn diện và sâu xa cuộc sống của ngài. Các nhà nghiên cứu thường chia các nhà thần bí thành hai loại : tâm cảm, tiêu biểu là thánh Phanxicô Assisi, và trí năng, tiêu biểu là thánh Gioan Thánh Giá. Với thánh I-nhã các nhà nghiên cứu phải thêm loại thứ ba mà tiêu biểu là thánh Phaolô tông đồ. Thực vậy, thánh I-nhã có những cảm nghiệm tương tự thánh Phanxicô Assisi và cũng có những cảm nghiệm tương tự thánh Gioan Thánh Giá, nhưng lại dẫn tới cuộc sống chứ không chủ yếu ở trong tâm hay trí. Trong Linh Thao, ngài cho thấy Thiên Chúa Ba Ngôi nhìn xem mặt đất, rồi quyết định cử Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu độ con người. Với thị kiến La Storta, ngài nhận được ơn đã tha thiết xin là được đặt với Ngôi Con. Ngài không dừng lại ở chiêm ngắm hay yêu mến trong cầu nguyện, nhưng chiêm ngắm và yêu mến Thiên Chúa ngay trong cuộc sống, như ngài viết trong Linh Thao : yêu mến và phụng sự Thiên Chúa trong mọi sự. Điều đó được các nhà nghiên cứu linh đạo Dòng Tên gọi là chiêm niệm trong hoạt động. Bằng nhận định, ngài luôn đi tìm ý Chúa trong mọi sự và khi tìm được thì xin Chúa chuẩn y, rồi đưa vào cuộc sống. Có người gọi cảm nghiệm thiêng liêng của ngài là thần bí phục vụ vì yêu mến. Chúng ta có thể gọi đó là thần bí định hướng tông đồ.

Hai biểu hiện thần bí khá đặc biệt nơi ngài là nuớc mắt loquela. Có thể nói Những Rung Cảm Nội Tâm tràn ngập nước mắt. Nước mắt được thánh I-nhã ghi nhận từ ngày đầu đến ngày cuối. Trong phần 1, các nhà nghiên cứu đếm được 175 từ nước mắt. Trong phần 2, hầu như chỉ còn nước mắt. Chẳng hạn ngày cuối cùng, số 490 : « a3 l d   trước o c y  đầm đìa và liên tục trong thánh lễ ; sau », nghĩa là nước mắt trong cả ba lần cầu nguyện trước khi dâng lễ, nước mắt trong thánh lễ, nước mắt sau thánh lễ, nước mắt lúc cầu nguyện, nước mắt lúc ở trong phòng, nước mắt lúc ở nhà nguyện, nước mắt đầm đìa và liên tục trong thánh lễ. Cho đến nay người ta chưa thấy nhà thần bí nào nhiều nước mắt như ngài. Đó không chỉ là một hiện tượng thể lý hay tâm lý. Theo các nghiên cứu gần đây, mỗi lần ngài đề cập nước mắt chúng ta phải hiểu là ngài chiêm ngưỡng hay yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiện diện rất nhiều và rất mạnh của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng được diễn tả qua kinh nghiệm loquela, tuy trong một thời gian giới hạn hơn nhiều so với kinh nghiệm về nước mắt. Cả hai kinh nghiệm này dầu sao không phải là điều cốt yếu, nhưng cho chúng ta thấy ngài sống hết sức thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và luôn kết hợp với hoạt động sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, được thể hiện đặc biệt qua mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua của Ngôi Con và được tiếp nối do việc Chúa Giêsu Phục Sinh ban Thánh Thần cho các tông đồ. Điểm độc đáo của ngài không phải là có những cảm nghiệm thiêng liêng phi thường, chẳng hạn nước mắt hay loquela, nhưng là kết hợp thâm sâu với Thiên Chúa trong hoạt động sáng tạo và cứu độ đang diễn ra trong đời sống nhân loại.

Đọc Những Rung Cảm Nội Tâm không phải là điều đơn giản. Tác giả Những Rung Cảm Nội Tâm cũng là tác giả của Linh Thao, Hiến Chương Dòng Tên và Những Bước Đường Theo Chúa. Do đó, muốn hiểu được Những Rung Cảm Nội Tâm, cần có nền là Những Bước Đường Theo Chúa và ruột là Linh Thao. Linh Thao là giai đoạn luyện tập, Những Rung Cảm Nội Tâm là giai đoạn sống thực: Linh Thao đạt tới cao điểm trong Những Rung Cảm Nội Tâm. Cũng vậy, Hiến Chương Dòng Tên được soạn thảo qua kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ cá nhân thánh I-nhã hay của tập thể nhóm anh em đầu tiên, và cả của những dòng tu có trước, nhưng tất cả những điểm độc đáo đều đã được sàng lọc qua những cảm nghiệm thần bí của thánh I-nhã.

Dịch Những Rung Cảm Nội Tâm chắc chắn không phải là việc dễ dàng, một phần vì những kinh nghiệm rất riêng tư của thánh I-nhã, một phần vì khó tìm được từ tương ứng giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt Nam. Chúng tôi  cố gắng dịch sát tối đa, và tôn trọng nguyên văn, kể cả khi tối nghĩa.

Trong bản viết tay, thánh I-nhã viết thêm điều này, gạch bỏ điều kia, và một vài chỗ được ngài đóng khung. Ở đây, chúng ta quy ước :

1.    In đậm: phần thánh I-nhã viết thêm.

2.    In nghiêng và đặt trong < . >: phần thánh I-nhã gạch bỏ.

3.    Gạch dưới: phần thánh I-nhã đóng khung.

Ở cuối, chúng ta có hai phụ bản: (1) Suy xét về thanh bần, bản văn do thánh I-nhã soạn có thể trong những ngày đầu ngài nhận định về qui chế thanh bần của nhà thờ Dòng Tên, và ngài thường có bên cạnh để xem trong những ngày ấy; (2) Tờ Madrid, bản chép tay một số đoạn trích trong Những Rung Cảm Nội Tâm, chưa hiểu vì sao được đưa sang Tây Ban Nha ngay từ thế kỷ XVI, hiện được lưu giữ ở Madrid, và cho đến nay vẫn chưa được xuất bản.

Những Rung Cảm Nội Tâm là một bản văn độc đáo của thánh I-nhã, trước hết vì do chính tay ngài viết từ đầu đến cuối, và đây là điều họa hiếm; thứ đến vì trái với các tài liệu khác, tài liệu này không dành cho người khác, nhưng chỉ dành riêng cho chính ngài. Thật ra, cho đến nay vẫn còn những điều người ta chưa hiểu vì những điều ngài viết quá riêng tư. Tuy nhiên, với những gì đã hiểu được, chúng ta có thể nói ngài đã mở ra một con đường mới cho những người muốn đạt tới đỉnh cao của kinh nghiệm thiêng liêng ngay trong cuộc sống hằng ngày để sống Tin Mừng triệt để giữa những thực tại trần thế.

 

4[1]

[5.2] [2] 

Ðức Mẹ [3] 

4. Thứ ba- Trước, trong và sau thánh lễ: < nhiều > sốt mến, nước mắt < bên trong và bên ngoài >, đau mắt vì chảy nhiều nước mắt. Nhìn thấy Ðức Mẹ và Ngôi Con sẵn lòng chuyển cầu cho trước Ngôi Cha ++ [4] Cương quyết và hướng hơn về không nhận [5], lúc ấy và trong suốt ngày. Buổi chiều, như cảm nhận hay nhìn thấy Ðức Mẹ sẵn lòng chuyển cầu cho.

1          [2.2]

+ Ðức Mẹ

C [6]       1. Thứ bảy- Dạt dào sốt mến trong thánh lễ, nước mắt, tin tưởng nơi Ðức Mẹ gia tăng. Nghiêng hơn về không nhận gì, lúc ấy và trong suốt ngày.  

2          [3.2]

[C.]      2. Chúa Nhật - Cũng vậy, và ngay cả hơn nữa về không nhận gì, lúc ấy và trong suốt ngày.

3          [4.2]

Ðức Mẹ

C         3. Thứ hai - Cũng vậy, và cả những tâm tình khác, suốt ngày nghiêng hơn về không nhận gì. Ban đêm, tâm hồn cảm nhận rất gần gũi với Ðức Mẹ, rất tin tưởng.

5          [6.2]    

Ðức Mẹ

            5. Thứ tư - Trước và trong thánh lễ, sốt mến, không thiếu vắng nước mắt, nghiêng hơn về không nhận gì. Sau đó, khá sáng tỏ và với thay đổi khác thường, tôi có cảm giác nhìn thấy nếu nhận một phần thì áy náy, nhận tất cả thì làm < phá hủy > gương xấu và tiếp tay vào việc hạ giá đức thanh bần mà Chúa ca ngợi nhiều. 

6          [7.2]

Ba Ngôi

6. Thứ năm - Trước thánh lễ < và trong thánh lễ >, rất dạt dào lòng sốt mến và nước mắt. Trong suốt ngày, sốt mến và sức nóng đáng kể < cho đến đêm >. Luôn luôn giữ vững hơn và được thúc đẩy hơn về không nhận gì. Trong lúc dâng lễ, rất sốt sắng và được thúc đẩy mạnh từ bên trong đến việc cầu nguyện với Ngôi Cha, tôi có cảm giác đáng kể về việc đến được. Tôi có cảm giác nhìn thấy được hai vị trung gian [7] chuyển cầu cho, qua một số dấu hiệu.

7          [8.2]

Chúa Giêsu [8] 

7. Thứ sáu - Sau khi sốt mến đáng kể trong lúc cầu nguyện, với nước mắt, từ khi dọn lễ và trong thánh lễ, rất dạt dào lòng sốt mến đầm đìa nước mắt, và ngăn cản nói thành tiếng khi tôi được đọc thành tiếng [9], vẫn giữ ý định không nhận gì.

8          Ngay sau thánh lễ, sốt mến và không thiếu vắng nước mắt. Suy xét về các lựa chọn trong một giờ rưỡi hay hơn nữa. Hình dung điều tôi có cảm giác tốt hơn theo các lý lẽ và theo sự thúc đẩy mạnh hơn của ý chí, nghĩa là không nhận gì hết. Muốn đệ trình điều đó lên Ngôi Cha qua trung gian và lời cầu nguyện của Mẹ và Ngôi Con. Trước hết, tôi xin Ðức Mẹ giúp tôi bên Con của Mẹ và Ngôi Cha. Rồi tôi nài xin Ngôi Con cùng với Mẹ của Người giúp tôi bên Ngôi Cha. Trong lòng tôi cảm nhận mình đi hoặc được đưa tới trước mặt Ngôi Cha; và điều ấy khiến tóc tôi dựng đứng lên, và rung cảm như có điều gì đó nóng ran rất đáng kể trong mọi phần thân thể. Tiếp đến là nước mắt và sốt mến hết sức mãnh liệt ++.

9          Sau đó, khi đọc lại những điều ấy và thấy đã viết chính xác, sốt mến đến với tôi nữa, không thiếu nước ở mắt ++. Kế đến, khi nhớ lại các ân sủng đã nhận được, lại sốt mến nữa.

10        Buổi tối, trong một tiếng rưỡi hay hơn nữa, tôi cân nhắc lại những lựa chọn theo cùng cách thức ấy. Khi chọn lựa không nhận gì hết, tôi thấy mình được sốt mến, và phần nào như được nâng lên, và rất thơ thới, không thấy có gì chống lại việc nhận gì đó, và cũng không muốn tiến xa hơn các lựa chọn như tôi đã nghĩ trong mấy ngày trước nữa.

11        [9.2]

< Truyền tin cho Ðức Mẹ.

8. Thứ bảy - Ðêm hôm trước rất yếu vì ngủ không ngon. Tâm trí yên tĩnh và khá sốt mến khi cầu nguyện buổi sáng. Rung động thiêng liêng, sức nóng và thúc đẩy đến chảy nước mắt.

Sau khi chỗi dậy, hai lần ý nghĩ mình đau yếu rời bỏ tôi. Sau đó, khi đi dâng lễ, sốt mến trong lúc cầu nguyện. Khi chuẩn bị mặc áo lễ cũng vậy. Rung động muốn khóc. Sau thánh lễ cũng vậy. Suốt ngày an tĩnh với ý muốn không nhận gì. Do đó gần như ngay từ đầu tôi nghĩ sẽ ở lâu hơn, nhưng ước muốn đó rời bỏ tôi, tôi có cảm giác sự việc đã sáng tỏ, nghĩa là không nhận gì >.

Duyệt lại các lựa chọn, rất thanh thản và sốt mến. Xét dưới đủ mọi khía cạnh, vẫn nghĩ là không nhận một phần hay toàn phần. Không thấy cần xem xét thêm nữa. Coi như đã xong, lòng trí rất thanh thản, luôn luôn thấy nhất định không nhận gì cả.

12        [10.2]

Theo ngày

9. Chúa nhật - Ði qua các lựa chọn, và hiến tế việc không nhận gì, nhiều sốt mến, không thiếu vắng nước mắt. Ðiều ấy diễn ra trước, khi cầu nguyện thường lệ. Trước, trong và sau thánh lễ, khá sốt mến và nước mắt, luôn luôn hướng về không nhận gì. Thơ thới khi hiến tế Chúa điều ấy, sau khi cảm nhận nhiều sáng tỏ trong suy nghĩ. Kế đến, hướng về các vị trung gian, mà tôi cảm nhận chắc chắn < những cảm thức >, không thiếu vắng thị kiến ++.

13        Buổi tối, kiểm điểm các lựa chọn toàn phần, một phần hay không gì cả, hiến tế việc không nhận gì cả, nhiều sốt mến, bình an nội tâm, và linh hồn thanh thản, phần nào chắc hay vững tin là đã lựa chọn đúng.

+

14        [11.2]

Chúa Thánh Thần

10. Thứ hai - Giữa lúc cầu nguyện theo lệ thường, không có việc lựa chọn, tôi tiến dâng hay cầu xin Thiên Chúa là Chúa chúng ta cho việc hiến tế được đẹp lòng Ðấng Uy Linh. Khá sốt mến và nước mắt. Sau < tiến dâng > một lúc, thân thưa với Chúa Thánh Thần để dâng lễ kính Người, vẫn sốt mến và nước mắt như vậy. Tôi có cảm giác nhìn thấy hay cảm nhận Người trong một sự sáng dày đậm hay trong màu sắc của một ngọn lửa phi thường. Với tất cả những điều ấy, việc lựa chọn đã thực hiện được củng cố trong tôi ++.

15        Kế đến, muốn suy xét và đi vào các lựa chọn, và quyết định làm, tôi lấy lại các lý do đã ghi ra giấy, để suy xét về các lý do. Tôi nguyện xin Ðức Mẹ, rồi Ngôi Con và Ngôi Cha, để nhận được thần trí, nhờ đó có thể suy xét và nhận định, mặc dầu tôi đã nói là chuyện xong rồi. Cảm nhận khá sốt mến, và một số những cảm thức phần nào nhìn thấy rõ. Tôi ngồi xuống, xem xét gần như tổng quát vào việc nhận toàn bộ, nhận một phần hay không nhận chi hết, tôi không còn muốn xem xét bất kể lý do nào nữa. Một số những cảm thức khác lại đến với tôi, đó là trước tiên Ngôi Con đã cử các tông đồ đi rao giảng trong nghèo khó thế nào, rồi Ngôi Thánh Thần chuẩn y bằng việc ban thần khí và các ngôn ngữ thế nào, và như vậy khi Ngôi Cha và Ngôi Con cử Ngôi Thánh Thần đến, cả Ba Ngôi cùng chuẩn y sứ vụ ấy < tất cả mọi sự thuộc về >.

16        Ðến đây, sốt mến lớn hơn vào trong tôi, và tôi không còn thấy ước muốn xem xét thêm về đề tài này. Tôi quỳ gối, chảy nước mắt và thổn thức, tôi hiến tế Ngôi Cha ý định không nhận gì hết. Cả lúc hiến tế cũng như sau đó, bao nhiêu nước mắt trên mặt và thổn thức nhiều đến nỗi gần như tôi không đứng dậy được, vì những thổn thức và nước mắt do sốt mến và ân sủng tôi nhận được. Dầu vậy, tôi chỗi dậy, và khi đứng lên rồi, sốt mến và thổn thức vẫn tiếp diễn. Những điều ấy đến sau khi tôi hiến tế ý định không nhận gì hết và tôi coi là được Chúa phê chuẩn, duyệt y, v.v.

17        Kế đến, một lúc sau đó, trong khi đi và nhớ lại những điều đã xảy ra, một rung cảm nội tâm mới, sốt mến và nước mắt ++.

18        Một lúc sau nữa, ra khỏi phòng đi dâng lễ, tôi cầu nguyện một chút, sốt mến mãnh liệt và nước mắt, khi cảm nhận hay một cách nào đó nhìn thấy Ngôi Thánh Thần, coi như hoàn tất việc lựa chọn < và Ngôi Cha và Ngôi Con >, nhưng không thể nhìn thấy hay cảm nhận như vậy chút nào về hai ngôi vị thần linh khác.

19        Sau đó, trong nhà nguyện, trước và trong thánh lễ, dạt dào sốt mến và dàn dụa nước mắt. Sau thánh lễ, rất thanh thản và yên tâm, như người mệt được nghỉ ngơi nhiều, không tìm kiếm cũng không muốn tìm kiếm nữa, coi như chuyện đã xong. Chỉ còn phải tạ ơn, và vì lòng sốt mến đối với Ngôi Cha, dâng lễ kính Chúa Ba Ngôi, như trước đó đã dự tính dâng vào sáng thứ ba.

20        Các ngôi vị lánh mặt +

21        [12.2]

Ba Ngôi

11. Thứ ba <thứ tư>- < Tỉnh dậy> Sau khi tỉnh giấc, tôi cầu nguyện. Không ngừng hết lòng hết sức tạ ơn Thiên Chúa là Chúa chúng ta, với những cảm thức và nước mắt, vì <phúc lành> ân huệ lớn lao và <ánh sáng> một ánh sáng lớn lao đã nhận được về việc lựa chọn, tôi không thể giải thích được.

22        Sau khi chỗi dậy, tiếp tục lòng sốt mến ấy và sức nóng bên trong, và khi nhớ lại bao ơn lành đã nhận được, lại được thúc đẩy đến sốt mến hơn, và nước mắt, và như vậy cả lúc đi đến nhà D. Francisco[10] và trong lúc ở với ông ấy, cả sau đó <không> khi về cũng vậy, không mất đi sức nóng và tình yêu mãnh liệt.

<Sau đó, tôi đã giải quyết một điểm hoặc một cám dỗ đến với tôi lúc sáng sớm, đó là chỉ nhận cho nhà thờ thôi. Vì thấy khá rõ và với khá nhiều sốt mến, tôi đã cố gắng hoàn toàn dứt khoát với điểm ấy. Tôi thấy rất bình an và cảm thức rõ. Tôi muốn tạ ơn các ngôi vị thần linh. Tôi thực hiện điều này với lòng khá sốt mến. Ðiểm ấy hay cám dỗ ấy khiến tôi đang cầu nguyện thì đứng dậy để bảo (những người đang nói chuyện trong phòng chung) im, và tôi lưỡng lự giữa việc có bảo họ hay không. Kế đến tôi đi dâng lễ. Trong thánh lễ, tôi có cảm giác sức nóng ở bên trong chiến đấu chống lại sự dữ ở bên ngoài. Tôi có cảm giác rõ điều bên trong thì tốt và điều bên ngoài thì xấu. Giữa thánh lễ có sức nóng và phần nào lòng sốt mến chứ không nguội lạnh, nhưng để ý đến những khuấy động của những người trong phòng bên cạnh và của người dự lễ. Lễ xong, tôi duyệt lại, và cương quyết giữ vững điều đã lựa chọn, với sốt mến trong lòng. > 

23        [13.2]

Ðức Mẹ

12. Thứ tư <thứ năm> - Nhận ra hôm qua mình đã có lỗi nặng khi bỏ mặc các ngôi vị thần linh lúc đang tạ ơn, và không muốn dâng lễ kính Ba Ngôi như đã dự tính. Thay vào đó, nhờ Mẹ và Ngôi Con chuyển cầu để xin được tha lỗi và phục hồi ơn trước đó. Không đến với các ngôi vị thần linh, không hướng trực tiếp về các ngôi vị để tạ ơn hay lặp lại việc hiến tế, cũng không dâng lễ kính các ngôi vị trong suốt một tuần. Sẽ làm việc đền tội với việc vắng mặt ấy.

24        Trong lúc cầu nguyện cũng như khi mặc áo, rất nhiều sốt mến. Nước mắt nhiều và hết sức mãnh liệt. Thổn thức, vì nhận thấy Ðức Mẹ và Ngôi Con chuyển cầu cho, nhờ vậy hoàn toàn chắc chắn Ngôi Cha hằng hữu sẽ ban lại cho tôi tình trạng trước.

25        Rồi, trước trong và sau thánh lễ, lòng sốt mến tăng mạnh và đầm đìa nước mắt, vì nhìn thấy và cảm nhận các vị trung gian khiến rất chắc chắn sẽ được lại điều đã mất. Và trong tất cả các thời điểm ấy < không cảm nhận >, cả hôm thứ tư cũng như hôm thứ năm[11], coi việc hiến tế đã thực hiện, không có gì cản trở.

+

26        [14.2]

Thánh Danh Chúa Giêsu

13. Thứ năm <thứ sáu> - Trong lúc cầu nguyện theo lệ thường, không thấy các vị trung gian như hôm qua, nhưng nhiều lòng sốt mến và tâm trí bay bổng, thanh thản đáng kể. Sau đó, khi chuẩn bị rời phòng, không thiếu nước mắt và các rung cảm nội tâm.

27        Rồi trước, trong và sau thánh lễ, đầm đìa nước mắt, sốt mến, thổn thức mạnh. Nhiều lần nghẹn ngào, không cầm lại được. Nhiều cảm thức thiêng liêng. Dễ dàng gặp Ngôi Cha khi thưa với Người như trong bản văn thánh lễ. Rất <hy vọng> vững tâm hoặc hy vọng sẽ tìm lại được điều đã mất. Cảm nhận Ngôi Con rất nhiệt tình chuyển cầu cho tôi. Nhìn thấy các thánh < cùng nhau > trong một cách không thể viết ra được, cũng như không thể diễn tả được những điều khác. Không nghi ngờ về hiến tế đầu tiên đã thực hiện, v.v.

28        [15.2]

Lễ Ðức Mẹ ở Ðền Thờ. Simêon.

            14. Thứ sáu - Lúc cầu nguyện lần đầu, khi thưa với Ngôi Cha hằng hữu v.v., cảm nhận một sự êm dịu nội tâm đến, kéo dài, và không thiếu rung cảm trào nước mắt. Kế đến là khá sốt mến, càng về cuối càng mạnh hơn, tuy không gặp các trung gian hay ngôi vị nào.

29        Sau đó, rời phòng đi dâng lễ. Bắt đầu cầu nguyện, cảm nhận Ðức Mẹ tỏ hiện trước mặt. Cảm nhận hôm trước mình đã sai lỗi biết bao. Không thiếu rung cảm nội tâm và nước mắt. Có cảm tưởng đã làm Ðức Mẹ xấu hổ khi bao lần cầu khẩn cho tôi, vì tôi đã sai lỗi biết bao, đến nỗi Ðức Mẹ lánh mặt và tôi không tìm được lòng sốt mến nơi Mẹ hay ở trên cao <nơi các vị khác>.

30        Sau đó một chút, vì không gặp được Ðức Mẹ, tôi tìm kiếm trên cao. Xảy đến cho tôi một rung cảm mạnh kèm nước mắt và thổn thức, cùng với việc nhìn thấy và cảm nhận một cách nào đó Ngôi Cha trên trời tỏ ra nhiệt tình <sốt sắng> và dịu dàng với tôi, đến nỗi < muốn tỏ dấu hiệu > cho tôi hiểu là Người vui lòng vì Ðức Mẹ cầu khẩn cho tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy Ðức Mẹ.

31        Lúc chuẩn bị bàn thờ và sau khi mặc áo lễ, và trong thánh lễ, có nhiều rung cảm nội tâm mạnh, nước mắt nhiều xối xả và thổn thức. Nhiều lần nghẹn ngào, và sau lễ vẫn thế. Phần lớn thời gian thánh lễ ấy, từ khi chuẩn bị và sau đó, cảm nhận và nhìn thấy Ðức Mẹ rất nhiệt tình trước mặt Ngôi Cha, đến nỗi trong khi cầu nguyện với Ngôi Cha, Ngôi Con và lúc truyền phép, tôi không thể không cảm nhận hay nhìn thấy Mẹ như một phần hay như cửa của bao ân sủng đến độ tôi cảm nhận được trong tâm trí. <Cuối cùng> (Lúc truyền phép, Mẹ cho thấy thịt của Mẹ trong thịt Con của Mẹ), với nhiều cảm thức đến độ không thể viết ra được. Không nghi ngờ về hiến tế đầu tiên đã thực hiện.

+

32        [16.2]

Chúa Giêsu

            15. Thứ bảy - Trong cầu nguyện thường lệ, không cảm nhận các vị trung gian, không nguội lạnh hay khô khan, khá sốt mến. < Và đôi lúc tâm trí thơ thẩn không phải trong những điều xấu. Vào cuối giờ cầu nguyện cảm nhận rất thơ thới và sự êm dịu nào đó. Chỗi dậy và mặc quần áo, không thấy nghiêng chiều đáng kể về phía này hay phía khác.> Muốn dọn mình để dâng lễ, tự hỏi nên cậy nhờ ai trước và làm thế nào. Quỳ gối, suy nghĩ về việc khởi sự ở đâu. Có cảm giác Ngôi Cha tỏ mình cho tôi hơn và lôi kéo tôi đến với < tình yêu> lòng thương xót của Người. Trong mình, tôi cảm nhận Người nhiệt tình hơn và sẵn lòng hơn để ban cho tôi điều tôi ước nguyện, (trong khi tôi chưa nhờ đến các trung gian). Ðiều cảm nhận hay nhìn thấy này tăng lên. Trên mặt đầm đìa nước mắt. Hết sức tin tưởng nơi Ngôi Cha. Như thể tình trạng lưu đày trước đây đã qua.

33        Kế đến, đi dâng lễ, chuẩn bị bàn thờ, mặc áo lễ, bắt đầu thánh lễ. Trong tất cả các phần ấy, nhiều nước mắt xối xả. Ðược cuốn hút về phía Ngôi Cha. Hướng những điều của Ngôi Con về Ngôi Cha. < Một số cảm thức tôi có cảm giác là > Cảm nhận nhiều cảm thức đáng kể, ngọt ngào và rất thiêng liêng.

34        Sau thánh lễ, dành 1 giờ để xét về < tất cả> một phần các lựa chọn. Nghĩ về câu hỏi và về niên lợi đã được ban. Có cảm giác đó là những nút thắt và những cản trở của kẻ thù. Rất thanh thản và bình an khi lựa chọn và tiến dâng Ngôi Cha việc không nhận gì, kể cả cho nhà thờ. Quay về với phần kia của các lựa chọn khác cũng vậy. Không thiếu rung cảm nội tâm và nước mắt.

35        Buổi tối, đem giấy tờ ra xem và nêu lên những lý do để lựa chọn. Vì trong ngày đã phạm một lỗi, trong lòng cảm nhận <phần nào> những sợ hãi, không dám tiến xa hơn, nhưng tính hoãn lại việc lựa chọn như đã làm trước kia. Cuối cùng, quyết định làm như thường lệ. Tuy nhiên, không biết phải khởi sự từ đâu để cậy nhờ ai. Trong mình cảm nhận phần nào xấu hổ, hay một điều gì đó, đối với Mẹ. Cuối cùng, xét mình lần đầu về cả ngày, và xin tha lỗi v.v. Cảm nhận Ngôi Cha rất nhiệt tình, mặc dầu tôi chưa nhờ đến các trung gian. Nước mắt đôi chút.

36        Sau đó, đang khi sốt sắng, xin ơn để suy xét với thần trí của Người và được thần trí ấy thúc đẩy. Trước khi chỗi dậy, có cảm giác không có lý do để xem xét thêm về các lựa chọn. Tràn ngập giữa bao nước mắt. Sốt mến rất mãnh liệt, với bao thổn thức và bảo tăng phẩm thiêng liêng < có cảm giác không chỗi dậy được > trong ít lâu. Nghiêng về hiến tế việc không nhận gì cho nhà thờ, và việc không muốn trở lại điều này nữa, ngoại trừ dành hai ngày kế tiếp để tạ ơn và hiến tế lần nữa, hoặc một cách đàng hoàng hơn. Nước mắt quá lẽ, sốt sắng và sốt mến trong lòng. Kế đến, cứ mãi như vậy, có cảm giác không chỗi dậy được, nhưng muốn ở lại với cuộc thăm viếng nội tâm này.

37        Ít lâu sau, < giảm bớt > nảy ra ý nghĩ là hai ngày kế tiếp có thể xem xét các lựa chọn, vì có cảm giác là chưa quyết định ngược lại. Ðiều này khiến tôi bị tác động và mất bao sốt mến mãnh liệt kể trên, trong khi tôi muốn chống cự lại ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, chỗi dậy, tôi ngồi xuống và đặt điều ấy vào lựa chọn, duyệt xét một số lý do thiêng liêng, và bắt đầu khóc một chút, tôi cho rằng đó là một cám dỗ. Tôi quì xuống, tiến dâng Chúa việc không duyệt xét thêm về các lựa chọn trên đề mục này, nhưng dành ra hai ngày kế tiếp, tức là đến thứ hai, để dâng lễ tạ ơn và lặp lại thêm việc hiến tế.

38        Trong tiến dâng và hiến tế này, biết bao nước mắt dàn dụa, biết bao thổn thức và tặng phẩm thiêng liêng, đến nỗi sau khi đã hiến tế cho Ngôi Cha trước sự hiện diện của Ðức Mẹ, các thiên thần v.v., nước mắt vẫn tiếp tục như vậy v.v. Trong mình, tôi < có cảm giác > cảm nhận ước muốn không chỗi dậy, nhưng giữ nguyên như vậy, trong những điều tôi cảm nhận quá lẽ đến thế. Cuối cùng, hết sức toại nguyện, sốt mến và nước mắt vẫn tiếp diễn, tôi chỗi dậy với quyết tâm giữ < điều đã tiến dâng > hiến tế đã thực hiện và tất cả những điều đã tiến dâng.

39        [17.2]

Chúa nhật [12].

16. Chúa nhật - Lúc cầu nguyện thường lệ, không cảm nhận các vị trung gian hay bất kỳ ngôi vị nào. Lúc kết thúc cảm nhận khá dịu ngọt và sốt sắng. Từ giữa về sau đầm đìa nước mắt đầy sức nóng và dịu ngọt trong lòng. Không một loại cảm thức nào. <Khi chỗi dậy, không còn sức nóng >. Có cảm giác như việc đã xong, và đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta.

40        Chỗi dậy và chuẩn bị đi dâng lễ. Tạ ơn Ðấng Uy Linh. Tiến dâng Chúa hiến tế đã thực hiện. Không thiếu sốt mến và rung cảm kèm nước mắt. Rời phòng đi dâng lễ. Chuẩn bị bàn thờ, mặc áo lễ, khởi sự thánh lễ, khá nhiều nước mắt. Trong thánh lễ, nước mắt rất xối xả và đầm đìa đến mức rất nhiều lần nghẹn ngào, nhất là trong suốt đoạn thư dài của thánh Phaolô bắt đầu với các chữ: "Anh em sẵn lòng chịu đựng kẻ điên". Không cảm nhận có cảm thức, phân biệt hay cảm nhận về ngôi vị nào, với lòng yêu mến hết sức mạnh liệt, sốt mến và rất dịu ngọt đối với các điều thần linh. Toại nguyện gia tăng nhiều trong linh hồn.

41        Lễ xong, ở nhà nguyện, và sau đó trong phòng, quì gối, muốn tạ ơn về bao nhiêu ân huệ và ân sủng đã nhận được, không còn ước ao làm thêm các các hiến tế về hiến tế đã thực hiện (mặc dầu đã thực hiện, không thiếu lòng sốt mến). Coi sự việc như chắc chắn. Nhưng mặt khác vì < rất > sốt mến, muốn ở nguyên tại đó < quì gối > để hưởng < một số rung động và phần chấn nội tâm > tất cả những điều cảm nhận được.

42        Sau đó, tự nhủ có rời phòng hay không, và rất bình an khi quyết định có. Cảm nhận những rung cảm nội tâm và nước mắt cách đặc biệt. Mặc dầu có cảm giác có thể nán lại, đến đây tôi chỗi dậy < tôi ở lại >, linh hồn rất toại nguyện. Rời phòng < tôi ra đi > với quyết tâm hoàn tất trễ là hôm sau, trước bữa ăn. Tạ ơn, xin ban sức mạnh, lặp lại hiến tế đã làm do lòng sốt mến đối với Ba Ngôi, chủ đề thánh lễ sẽ dâng.

43        [18.2]

Ba Ngôi và xong [13].

            17. Thứ hai - Ðêm vừa qua, ít lâu trước khi nằm ngủ, đôi chút sức nóng < nội tâm >, sốt mến và rất tin tưởng sẽ gặp được các ngôi vị thần linh, hoặc ân sủng nơi các vị. Kết thúc. Sau khi nằm xuống, cảm nhận đặc biệt phấn chấn khi nghĩ đến các vị ấp ủ tôi với niềm vui nội tâm trong linh hồn.

44        Sau đó ngủ. Ban sáng, tỉnh dậy trước khi trời sáng. Sau đó thấy rất nặng nề và như thiếu vắng mọi điều thiêng liêng. Cầu nguyện thường lệ được gần một nửa, không hứng thú chút nào hoặc rất ít, và cả thiếu tin tưởng tìm được ân sủng trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, đến độ tôi trở lại cầu nguyện lần nữa. Có cảm giác cầu nguyện khá sốt mến, và về cuối nhiều êm dịu và hứng thú thiêng liêng.

45        Sau đó, chỗi dậy với ý nghĩ sẽ dời lại bữa ăn và thu xếp để không bị quấy rầy cho tới khi tìm được điều ước nguyện. Cảm nhận sức nóng mới và sốt mến đến khóc. Trong khi mặc quần áo, nghĩ đến việc nhịn ăn trong ba ngày để tìm được điều mình ước nguyện. Có cảm thức là cả ý tưởng ấy cũng đến từ Thiên Chúa. Xuất hiện những sức mạnh mới, sức nóng và sốt mến thiêng liêng, khiến càng khóc nhiều hơn.

46        Ít lâu sau, tôi tự hỏi phải bắt đầu từ đâu. Tôi nhớ lại là có thể bắt đầu với tất cả các thánh, cậy nhờ các ngài khẩn nguyện Ðức Mẹ và Con của Mẹ < cho tôi > để các ngài cầu bầu cho tôi trước Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sốt mến nhiều và mãnh liệt, nước mắt tràn ngập. Tôi coi là như vậy các hiến tế trước đây đã được chuẩn y. Tôi thân thưa nhiều điều, xin và nhờ các thiên thần, các tổ phụ, các tông đồ, các môn đệ và tất cả các thánh v.v. khẩn cầu Ðức Mẹ và Con của Mẹ. Lại cầu xin và nài nỉ các ngài lâu dài để < các ngài làm cho tôi có thể > được chuẩn y dứt khoát và dâng lời tạ ơn của tôi lên trước tòa Thiên Chúa Ba Ngôi < thánh> Chí Thánh.

47        Trong lúc ấy và sau đó, nước mắt tuôn trào rất nhiều, rung cảm và thổn thức trong lòng. Có cảm giác như cảm nhận trong giác quan các mạch máu và các bộ phận trong thân thể mình. Trước triều đình thiên quốc, tôi xác nhận dứt khoát với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, tạ ơn với lòng yêu mến mạnh mẽ, trước là đối với các ngôi vị thần linh, kế đến với Ðức Mẹ và Con của Mẹ, rồi đến các thiên thần, các tổ phụ, các tông đồ, các môn đệ, tất cả các thánh và tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi về điều ấy.

48        Sau đó, trong khi chuẩn bị bàn thờ và mặc áo lễ, đến với tôi: "Lạy Ngôi Cha hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ngôi Con hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ngôi Thánh Thần hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ba Ngôi Rất Thánh, xin chuẩn y cho con; lạy Thiên Chúa của con, Ngài là Thiên Chúa độc nhất, xin chuẩn y cho con." Lặp lại nhiều lần với nhiều hứng khởi, sốt mến và nước mắt. Cảm nhận điều đó từ sâu bên trong. Và thêm lời này: "Lạy Ngôi Cha hằng hữu, chẳng lẽ Ngài không chuẩn y cho con sao?" như thể tôi chắc chắn được Người đồng ý. Cả với Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần cũng vậy.

49        Trong khi dâng lễ, không có nước mắt, nhưng không hoàn toàn thiếu vắng. Với lòng sốt mến < gần như mới chứ không như thường lệ > nóng bỏng, và như nung đỏ < bên ngoài không như thường lệ trong thánh lễ >, và với nhiều hơi thở mạnh do khá sốt mến. Nhưng có những lúc không cảm nhận nhiều lắm. Tự hỏi tại sao không tuôn trào hay dàn dụa nước mắt. Các ý tưởng này khiến tôi bận tâm và khiến tôi mất < bình an trong lòng > sốt mến, cũng thúc đẩy tôi không hài lòng vì không được chuẩn y với thánh lễ kính Ba Ngôi cuối cùng này.

50        Sau thánh lễ, thơ thới lại, tôi so sánh sự giới hạn của mình với sự khôn ngoan và cao cả của Thiên Chúa. Tiếp tục trong mấy giờ, cho tới khi nảy ra ý nghĩ không bận tâm dâng thêm các thánh lễ khác nữa, vì bất xứng với[14] Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi không muốn từ nay để ý đến quyết định ấy thêm nữa, coi như việc đã qua là đã xong, mặc dầu thoáng đôi chút nghi ngờ. Sốt mến không rời bỏ tôi trọn ngày, mặc dầu suy giảm đôi chút, và sợ có lầm lẫn chi đó.

51        [19.2]

Ba Ngôi, 1.

            18. Thứ ba - Ðêm vừa qua, khi đã đi nằm, suy xét mình sẽ cử hành thánh lễ gì, và thế nào. Ban sáng, lúc tỉnh dậy, bắt đầu xét mình và cầu nguyện. Nước mắt đầm đìa và tuôn trào nhiều trên mặt. Lòng sốt mến mãnh liệt một cách khác thường kéo dài, với nhiều cảm thức <thiêng liêng> hoặc hồi niệm thiêng liêng về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Thơ thới và hân hoan cách khác thường, đến nỗi ngực tôi thắt lại vì cảm nhận tình yêu mãnh liệt đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tin tưởng và quyết định dâng lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh để xem sau đó sẽ làm gì. Cũng vậy, khi mặc quần áo, cảm thức về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chỗi dậy và cầu nguyện vắn tắt, không có nước mắt, và sau đó sốt mến và tin tưởng thiêng liêng với ý tưởng dâng 6 lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh liên tiếp hay hơn nữa.

52        Ði dâng lễ. Trước lễ, không thiếu vắng nước mắt. Trong lễ, nhiều nước mắt và rất an định, với rất nhiều cảm thức liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Trí năng được soi sáng đến nỗi có cảm giác là dù học bao nhiêu tôi cũng không biết được đến thế. Sau đó xem xét thêm về điều đó, tức là những gì trí năng cảm nhận và nhìn thấy, tôi vẫn có cảm giác là cho dù học suốt đời đi chăng nữa.

53        Vừa xong lễ < và vì thế >, cầu nguyện ngắn, với những từ này: "Lạy Ngôi Cha hằng hữu, xin chuẩn y cho con; lạy Ngôi Con v.v., xin chuẩn y cho con." Nước mắt tuôn trào rất nhiều trên mặt, gia tăng ý muốn giữ quyết tâm dâng các thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh (tôi nghĩ sẽ ấn định con số). Nhiều thổn thức mãnh liệt. Thấy mình đến rất gần và vững tâm trong tình yêu lớn mạnh đối với Ðấng Uy Linh. 

54        Nói chung, các cảm thức, trong lễ và trước đó, xoay quanh việc sở hữu hóa các lời nguyện trong thánh lễ, khi thưa với Thiên Chúa, với Ngôi Cha hay Ngôi Con v.v., về hoạt động và nhiệm xuất của các ngôi vị thần linh, do cảm nhận hay nhìn thấy hơn là do hiểu được. Tất cả những điều ấy củng cố những việc đã làm, tôi thấy mình được khích lệ tiến bước.

55        Cùng ngày, cả lúc đi lại trong thành phố vẫn có nhiều vui mừng nội tâm, khi tôi thấy ba thụ tạo có lý trí, hoặc ba con vật, hoặc ba đồ vật v.v. Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tỏ hiện cho tôi.

56        [20.2]

Ba Ngôi, 2.

            19. Thứ . Trước khi khởi sự cầu nguyện, sốt mến mong ước đi cầu nguyện. Sau khi khởi sự, nhiều sốt mến nóng bỏng hoặc chói chang và dịu ngọt, không có cảm thức nào khác, nhưng trong lòng thấy chắc chắn. Không liên hệ đến với ngôi vị thần linh nào.

57        Sau đó, cảm nhận được chuẩn y về những điều đã qua, khi nhận biết làn gió độc[15] hôm trước, nghĩa là điều muốn làm cho tôi nghi ngờ và tức giận Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, như đã nói ở chương 17[16].

58        Và biết điều đó rồi, cảm nhận rung cảm nội tâm mới kèm theo nước mắt, và rồi như vậy, trước và trong thánh lễ, sốt mến rất lớn mạnh, thơ thới và thanh thản, với một số cảm thức.

59        Trước và sau, nhất là sau, cảm nhận, hay có cảm giác, hoặc không còn thấy thích thú đi xa hơn nữa. Rất thơ thới và linh hồn rất toại nguyện. Có cảm giác không nên tiếp tục các thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì cần chuẩn y điều đã qua, trừ khi để tạ ơn hay để giữ lời hứa.

60        [21.2]

Ba Ngôi, 3.

            20. Thứ năm - Suốt lúc cầu nguyện, sốt mến rất liên tục và rất mạnh, sự sáng nóng bỏng và hứng thú thiêng liêng, phần nào khiến tâm hồn được nhấc bổng lên.

61        Sau đó, khi chuẩn bị trong phòng, chuẩn bị bàn thờ và mặc áo lễ, một số rung cảm thiêng liêng kèm theo nước mắt, và như vậy lễ xong, nhiều an định thiêng liêng.

62        Suốt thánh lễ, nước mắt dàn dụa hơn hôm trước, và nghẹn ngào. Một hay vài lần cảm nhận những cảm thức thiêng liêng lớn đến độ có cảm giác nhờ đó tôi hiểu là gần như không còn gì cần biết thêm về những điều liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh nữa.

63        Lý do là trước đây, khi muốn tìm được lòng sốt mến trong Ba Ngôi, tôi không muốn tìm kiếm hoặc tìm được trong các lời nguyện với Ngôi Cha, < tôi ngồi xuống > và tôi không sẵn lòng làm như vậy, vì tôi có cảm giác ở đó không có phấn chấn hay thăm viếng trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Nhưng trong thánh lễ này, tôi nhận ra, cảm nhận hay nhìn thấy, có Chúa biết[17], khi nhìn thấy Ngôi Cha là một ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, việc thưa với Người đưa tôi đến chỗ yêu mến toàn thể Ba Ngôi, nhất là vì theo yếu tính thì các ngôi vị khác ở trong Người. Tôi cũng nghiệm thấy điều ấy khi cầu nguyện với Ngôi Con và khi cầu nguyện với Ngôi Thánh Thần, hưởng không phân biệt ngôi vị này hay ngôi vị khác trong khi cảm nhận được các phấn chấn, xuất phát từ cả Ba Ngôi, và vui mừng vì các phấn chấn đó ở trong hữu thể của cả ba. Có cảm giác gỡ được nút thắt này, hay điều gì đó tương tự, là việc rất quan trọng, nên tôi không ngừng tự nhủ: "Ngươi là ai? Ở đâu đến? v.v. Ngươi có xứng đáng không? hay Ðiều ấy từ đâu đến? v.v."

64        [22.2]

Ba Ngôi, 4.

            21. Thứ sáu. Suốt trong giờ cầu nguyện thường lệ, nhiều trợ giúp do ân sủng nóng bỏng và phần nào chói chang, và với nhiều sốt mến, mặc dầu về phần mình, đôi khi tôi cảm nhận dễ dàng lo ra, mặc dầu sự trợ giúp của ân sủng không ngưng. Sau đó, khi chuẩn bị bàn thờ, có những rung cảm đến khóc, trong khi thường lặp lại: "Tôi không xứng đáng kêu cầu danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh." Ý tưởng này và việc lặp lại này dẫn tôi đến sốt mến nội tâm nhiều hơn. Và khi mặc áo lễ, với suy nghĩ ấy và các suy nghĩ khác nữa, linh hồn mở rộng hơn nữa cho nước mắt và thổn thức. Bước vào và tiếp tục thánh lễ đến khi đọc Tin Mừng, tôi đọc với sự sốt mến khá lớn và được ân sủng nóng bỏng trợ giúp nhiều. Sau đó có cảm giác ân sủng ấy chiến đấu với một số ý tưởng < về cứu độ và về những điều khác, khi thì bỏ, khi thì giữ >, như lửa với nước.

65        [23.2]

Ba Ngôi, 5.

            22. Thứ bảy - Trong lúc cầu nguyện thường lệ, ban đầu không tìm được; từ giữa, khá nhiều sốt mến và mãn nguyện trong linh hồn, cùng với một số dấu hiệu về sự sáng chói chang.

66        Chuẩn y của Chúa Giêsu[18].

Khi chuẩn bị bàn thờ, Chúa Giêsu đến với tâm trí tôi, < có cảm giác vì Người là đầu của Dòng > thúc đẩy tôi theo Chúa. Bên trong có cảm giác vì Chúa Giêsu là đầu < hay lãnh tụ > của Dòng nên đó là lý chứng lớn nhất để đi đến thanh bần trọn vẹn, hơn mọi lý lẽ loài người khác, mặc dầu xem ra tất cả các lý do khác được đề cập trong việc chọn lựa đều yểm trợ điều đó. Và ý tưởng này đưa tôi đến sốt mến và nước mắt và vững tâm đến nỗi ngay cả nếu không tìm được nước mắt trong thánh lễ hay trong các thánh lễ, v.v., có cảm giác những tâm tình ấy đã đủ để tôi đứng vững được trong lúc bị cám dỗ hay gặp khó khăn.

67        Với những ý tưởng ấy, tôi đi và mặc áo lễ. Các ý tưởng ấy mạnh lên và trong lòng có cảm giác là một chuẩn y, mặc dầu tôi không nhận được phấn chấn về điều đó. Có cảm giác việc Chúa Giêsu tỏ hiện hoặc để cho tôi cảm nhận là < công việc > do Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi nhớ đến hôm Ngôi Cha đặt tôi với Ngôi Con[19].

68        Mặc áo lễ xong, vì tên Chúa Giêsu được ghi khắc trong tôi mãnh liệt đến độ tôi được tăng sức và có cảm giác được chuẩn y cho tương lai, nên nước mắt và thổn thức mạnh mẽ lại đến với tôi. < Và rồi > Khởi sự thánh lễ < các rung động dày đậm suốt thánh lễ >, được trợ giúp bằng ân sủng và < những rung cảm dẫn đến nước mắt > nhiều sốt mến, kèm nước mắt thơ thới, suốt thánh lễ. Và cả khi lễ xong, vẫn tiếp tục rất sốt mến và những rung cảm kèm với nước mắt, cho đến khi cởi áo lễ.

69        <Sau> Trong suốt thánh lễ, cảm nhận cách này cách khác những tâm tình được chuẩn y về điều đã nói. Lúc cầm Mình Thánh Chúa trong tay, xảy đến cho tôi một lời nói và một rung động mãnh liệt trong lòng. Dù được ca trời đất v.v. cũng đừng bao giờ bỏ. Cảm nhận những rung cảm mới, sốt mến và niềm vui thiêng liêng. Tôi thêm: về phần mình, trong phạm vi tùy thuộc nơi tôi. Nói như vậy vì các bạn đã ký tên [20].

70        Sau đó, trong ngày, mỗi lần hồi tưởng hay nhớ lại về Chúa Giêsu, cảm nhận hay nhìn thấy bằng trí năng, sốt mến liên tục và chuẩn y.

71        [24.2]

Theo ngày.

            23. Chúa nhật - Trong khi cầu nguyện thường lệ, từ đầu đến hết, trợ giúp < suốt trong thời điểm ấy > của ân sủng rất nội tâm và dịu ngọt, đầy sốt mến nóng bỏng và rất êm dịu. Lúc chuẩn bị bàn thờ và mặc áo lễ, tên Chúa Giêsu tỏ hiện cho tôi với nhiều yêu mến, < nhiều > chuẩn y và gia tăng ý muốn theo Chúa. Nước mắt và thổn thức.

72        Suốt thánh lễ, dạt dào lòng sốt mến và nhiều nước mắt. Thường nghẹn ngào. Tất cả các sốt mến và cảm nhận đều liên hệ đến Chúa Giêsu, không thể hướng về các ngôi vị khác trừ ngôi thứ nhất trong cương vị là Cha của một người Con như thế. Về điều đó, lời đáp trả thiêng liêng: một Ngôi Cha cao cả như vậy, và một Ngôi Con cao cả như vậy!

Chuẩn y của Chúa Giêsu

73        Sau thánh lễ, lúc cầu nguyện, vẫn cảm nhận Ngôi Con như trên. Khi mong ước được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh chuẩn y, tôi cảm nhận Ba Ngôi được thông ban cho tôi qua Chúa Giêsu, Ðấng tỏ mình cho tôi và ban cho tôi biết bao sức mạnh nội tâm và chắc chắn được chuẩn y. Không lo âu về tương lai. Nảy sinh trong tâm trí tôi ý nài xin Chúa Giêsu khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi < thánh > Chí Thánh ban cho tôi ơn tha thứ, ơn gia tăng sốt mến, với nước mắt và thổn thức, hi vọng sẽ nhận được ân sủng, thấy mình mạnh mẽ và được chuẩn y về tương lai.

74        Sau đó, gần lò sưởi, Chúa Giêsu lại tỏ hiện cho tôi nữa, nhiều sốt mến và rung cảm, đến trào nước mắt. Sau đó, lúc tôi đi bộ trên đường phố, Chúa Giêsu tỏ hiện cho tôi, với những rung cảm mạnh và nước mắt. Sau khi nói chuyện với Carpi[21], và ca trên đường về, cảm nhận nhiều sốt mến. Sau bữa ăn, nhất là sau khi đã qua cửa của vị Ðại Diện[22], ở dinh Trana[23], cảm nhận hay nhìn thấy Chúa Giêsu, nhiều rung cảm nội tâm, và nhiều nước mắt. Cầu xin và khẩn nguyện Chúa Giêsu để được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban ơn tha thứ. Tiếp tục cảm nhận trong lòng rất tin tưởng sẽ nhận được.

75        Trong các thời điểm ấy, khi cảm nhận hay nhìn thấy Chúa Giêsu, lòng yêu mến lớn đến nỗi tôi có cảm giác từ đây về sau không gì có thể tách tôi khỏi Chúa hoặc hướng tôi đến những nghi ngờ về các ân sủng hay chuẩn y đã nhận được.

76        [25.2]

Thánh Mathia

            24. Thứ hai - Cầu nguyện lần đầu, khá nhiều sốt mến. Sau đó tăng lên với sức nóng và trợ giúp của ân sủng. Tuy nhiên, về phần mình, vì cảm nhận bị làm phiền, tôi chia trí. Không xin cũng không tìm kiếm chuẩn y, nhưng ước mong hòa giải với các ngôi vị thần linh. Sau đó, mặc quần áo để dâng lễ, không biết nhờ cậy ai hay bắt đầu từ đâu. Trong khi Chúa Giêsu tự thông ban cho tôi, nảy sinh trong tâm trí tôi muốn tiếp tục, và như vậy tôi bước vào phần thống hối: Confiteor Deo, như Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng đọc theo ngày: Confiteor tibi[24].

77        Với ý tưởng ấy, tiếp tục kinh Tôi Thú Nhận với lòng sốt mến mới, và không thiếu vắng những rung cảm đến khóc. Bước vào thánh lễ với nhiều sốt mến, sốt sắng, và nước mắt. Ðôi khi nghẹn ngào. Trong các lời nguyện dâng lên Ngôi Cha, tôi có cảm giác Chúa Giêsu trình lên hoặc cùng đi đến trước Ngôi Cha, trong khi tôi cảm nhận những điều đó, không diễn tả được điều cảm nhận hay nhìn thấy.

78        Lễ xong, ước mong hòa giải với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Khẩn nguyện với Chúa Giêsu điều đó. Không thiếu vắng nước mắt và thổn thức. Vững tâm và không xin cũng không cảm nhận cần phải được chuẩn y hay phải dâng các thánh lễ để xin điều ấy, nhưng chỉ xin được hòa giải.

79        [26.2]

Ba Ngôi, 6.

            25. Thứ ba. Cầu nguyện lần đầu, không bị quấy nhiễu hay chia trí, khá sốt mến. Trong nửa cuối, dạt dào sốt mến, mặc dầu suốt lúc cầu nguyện, nhất là trong < khởi sự > nửa đầu, cảm nhận cơ thể phần nào yếu và khó chịu.

80        Mặc quần áo xong, trong phòng, lúc dọn mình, sốt mến mới và rung cảm nội tâm đến khóc khi nhớ đến Chúa Giêsu. Cảm nhận rất tin tưởng nơi Người. Có cảm giác Người nhiệt tình chuyển cầu cho tôi, trong lúc tôi không muốn cũng không tìm kiếm chuẩn y mới hay rõ hơn về điều đã qua. < Toại nguyện > Thơ thới và an định trong phần này. Nảy ra ý tưởng cầu xin và khẩn nguyện Chúa Giêsu để vâng theo theo ý Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh qua con đường Người thấy là tốt nhất.

81        Sau đó, lúc mặc áo lễ, gia tăng việc Chúa Giêsu tỏ hiện như Ðấng cứu giúp và yêu mến. Khởi sự thánh lễ không thiếu vắng nhiều sốt mến trong thơ thới và an định. Gần như muốn khóc. Tôi có cảm giác, với ít nước mắt hơn, mình toại nguyện hơn và hài lòng hơn để Ðấng Uy Linh cai quản, < ban hay rút lại các ân sủng > tùy Người ban hay rút lại các ân sủng theo cách và vào lúc thích hợp hơn. Ðến đây, gần lò sưởi, việc hài lòng tăng lên, với < tình yêu mới > rung cảm nội tâm mới < dành cho > và lòng yêu mến Chúa Giêsu. Tôi không thấy nơi mình còn mâu thuẫn trước đó với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Và như vậy tiếp tục thánh lễ, khá sốt mến trong Người.

82        [27.2]

Ngày đầu Mùa Chay [25]

            26. Thứ tư - Lúc cầu nguyện thường lệ, khá tốt và như bình thường đến <giữa> nửa. Sau đó, gia tăng nhiều cho đến hết, nhiều sốt mến, thơ thới và dịu ngọt thiêng liêng. Sau đó, lưu lại trong tôi lòng sốt mến liên tục lúc dọn mình trong phòng và cậy nhờ Chúa Giêsu, không phải để nhận được bất cứ chuẩn y nào nữa, nhưng để trước mặt Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, trong những gì liên hệ đến tôi, việc phục vụ Người hơn v.v... được nên trọn, và qua con đường nào thích hợp hơn, miễn là tôi đẹp lòng Người. Ðến đây, <> nhận được phần nào ánh sáng và sức mạnh.

83        Vào nhà nguyện, trong khi cầu nguyện cảm nhận hay chính xác hơn là nhìn thấy, vượt khỏi sức lực tự nhiên, Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giêsu, Ðấng giới thiệu tôi, hay đặt tôi, hay cầu bầu cho tôi trước Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để thị kiến thuộc trí năng ấy được thông ban cho tôi. Và với <nhìn thấy> những cảm nhận hay nhìn thấy ấy, tràn ngập nước mắt và tình yêu, nhưng liên hệ đến Chúa Giêsu, và liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là tôn kính theo nghĩa tôn phục, gần với yêu mến cung kính hơn bất kỳ điều nào trái ngược.

84        Sau đó, cũng vậy, cảm nhận Chúa Giêsu thi hành cùng một chức vụ ấy vào lúc tôi nghĩ đến việc cầu xin Ngôi Cha. Có cảm giác và cảm nhận nội tâm về việc chính Người làm mọi sự bên Ngôi Cha và Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

85        Bước vào thánh lễ với nhiều nước mắt. Suốt thánh lễ, liên tục nhiều sốt mến và nước mắt. Cũng vậy, có lúc nhìn thấy khá rõ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh như trước đây. Càng gia tăng trong mình lòng yêu mến lớn hơn đối với Ðấng Uy Linh. Ðôi khi nghẹn ngào.

86        Lễ xong, lúc cầu nguyện, rồi gần lò sưởi, mấy lần sốt mến rất mãnh liệt liên hệ đến Chúa Giêsu. Không thiếu vắng những rung cảm nội tâm đặc biệt đến khóc, hay hơn nữa.

87        Và khi viết điều đó, trí năng kéo tôi đến nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, như thể nhìn thấy ba ngôi vị, mặc dầu không tách bạch như trước. Trong thánh lễ, khi đọc < Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống v.v...,> tôi có cảm giác nhìn thấy Chúa Giêsu như từng nhìn thấy trước kia, như đã nói[26], màu trắng, tức là nhân tính, và trong ấy tôi tôi cảm nhận điều đó trong linh hồn một cách khác, nghĩa là không chỉ nhân tính thôi, mà Người là trọn vẹn Thiên Chúa của tôi v.v... Lại tuôn trào nước mắt và rất sốt mến v.v...

88        [28.2]

Ba Ngôi, 7.

            27. Thứ năm. Trong suốt lúc cầu nguyện thường lệ, nhiều sốt mến và nhiều trợ lực của ân sủng nóng bỏng, chói chang và cảm mến. Khi vào nhà nguyện, sốt mến mới. Tôi quì gối xuống. Chúa Giêsu tỏ mình hay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu dưới chân Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Ðến đây, các rung cảm và nước mắt. Thị kiến này không lâu và rõ như hôm thứ tư, mặc dầu tôi có cảm giác là cùng một cách thức. Sau đó, trong thánh lễ, nước mắt, khá sốt mến, vài ba tâm tình hữu ích. Và sau thánh lễ, không thiếu vắng đôi chút nước mắt.

89        [29.2]

Các dấu đinh

            28. Thứ sáu. Trong khi cầu nguyện thường lệ, từ đầu đến hết, sốt mến dào dạt và chói chang, che lấp và không để cho < đo lường > nghĩ đến tội lỗi. Ra khỏi nhà, ở nhà thờ, trước thánh lễ nhìn thấy quê trời hay Ðức Chúa của quê trời, dưới dạng một cảm thức về ba ngôi vị, và Ngôi Hai và Ngôi Ba trong Ngôi Cha. Trong thánh lễ, có những lúc khá sốt mến, < xong >, không thiếu vắng một số cảm thức, một số rung cảm và nước mắt.

90        Sau khi xong lễ, cũng nhìn thấy quê trời hay Ðức Chúa của quê trời, trong cách thức không tách bạch, nhưng rõ ràng, như đã diễn ra nhiều lần trước, lúc hơn lúc kém. Và suốt ngày < nhiều > sốt mến đặc biệt.

91        [1.3]

Ngày thường

            29. Thứ bảy - Trong cầu nguyện thường lệ, nhiều trợ lực của ân sủng và sốt mến. Dâng thánh lễ ở ngoài[27], khá thơ thới và sốt mến. Một số rung cảm đến trào nước mắt cho tới giữa trưa. Linh hồn rất toại nguyện. Từ đây, cả bên này lẫn bên kia.

92        [2.3]

Theo ngày

            30. Chúa nhật - Trong lúc cầu nguyện thường lệ, nhiều trợ lực của ân sủng, nhiều sốt mến, trộn lẫn với đôi chút sáng và nóng.

93        Sau đó, đi ra vì tiếng ồn, lúc vào lại vẫn còn. Thấy mình bị phân tán < và chiến đấu > hoặc chiến đấu chống lại những ý tưởng phát sinh do tiếng ồn và do mình bị xao động, đến độ sau khi mặc áo lễ, nảy ra ý tưởng không dâng lễ. Tuy nhiên, < khắc phục được > ý tưởng ấy bị khắc phục. Không muốn dành chỗ cho những ý tưởng khác có thể dẫn tôi đến việc nói với ai đo. < Tôi khởi sự thánh lễ > Ðược khơi động nhờ một số tâm tình về Ðức Kitô bị cám dỗ, tôi bước vào thánh lễ với khá nhiều sốt mến.

94        Trong thánh lễ, cảm nhận trong mình trợ lực chắc chắn và nhiều của ân sủng. Mấy lần, với nước mắt gần như liên tục, tôi cảm nhận trong mình từ giữa thánh lễ, và kết thúc thánh lễ mà không có một loại cảm thức nào, trừ lúc cuối, khi cầu xin với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh[28], < chảy nước mắt, một tâm tình > đôi chút rung cảm, sốt mến, nước mắt, cảm nhận phần nào tình yêu cuốn hút tôi đến với Ba Ngôi. Không hề còn lại chút cay đắng nào về những điều quá khứ, nhưng nhiều thơ thới và an định.

95        Sau khi xong lễ, lúc cầu nguyện, vài ba rung cảm nội tâm mới, thổn thức và nước mắt, tất cả trong tình yêu mến Chúa Giêsu. Thưa với Người là ước mong thà chết với Người còn hơn sống với ai khác. Không cảm nhận sợ hãi. Vững tin và yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi muốn phó thác cho Ba Ngôi qua việc thưa với từng ngôi riêng rẽ. Nhưng không tìm được điều mình tìm kiếm. Cảm nhận điều chi đó nơi Ngôi Cha như các ngôi khác ở trong Người.

96        Lúc ấy, sau thánh lễ, tôi có cảm giác là sau khi dâng các thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, phải ngưng phần này ngay hoặc ít là vào cuộc thăm viếng thần linh đầu tiên. Vì tôi có cảm giác là không phải tôi ấn định thời điểm kết thúc, vào trường hợp tôi có cuộc thăm viếng khi sắp kết thúc các thánh lễ ấy, nhưng vì thế tôi phải kết thúc lúc ấy hoặc vào thời điểm Ðấng Uy Linh cho là tốt hơn, khi cuộc thăm viếng ấy đến với tôi.

97        [3.3]

Ba Ngôi, 8.

            31. Thứ hai - Trong khi cầu nguyện thường lệ, vào giờ thứ 10[29], khá sốt mến, không có rung cảm hay xao động nào. Ðầu hơi nặng, đến nỗi không dám chỗi dậy để dâng lễ, nhưng đi ngủ trở lại.

98        Sau khi chỗi dậy vào giờ thứ 14[30], thấy mình hoàn toàn uể oải. Không cảm nhận chi hết, cả tốt cũng như xấu. Không biết phải cậy nhờ ai. Cuối cùng, hướng về Chúa Giêsu hơn, lúc cầu nguyện dọn lòng trong phòng. Cảm nhận đôi rung cảm nhẹ về sốt mến và ước muốn khóc. Linh hồn toại nguyện, rất tin tưởng vào Chúa Giêsu, Ðấng dẫn tôi đến niềm hi vọng nơi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

99        như vậy, vào nhà nguyện, sốt mến lớn trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh bao phủ tôi. Lòng yêu mến rất mạnh, nước mắt xối xả. Không nhìn thấy các ngôi vị thần linh tách bạch như trong những ngày trước, nhưng trong một sự sáng chói chang, cảm nhận yếu tính độc nhất cuốn hút tôi toàn diện đến với tình yêu của Người.

100      Rồi, < như vậy > khi chuẩn bị bàn thờ, khi mặc áo lễ, khá sốt mến, nước mắt tiếp diễn < lúc giảm lúc tăng> < khi nhiều khi ít>. Luôn luôn có ân sủng trợ lực. Linh hồn rất toại nguyện.

101      Bước vào thánh lễ, nhiều sốt mến < tôi thấy khó > đến độ không khởi sự được. Khó lắm mới đọc được: Nhân danh Cha v.v...[31]. Trong suốt thánh lễ, nhiều yêu mến, và < nhiều > sốt mến, rất nhiều nước mắt. Sốt mến và yêu mến này liên hệ hoàn toàn đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Không có cảm thức hay thị kiến về ba ngôi vị thần linh tách bạch, nhưng chỉ có tri giác hay hình dung về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Cũng vậy, nhiều khi cảm nhận cùng điều ấy về Chúa Giêsu, như thấy mình ở dưới bóng của Người, Ðấng hướng dẫn tôi. Nhưng không suy giảm nơi tôi ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và tôi có cảm giác mình kết hiệp hơn với < Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh > Ðấng Uy Linh.

102      Trong các lời nguyện với Ngôi Cha, tôi không thể tìm được sốt mến < hướng đến > cũng không cảm nhận có ước muốn ấy, trừ vài ba lần họa hiếm, vào thời điểm các ngôi vị khác tỏ hiện cho tôi trong Người, như vậy gián tiếp hay trực tiếp tất cả đồng qui nơi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

103      Lễ xong, < lúc đọc lời nguyện trước bàn thờ >[32], sau khi cởi áo lễ, trong lúc tạ ơn, yêu mến mãnh liệt, thổn thức và nước mắt, liên hệ đến Chúa Giêsu rồi dừng lại ở Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, với lòng tôn phục cung kính. Tôi có cảm giác như đó không phải là lòng sốt mến về dâng các thánh lễ. Tôi thấy mình <khá> toại nguyện. Và như vậy, hoàn toàn tin tưởng tìm được gia tăng ân sủng, tình yêu, và < toại nguyện > no thỏa hơn trong Ðấng Uy Linh.

104      [4.3]

Ba Ngôi, 9.

            32. Thứ ba - Trong lúc cầu nguyện thường lệ, nhiều trợ lực của ân sủng và sốt mến, không chỉ sáng < chắc chắn hay đúng hơn là > chói chang hơn. Và dấu hiệu là có sức nóng nào đó. Về phần mình, tôi dễ dàng đi ra với những ý tưởng đến trong tâm trí. Tôi chỗi dậy với trợ lực ấy của ân sủng. Sau khi mặc quần áo, tôi < đến > suy niệm ca nhập lễ, và được đánh động hoàn toàn do lòng sốt mến < có liên hệ đến > và lòng yêu mến liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

105      Sau đó, cầu nguyện chuẩn bị thánh lễ. Không biết bắt đầu với ai, tôi chú tâm trước hết đến Chúa Giêsu, và < không > có cảm giác Người không để cho tôi nhìn thấy hay cảm nhận rõ hơn hay chói chang hơn, nhưng phần nào mờ ảo. Khi chú tâm vào Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, tôi có cảm giác Ba Ngôi để cho mình cảm nhận hay nhìn thấy rõ hơn và chói chang hơn. Khởi sự và tiếp tục với Ðấng Uy Linh, tôi tràn ngập nước mắt, thổn thức. Lòng yêu mến mãnh liệt đến nỗi tôi có cảm giác được kết hiệp khăng khít với tình yêu rất chói chang và êm dịu của Người. Tôi có cảm giác < tình yêu mãnh liệt > cuộc thăm viếng mãnh liệt ấy và tình yêu ấy lớn lao và tuyệt hảo trong các cuộc thăm viếng khác.

106      Sau đó, vào nhà nguyện, lại sốt mến đến trào nước mắt, vẫn liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Ðến đây, ở bàn thờ, sau khi mặc áo lễ, tràn ngập trong nước mắt nhiều hơn nữa, thổn thức và tình yêu rất mãnh liệt. Tất cả liên hệ đến tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

107      Lúc muốn khởi sự thánh lễ, tôi cảm nhận những lần Thiên Chúa chạm vào tôi rất mạnh. Sốt mến rất mãnh liệt trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Khởi sự rồi, sốt mến và nước mắt nhiều đến nỗi trong khi tiếp tục thánh lễ, tôi cảm nhận đau rất đáng kể ở một mắt do khóc. Một ý tưởng đến với tôi là nó sẽ hư nếu tôi cứ tiếp tục thánh lễ, và nên giữ chúng thì hơn v.v... Nước mắt ngưng, nhưng vẫn có trợ lực của ân sủng. Trợ lực này giảm trong phần lớn thánh lễ, vì có người nói ở trong phòng v.v...

108      Sau đó, < lúc cuối >, tôi quay về Chúa Giêsu, và tìm lại được phần nào những điều đã mất. Khi đọc "Placeat tibi, sancta Trinitas v.v..."[33], một < tâm tình > tình yêu rất quá lẽ liên hệ đến Ðấng Uy Linh, tràn ngập trong nước mắt dàn dụa. Trong hay trước thánh lễ, hễ có những thăm viếng thiêng liêng đặc biệt, tất cả đều liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Ðấng đưa tôi <đến với tình yêu ấy > và cuốn hút tôi đến với tình yêu của Người.

109      Lễ xong, sau khi cởi áo lễ, cầu nguyện gần bàn thờ, thổn thức mạnh và trào nước mắt. Tất cả liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi có cảm giác không muốn chỗi dậy, vì cảm nhận biết bao tình yêu và biết bao dịu ngọt thiêng liêng.

110      Rồi, mấy lần, gần lò sưởi, tình yêu nội tâm đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và rung cảm đến khóc. < Và như thế > Sau đó, ở dinh Burgos[34] và trên đường phố đến 21 giờ[35], khi hồi tưởng về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, một tình yêu mãnh liệt, và đôi khi những rung cảm đến khóc. Tất cả các thăm viếng ấy đều liên hệ đến danh xưng và yếu tính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi không < nhìn thấy các ngôi vị > cảm nhận rõ cũng không nhìn thấy các ngôi vị tách bạch như mấy lần trước đã nói. Tất cả các thăm viếng này làm tôi vững tâm. Tôi không muốn dâng thêm các thánh lễ khác nữa để hòa giải, nhưng muốn giữ trọn lời hứa, và cũng hi vọng được hưởng Ðấng Uy Linh.

111      [5.3]

Ba Ngôi, 10.

            33. Thứ . Trong lúc cầu nguyện thường lệ, từ đầu đến cuối, trợ lực lớn của ân sủng, dù không cố gắng tìm kiếm. Sốt mến lớn chói chang, rất sáng và sức nóng trợ lực.

112      Sau đó, lúc mặc quần áo, tôi có cảm giác kéo dài điều gì đó về ân sủng và trợ lực, và sốt mến đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh như hôm trước. Rồi đi cầu nguyện chuẩn bị thánh lễ. Ðể giúp mình và hạ mình, tôi muốn khởi sự với Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tỏ hiện cho tôi, rõ hơn một chút. Tôi hướng về Ðấng Uy Linh để phó thác bản thân v.v... Tràn ngập trong nước mắt, thổn thức, lòng yêu mến mãnh liệt trong Người, đến nỗi tôi có cảm giác không muốn hay không thể xem xét trong mình, nhớ lại điều đã qua để hòa giải với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh < dù là một hay nhiều lần khác >.

113      Sau đó, ở nhà nguyện, cầu nguyện < nhiều > dịu ngọt và thơ thới. Tôi có cảm giác là sốt mến lúc đầu liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh dẫn tôi đến chỗ cũng qui hướng về một phía khác, như về Ngôi Cha, nên tôi cảm nhận trong mình là Ba Ngôi muốn tự thông ban cho tôi qua những cách khác nhau, đến nỗi khi chuẩn bị bàn thờ, tôi cảm nhận và nói: "Lạy Chúa, Ngài muốn dẫn con đi đâu?" Tôi lặp lại điều này nhiều lần < có cảm giác được dẫn dắt > và gia tăng trong tôi nhiều sốt mến thúc đẩy đến khóc.

114      Sau đó, trong lời nguyện khi mặc áo lễ, nhiều rung cảm và nước mắt. Tôi phó dâng để Người chỉ bảo và dẫn dắt v.v... trên những con đường này, chăm chú nhìn nơi nào Người dẫn tôi tới. Sau khi mặc áo lễ, không biết bắt đầu từ đâu, rồi nhận Chúa Giêsu là người hướng dẫn, tôi dâng lên mỗi ngôi vị những lời nguyện riêng. Ði được một phần ba thánh lễ, được trợ lực khá lớn của ân sủng và sốt mến nóng bỏng, linh hồn kha toại nguyện. Không có nước mắt, tôi nghĩ cũng chẳng ước mong lệch lạc để có. Hài lòng với ý Chúa. Tuy nhiên, hướng về Chúa Giêsu, tôi thưa: "Lạy Chúa, dù con đi đâu hay ở đâu v.v... Lạy Chúa, theo Chúa con không thể lạc được."

115      tôi tiếp tục thánh lễ với nhiều nước mắt, hứng khởi và sức mạnh thiêng liêng. Các thăm viếng chính liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, ít liên hệ đến Chúa Giêsu, càng ít liên hệ đến Ngôi Cha hơn nữa, nhưng tôi luôn luôn và đồng thời vững tâm càng lúc càng gia tăng về việc được hòa giải với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Ðến độ lễ xong, trong lúc cầu nguyện với trạng thái linh hồn thanh thản và thoải mái, và muốn xem xét lại đôi chút. Không thể cũng không sẵn sàng nhìn thấy hay cảm nhận sự bất mãn hay cay đắng nào trước đó. Tôi thấy mình như một người được nghỉ ngơi sau khi đã mệt, với linh hồn thơ thới, sốt mến và được thăm viếng.

116      Sau đó, gần lò sưởi, và những lần khác tôi nhớ được, tình trạng an định này tiếp diễn. Vào buổi tối, không tìm được khi cầu nguyện với Ngôi Cha, lại tràn ngập trong sốt mến mới và những rung cảm liên hệ đến < các ngôi vị > Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

117      [6.3]

Ba Ngôi, 11.

            34. Thứ năm - Vào lúc cầu nguyện thường lệ, không cố gắng chút nào để tìm kiếm nhưng được khá nhiều sốt mến. Và sốt mến gia tăng nhiều, và đầy dịu ngọt và sự sáng trộn lẫn với màu sắc. Sau khi mặc quần áo, sốt mến mới liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và và mời gọi đến với Ba Ngôi.

118      Trong lời nguyện chuẩn bị, đến gần hơn với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, với thơ thới lớn hơn và hớn hở thiêng liêng, được dẫn đến sốt mến lớn hơn và như đến khóc. < Ở nhà nguyện cũng vậy và khi chuẩn bị bàn thờ vẫn tiếp tục > Nhưng muốn và không nhìn thấy điều gì trong quá khứ về hòa giải.

119      Ở nhà nguyện, nhiều sốt mến thơ thới. Khi xếp đặt bàn thờ, sốt mến gia tăng với một số cảm nhận và rung cảm mới như đến khóc. Sau đó, trong khi mặc áo lễ, và tôi có cảm giác là vào cả các thời điểm khác trước đó, suy nghĩ và nghiền ngẫm về điều < Thiên Chúa > Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh muốn làm gì nơi tôi, nghĩa là phỏng đoán và nghĩ có lẽ Thiên Chúa muốn chiều ý tôi qua việc không thăm viếng bằng nước mắt, mặc dầu tôi không nghiệm thấy nơi mình ham thích hay lệch lạc đối với nước mắt.

120      Bước vào thánh lễ với sự toại nguyện nội tâm và khiêm tốn. Tiếp tục thánh lễ đến câu Te igitur[36], sốt mến rất nội tâm và rất dịu ngọt, đến nhiều lần một cách rất êm ái, với dịu ngọt nội tâm như đến khóc.

121      Khi đọc Te igitur, cảm nhận hay nhìn thấy, một cách không mù mờ, nhưng chói chang và rất chói chang, chính hữu thể hay yếu tính thần linh, dạng khối cầu hơi lớn hơn mặt trời thường thấy. Và có cảm giác Ngôi Cha đến hay xuất phát từ yếu tính ấy. Vì thế, khi tôi đọc Te, nghĩa là Lạy Cha, yếu tính thần linh tỏ hiện cho tôi trước Ngôi Cha. Trong tỏ hiện và thị kiến về hữu thể Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, không tách bạch hay không thị kiến về các ngôi vị khác, sốt mến mạnh đối với điều tỏ hiện, với nhiều rung cảm và trào nước mắt. Trong thánh lễ, tiếp tục xem xét, nhớ lại và những lần khác nhìn thấy cùng một điều ấy với nhiều nước mắt trào ra, với tình yêu rất mãnh liệt đối với hữu thể Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, không nhìn thấy hay phân biệt các ngôi vị, nhưng điều gì đó về việc Ngôi Cha bước ra hay xuất phát, như đã nói.

122      Lúc kết thúc thánh lễ, biết bao < toại nguyện và sốt mến > nước mắt, và thăm viếng thiêng liêng, không thể nhìn thấy gì đi ngược với hòa giải, mặc dầu rất để ý. Rất an tâm. Không thể nghi ngờ về điều đã tỏ hiện và đã nhìn thấy. Ðúng hơn, khi nghiền ngẫm lại và suy niệm lại về điều ấy, những rung cảm nội tâm mới, tất cả đưa tôi đến yêu mến điều đã tỏ hiện, đến nỗi tôi có cảm giác nhìn thấy, bên kia các tầng trời, rõ hơn là khi tôi muốn xem xét điều gì ở đây bằng trí khôn, vì trên kia điều ấy rực sáng, như đã nói. 

123      Sau khi cởi áo lễ, trong lúc cầu nguyện gần bàn thờ, một lần nữa tôi lại được cho nhìn thấy vẫn hữu the ấy, vẫn thị kiến khối cầu ấy. Tôi < có cảm giác > nhìn thấy một cách nào đó ba ngôi vị thần linh, như đã thấy ngôi thứ nhất, tức là một mặt là Ngôi Cha, mặt khác là Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, mỗi ngôi bước ra hay xuất phát từ yếu tính thần linh, không ra khỏi khối cầu. Khi cảm nhận và nhìn thấy điều ấy, những rung cảm mới và nước mắt.

124      Sau đó, tôi đến Thánh Phêrô[37], bắt đầu cầu nguyện với Mình Thánh Chúa, vẫn hữu thể thần linh ấy tỏ hiện cho tôi với cùng màu sắc chói chang, đến nỗi tôi không thể không nhìn thấy được. Sau đó, trong thánh lễ của S+[38], vẫn điều ấy trong tỏ hiện và thị kiến, với những rung cảm nội tâm mới. Kế đến, 2 giờ sau, khi xuống lại nơi đặt Bí Tích cực thánh, và muốn gặp lại điều ấy, và tôi tìm kiếm, nhưng không tìm được.

125      Sau đó, vào ban đêm, trong những lúc viết lại, vẫn điều ấy tỏ hiện, và tôi nhìn thấy điều gì đó bằng trí năng, mặc dầu phần lớn không sáng lắm, không tách bạch lắm, cũng không lớn lắm, nhưng như một tia sáng khá lớn, được tỏ hiện cho trí năng, hoặc cuốn hút về phía đó, và cho thấy là vẫn hữu thể ấy.

126      [7.3]

Ba Ngôi, 12.

            25. Thứ sáu - Trong lúc cầu nguyện thường lệ, bước vào với khá nhiều sốt mến, và mặc dầu muốn < nhìn thấy điều gì đó hôm trước >, tôi không gia tăng được sốt mến khi nhìn lên cao. Trong nửa cuối, rất nhiều sốt mến liên tục, với nhiều sự sáng chói chang, nóng bỏng và rất dịu ngọt. Ðiều ấy kéo dài sau đó trong lúc cầu nguyện.

127      Sau đó, trong lúc cầu nguyện dọn lòng, tinh thần thơ thới và nội tâm, cả ở nhà nguyện cũng vậy. Rồi, lúc mặc áo lễ, những sốt mến mới dẫn đến khóc và đến vâng theo theo thánh ý, để thánh ý hướng đạo, dẫn dắt v.v... Ego sum puer, v.v... Bước vào thánh lễ, nhiều sốt mến và cung kính nội tâm và các rung cảm đến khóc. Khi đọc Beata sit sancta Trinitas[39] và toàn thể phần còn lại, một cảm nhận mới, một sốt mến mới lớn hơn và đưa đến khóc. Trí khôn không vươn tới các ngôi vị thần linh như những ngôi vị riêng biệt hay cần tách bạch, cũng không xuống với chữ viết[40]. Nhưng tôi có cảm giác về một thăm viếng nội tâm diễn ra giữa chỗ trên cao và chữ viết.

128      Tiếp tục với nhiều nước mắt liên tục. Tôi có cảm giác không được phép nhìn lên cao, và việc không nhìn lên cao, nhưng nhìn ở giữa, làm gia tăng nơi tôi sốt mến mãnh liệt, với nước mắt dàn dụa. Có và gia tăng sự tôn phục và sự cung kính đối với các thị kiến trên cao. Nảy sinh một tin tưởng vững vng là phép ấy sẽ được ban, hoặc sẽ được bày tỏ cho tôi < tôi không cần phải tìm tòi > đúng giờ đúng lúc.

129      Trong những thời điểm ấy, tôi cảm nhận mà không phân biệt các thăm viếng liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, khi thì đến Ngôi Cha, khi thì đến Ngôi Con, lúc thì với Ðức Mẹ, lúc thì với các thánh, kể cả riêng với vị này hay vị khác, với nhiều nước mắt. Sau đó, điều ấy ngưng ở giữa hay sau giờ lễ, nghĩa là khi đọc Hanc igitur oblationem [41], và đôi lúc lấy nước ngăn cản lò lửa lớn, do việc tôi không tìm được nơi Bí Tích.

130      Vì muốn kết thúc, sau khi lễ xong, và gần lò sưởi, trong một lúc lâu, tôi không biết phải giải quyết thế nào. Nên kết thúc các thánh lễ không? Khi nào? Nảy sinh trong tâm trí tôi: ngày mai dâng lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để quyết định phải làm gì hay có nên dừng hẳn lại chăng. Xảy đến cho tôi nhiều sốt mến và nước mắt. Thỉnh thoảng, trong một lúc lâu, những rung cảm mạnh, thổn thức và nước mắt đầm đìa, cuốn hút tôi hoàn toàn đến với tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

131      Với nhiều cuộc tâm sự < và các lý lẽ >, thấy mình sẵn sàng hưởng càng lúc càng nhiều hơn những cuộc thăm viếng rất mãnh liệt, nếu tôi muốn chờ đợi và hạ mình, và tôi có cảm giác không được đặt một giới hạn để kết thúc, nhưng chờ đợi điều ấy được tỏ ra cho mình và tôi được thăm viếng. Và như vậy tôi đặt mình hoàn toàn trong tình trạng sẵn sàng kết thúc và hưởng ở nơi nào tôi tìm được.

132      Nảy sinh trong ý nghĩ: "Giả như Thiên Chúa đặt tôi trong địa ngục?" Tỏ hiện cho tôi hai điều: một mặt tôi sẽ phải khốn khổ, mặt khác ở đó người ta nói phạm đến danh xưng của Chúa. Về điều thứ nhất, tôi không thể cảm nhận hay nhìn thấy sự đau đớn, và như vậy tôi được cho thấy là việc nghe người ta nói phạm đến danh xưng cực thánh của Chúa làm tôi khổ sở hơn.

133      Sau đó, ngồi vào bàn ăn, nước mắt ngưng, một sốt mến rất nội tâm và nóng kéo dài trong mình suốt cả ngày.

134      [8.3.]

Ba Ngôi, 13.

            26. Thứ bảy - Trong lúc cầu nguyện thường lệ, trợ lực của ân sủng gia tăng từ đầu đến cuối. Sốt mến rất rõ, chói chang và nóng bỏng. Linh hồn rất toại nguyện. Khá hài lòng trong cầu nguyện dọn lòng và ở nhà nguyện.

135      Lúc mặc áo lễ, những rung cảm mới, kéo dài và gia tăng đến cuối với khá nhiều nước mắt. Ðiều ấy khiến tôi thấy phải hết sức khiêm tốn đến nỗi không dám nhìn lên trời. Và càng muốn nhìn lên cao để khiêm tốn và tự hạ, tôi càng cảm nhận được hứng thú và thăm viếng thiêng liêng.

136      Khởi đầu thánh lễ, và suốt trong thánh lễ, nhiều sốt mến nội tâm và sức nóng thiêng liêng, không thiếu vắng nước mắt, sốt mến liên tục và gần khóc. Trong quãng thời gian này, < đôi lúc > mặc dầu không có ý định đưa mắt trí khôn nhìn lên trên cao, và cố gắng hài lòng về mọi sự, ngay cả cầu xin, nếu vinh quang Thiên Chúa ngang nhau, Thiên Chúa đừng thăm viếng tôi qua nước mắt. Ðôi lúc trí khôn vô tình lên cao, và tôi có cảm giác nhìn thấy điều gì đó thuộc hữu thể thần linh, điều trước đây lúc tôi muốn thì không được.

137      Theo ngày

            27. Chúa nhật - Cầu nguyện thường lệ như hôm trước. Sau khi mặc quần áo, trong lúc cầu nguyện dọn lòng, sốt mến mới và các rung cảm đến khóc, liên hệ đặc biệt đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giêsu.

138      Vào nhà nguyện, các rung cảm lớn hơn và nước mắt, tất cả liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và đôi khi đến Chúa Giêsu, đôi khi liên hệ chung hay gần như chung đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giêsu, đến nỗi khi liên hệ đến Chúa Giêsu, điều ấy không làm giảm bớt sốt mến đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và ngược lại cũng vậy. Sốt mến này kéo dài đến lúc mặc áo lễ, và đôi khi kèm nước mắt.

139      Sau đó, trong thánh lễ, sức nóng bên ngoài thúc đẩy tâm trí đến sốt mến và niềm vui. Ít rung cảm đến nước mắt. Tuy nhiên, đôi khi không có nước mắt lại hài lòng hơn khi có nhiều. Không cảm nhận những cảm thức, những thị kiến hay nước mắt, tôi có cảm giác một cách nào đó Thiên Chúa là Chúa chúng ta muốn chỉ cho tôi một con đường hay một cách thức hành xử.

140      Trải qua suốt ngày trong tình trạng < tâm trí > linh hồn khá hài lòng. Buổi tối có cảm giác đang chuẩn bị một sốt mến liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giêsu, đến nỗi điều ấy tỏ hiện cho trí năng, và cho nhìn thấy một cách nào đó. Phần mình, vì muốn để Ngôi Cha, Ngôi Thánh Thần và Ðức Mẹ tự do định đoạt, tôi không tìm được trong đó sốt mến hay thị kiến nào, trong khi cảm thức và thị kiến về Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và về < Chúa Giêsu > Chúa Giêsu kéo dài ít lâu.

141      Chúa Giêsu.

            28. Thứ hai [10.3]. Trong lúc cầu nguyện thường lệ, nhiều sốt mến, nhất là từ giữa. Trước lúc cầu nguyện dọn lòng, một sốt mến mới với ý nghĩ hay phán đoán là tôi phải sống như hay phải là một thiên thần để thi hành chức vụ dâng lễ. Với ý tưởng ấy, đôi chút nước dịu ngọt ở mắt.

142      Sau đó, ở nhà nguyện, trong thánh lễ, sốt mến với ý nghĩ ấy, vâng theo điều Chúa truyền, nghĩ rằng Ðấng Uy Linh sẽ cung cấp, chuyển thành thuận lợi v.v... Ðôi khi lúc này lúc khác, nhìn thấy một cách nào đó lúc thì hữu thể của Ngôi Cha, nghĩa là trước hết hữu thể, rồi Ngôi Cha, nghĩa là sốt mến liên hệ trước hết đến yếu tính, rồi đến Ngôi Cha, lúc thì khác và không tách bạch nhiều.

143      Ðức Mẹ

            29. Thứ ba [11.3]. Trong suốt lúc cầu nguyện thường lệ, nhiều sốt mến sáng, chói chang và như nóng bỏng. Ở nhà nguyện, tại bàn thờ và sau đó, nước mắt, sốt mến liên hệ đến Ðức Mẹ, nhưng không nhìn thấy. Trong suốt thánh lễ, sốt mến và vài rung cảm có nước mắt, và rồi sốt mến. Trong những lúc ấy, nhiều lần tôi nhìn thấy một phần hữu thể thần linh, và < sau đó > vài lần điều ấy liên hệ đến Ngôi Cha, nghĩa là trước hết yếu tính, rồi đến Ngôi Cha. trước lễ, ở nhà nguyện, như thể tôi đã được phép nhìn lên cao, vì nảy sinh nơi tôi ý tưởng nhìn lên cao sẽ là phương thuốc cho tôi để khỏi bị xao động vì những điều dưới thấp. Cùng với điều đó là những rung cảm và nước mắt. Sau đó, tôi cố gắng nhìn lên cao, và khi thì nhìn thấy, khi thì không nhìn thấy, tôi tìm được sốt mến và phương thuốc để sự chú ý khỏi dễ dàng lại sao lãng như vậy đối với điều tôi phải làm trong suốt thánh lễ.

144      Chúa Thánh Thần

            30. Thứ ba [12.3]. Trong lúc cầu nguyện thường lệ, khá sốt mến, và từ nửa sau, sốt mến nhiều, sáng, chói chang và như nóng bỏng. Ở nhà nguyện, vì nhìn thấy người ta xuống cầu thang vội vã, tôi không thể sẵn sàng dâng lễ. Tôi trở lại phòng để chuẩn bị, và tôi dịu lại với nước mắt. Khi đến nhà nguyện, và sau đó lúc dâng lễ, và trong một phần thánh lễ, khá sốt mến, và có khi rung cảm đến khóc. Mặt khác, nhiều lần chiến đấu về việc phải làm gì để kết thúc, vì tôi không tìm được điều tôi tìm kiếm. < Lễ xong > Trong những thời điểm ấy, không có dấu hiệu nào về các thị kiến hay các cảm thức.

145      Lễ xong, và sau đó trong phòng, thấy mình bị hoàn toàn tước bỏ mọi tiếp cứu, không thể có một hứng thú nào về các trung gian hay các ngôi vị thần linh, bị xa cách và tách ra đến như thể trước đây chưa hề cảm nhận bất cứ gì về những điều ấy, hay về sau sẽ không bao giờ cảm nhận được chút nào nữa. Nhưng ngược lại, nảy sinh trong tôi những ý tưởng, khi thì chống lại Chúa Giêsu, khi thì chống lại ai khác, và tôi bị xao động như vậy với những ý tưởng này ý tưởng khác, chẳng hạn ra khỏi nhà và thuê phòng để tránh tiếng ồn, hay bỏ bữa ăn, hay bắt đầu lại các thánh lễ, hay đặt bàn thờ ở bên trên. Tôi không tìm đâu được an nghỉ. Ước mong kết thúc vào lúc linh hồn được phấn chấn và hoàn toàn toại nguyện.

146      Cuối cùng, < xem xét > xem xét có nên tiến bước không. và một mặt tôi có cảm giác mình muốn tìm kiếm quá nhiều dấu hiệu, và vào một lúc hay một số thánh lễ tôi quyết định dâng do sở nguyện riêng, trong khi sự việc tự nó đã rõ, tôi không tìm kiếm để được an tâm về sự việc, nhưng chỉ tìm kiếm kết luận cuối cùng theo hứng thu của mình. Mặt khác, tôi có cảm giác nếu mình hoàn toàn dừng lại lúc đang bị lưu đày, sau đó tôi sẽ không hài lòng v.v...

147      Cuối cùng, cân nhắc, vì không có khó khăn trong chính sự việc, làm thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn nếu tôi kết luận: không chờ đợi hay tìm kiếm chứng cứ nữa, hay dâng thêm các thánh lễ để được ơn ấy. Và khi đặt điều ấy vào lựa chọn, tôi cảm nhận là tôi kết luận thì sẽ đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn, nhưng tôi cảm nhận trong ý chí là có thể tôi muốn Thiên Chúa đoái thương đến ước mong của tôi là kết luận vào lúc tôi được thăm viếng nhiều. Lúc ấy, cảm nhận hướng chiều của mình và mặt khác việc đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta, tôi lập tức bắt đầu cảnh giác và muốn thực sự làm đẹp lòng Thiên Chúa là Chúa chúng ta.

148      Ðến đây, tối tăm bắt đầu xa dần khỏi tôi, và nước mắt đến, gia tăng, và tôi mất hết ý muốn dâng thêm các thánh lễ nhằm mục đích ấy. Nảy sinh ý nghĩ dâng ba thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để tạ ơn, nhưng tôi có cảm giác là điều ấy đến từ gió độc. Khi quyết định không dâng thánh lễ nào nữa, tôi lớn lên nhiều trong tình yêu thần linh. Biết bao nước mắt, biết bao thổn thức và sức mạnh. Tôi quì gối lâu dài và đi lại, rồi lại quì gối với nhiều ý tưởng thay đổi và khác biệt và trong lòng rất toại nguyện. Và tuy < toại nguyện > thăm viếng này rất lớn (đến nỗi tôi cảm nhận đau mắt đáng kể) kéo dài trong chừng một giờ, hơn kém một chút, cuối cùng nước mắt ngưng và tôi tự hỏi với bao nhiêu nước mắt như vậy mình sẽ < ngưng > kết luận vào buổi tối hay ngay bây giờ.

149      Khi ngưng dòng chảy, tôi vẫn có cảm giác bây giờ thì hơn vì tìm kiếm hay hoãn đến chiều là vẫn muốn tìm kiếm, trong khi không có lý do. Và như thế, trước sự hiện diện của Thiên Chúa là Chúa chúng ta và tất cả triều đình của Người v.v..., tôi quyết định chấm dứt ở điểm này, không tiếp tục đề mục này nữa. Với quyết định tối hậu này lại đến các rung cảm nội tâm, thổn thức và nước mắt, mặc dầu vào lúc tuôn trào mạnh mẽ nhất, tôi coi là đã kết luận xong, không tìm kiếm các thánh lễ hay thăm viếng nào, nhưng tìm cách kết luận trong ngày.

150      Xong.

151      Ngồi vào bàn ăn lúc đã quá 19 giờ, sau một lúc lâu, tên cám dỗ không làm gì, nhưng muốn nêu lên một chút gì đó khiến tôi nghi ngờ, tôi trả lời ngay lập tức, không chút phân vân: "Về chỗ!" Chuẩn y với nước mắt và hoàn toàn yên tâm về tất cả những điều đã quyết định.

152      15 phút sau, tỉnh lại với việc ý thức hay rõ về việc kẻ cám dỗ làm hay muốn làm cho tôi nghi ngờ khi gợi lên những ý tưởng chống lại các ngôi vị thần linh và các trung gian, trong khi ngược lại, lúc tôi cảm nhận các thăm viếng và các thị kiến về các ngôi vị thần linh và các trung gian, điều ấy hoàn toàn chắc chắn và được chuẩn y. Và cảm nhận ấy kèm theo một một hứng thú thiêng liêng, như thể nước đến với mắt, nhiều an tâm trong linh hồn.

153      Trong lúc tạ ơn ở bàn ăn, có lúc được mở ra cho tôi thấy Ngôi Cha, cũng như cả thấy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, với một rung cảm thiêng liêng dẫn tới sốt mến và nước mắt, điều trước đó trong suốt ngày tôi không cảm nhận hay nhìn thấy, mặc dầu đã tìm kiếm nhiều lần. Các thăm viếng lớn trong ngày không liên hệ đến một ngôi vị nào riêng biệt hay tách bạch, nhưng liên hệ chung đến Ðấng Ban Ơn.

154      Tôi dành ra bốn ngày này không xem xét điểm nào của Hiến Chương

155 Theo ngày

            1. Thứ năm [13.3]. < Trước thánh lễ > Trong thánh lễ, vâng theo theo thánh ý trong việc không có nước mắt. < dâng lễ mà không tìm kiếm nước mắt cũng không có nước mắt, đối với tôi là nghỉ ngơi >. Như thể có ai lấy đi sự mệt nhọc của tôi, hoặc tôi được an nghỉ khi không tìm kiếm, hay không ngóng trông có hay không có. Sau đó, suốt ngày < khá > hài lòng và linh hồn vui thỏa.

156      Chúa Thánh Thần

            2. a.l.d.[42] Thứ sáu [14.3]. Trước, trong và sau thánh lễ, nhiều nước mắt liên hệ khi thì đến Ngôi Cha, khi thì đến Ngôi Con, khi thì v.v... cả đến các thánh, nhưng không có thị kiến nào, chỉ là sốt mến liên hệ đôi lúc đến vị này, đôi lúc đến vị khác. Trong tất cả các thời điểm ấy, trước, trong và sau thánh lễ, nơi tôi có một ý tưởng ăn sâu trong linh hồn: khi đến với thánh lễ, tôi phải gọi tên Thiên Chúa là Chúa chúng ta với sự cung kính và tôn phục nào v.v... điều tìm kiếm không phải là nước mắt, nhưng là sự tôn phục ấy, sự cung kính ấy.

157      Quen với việc tôn phục, trước thánh lễ, trong phòng, ở nhà nguyện, trong thánh lễ, khi nước mắt đến, tôi gạt đi ngay để chú tâm vào tôn phục. Ðiều này khiến tôi lớn lên trong sốt mến và trong nước mắt, đến nỗi tôi xác tín đó là con đường Chúa muốn chỉ cho tôi, như tôi cho rằng những ngày trước Chúa muốn chỉ cho tôi điều gì đó. Ðến nỗi khi dâng lễ, tôi xác tín rằng vì lợi ích thiêng liêng cho linh hồn tôi, tôi phải chú tâm đến ân sủng ấy và cảm thức ấy hơn tất cả các ân sủng trước đó.

158      Ðức Mẹ

            3. Thứ bảy [15.3]. Trong một phần thánh lễ, có tôn phục nội tâm và cung kính nào đó. Trong phần lớn, không điều gì có thể giúp cảm nhận trong lòng sự tôn phục và cung kính.

159      Theo ngày

            4. a.l. Chúa nhật [16.3]. Trước và trong toàn bộ thánh lễ, nhiều nước mắt. Sốt mến và nước mắt liên hệ đến ngôi vị này hay ngôi vị khác. Không có thị kiến rõ và tách bạch. Cầu nguyện trong phòng trước thánh lễ, để Người cho tôi sự tôn phục, cung kính và khiêm hạ, đừng ban cho tôi các thăm viếng hay nước mắt, nếu việc phục vụ Ðấng Uy Linh ngang nhau, hoặc để tôi hưởng các ân sủng và các thăm viếng một cách hồn nhiên, vô vị lợi.

160      Và như vậy sau đó, tất cả các thăm viếng thiêng liêng đến khi sự tôn phục tỏ hiện cho tôi, không những đối với các ngôi vị thần linh, khi tôi kêu tên các vị hay khi tôi nhớ đến các vị, mà cả khi cung kính đối với bàn thờ và các vật dụng khác thuộc về hy tế[43], gạt đi nước mắt và các thăm viếng, khi xảy ra là tôi để ý đến hay ước mong. Như vậy khi tôi lưu ý trước hết đến tôn phục, sau đó các thăm viếng đến, và tôi cho điều ngược lại là xấu, nghĩa là để ý đến thăm viếng trước tôn phục. Tôi có cảm giác đó là chuẩn y điều tôi cảm nhận hôm thứ sáu vừa qua < theo đường này là tiến thẳng trong phục vụ Thiên Chúa là Chúa chúng ta, coi con đường này hơn mọi sự khác >.

            ___________________________________________________[44]

161                  Ðến đây tôi chuẩn bị xem xét trước hết về các sứ vụ.

162      Ðức Mẹ

            1. a.l. Thứ hai [17.3]. Trước thánh lễ, nước mắt. Trong thánh lễ, nhiều nước mắt, đến nỗi mấy lần nghẹn ngào. Tất cả thăm viếng ấy liên hệ < bất kể tất cả các thăm viếng khác > khi thì đến ngôi vị này, khi thì đến ngôi vị khác, vẫn theo trình tự hôm qua, và cùng một cách, nghĩa là tôn phục và cung kính chuẩn y toàn bộ quá khứ về việc tôi đã tìm được con đường mở ra cho tôi. Tôi có cảm giác đó là con đường tốt nhất, và tôi phải luôn luôn theo.

163      Ðôi lúc, trước khi dâng lễ, và khi tôi hồi tâm trong phòng, tôi không tìm được tôn phục và cung kính, với tuôn đổ nào đó hay hứng thú nội tâm. Cũng vậy, tôi có cảm giác nơi mình không có khả năng để tìm được, tuy tôi ước mong có và tìm được.

164      Sau đó một lúc, ở nhà nguyện, tôi có cảm giác ý Chúa là muốn tôi cố gắng tìm kiếm và tìm được. Tôi có cảm giác là dù không tìm được, nguyên việc tìm kiếm đã là điều tốt rồi, vì việc tìm được không nằm trong khả năng của tôi. Sau đó, Ðấng Ban Ơn cho tôi chan chứa hiểu biết, thăm viếng và hứng thú thiêng liêng, như đã nói, với < biết bao > nước mắt, và liên tục, nghẹn ngào. Mỗi lần gọi tên Thiên Chúa là Chúa v.v... tôi có cảm giác Thiên Chúa thấm nhập sâu xa trong tôi kèm theo sự tôn phục và khiêm hạ cung kính lớn lao, tôi có cảm giác không diễn tả được.

165      [18.3]  

Chúa Giêsu

2. a- l d-[45] Thứ hai. Trong thánh lễ, nước mắt. Trước và sau lễ, không thiếu vắng nước mắt. Tất cả liên hệ đến tôn phục và cung kính.

166 [19.3]

Ba Ngôi

3. l d Thứ tư. Suốt trong thánh lễ, đầm đìa nước mắt. Cả sau lễ cũng vậy. Và trong lễ, thường nghẹn ngào. Liên hệ đến tôn phục và cung kính, với nhiều tâm tình nội tâm.

167      [20.3]

Ðức Mẹ

            4. a l- Thứ năm - Trước và trong thánh lễ, không thiếu vắng đôi chút nước mắt cùng với một số rung cảm nội tâm liên hệ đến tôn phục.

168      [21.3]

5. a- l- Thứ sáu - Trước và trong thánh lễ, không thiếu vắng đôi chút nước mắt, liên hệ đến tôn phục, cùng với một số rung cảm nội tâm.

169      [22.3]

            Chúa Thánh Thần

            6. l d Thứ bảy - Tk[46]. Suốt trong thánh lễ, nhiều nước mắt dịu dàng. Sau lễ cũng vậy. Trước lễ, rung cảm đến khóc, cảm nhận hay nhìn thấy chính Chúa Thánh Thần, hoàn toàn tôn phục.

170      [23.3]

            Theo ngày

            7. a. l. Chúa nhật - Trước và trong thánh lễ, nước mắt nhiều và mãnh liệt, tất cả liên hệ đến tôn phục.

171      [24.3]

            Ba Ngôi

8. l Thứ hai - Trong thánh lễ, nước mắt, nhiều lần, liên hệ đến tôn phục.

172      [25.3]

            Ðức Mẹ

            9. a l d Thứ ba - Thị kiến. Nước mắt trước và sau thánh lễ, nhiều trong lễ. Thị kiến về hữu thể thần linh, liên hệ đến Ngôi Cha. Thường dạng khối cầu. Tất cả liên hệ đến tôn phục.

173      [26.3]

            Chúa Giêsu

10. a- l Thứ tư - Trong thánh lễ, thường nước mắt. Trước, không thiếu vắng rung cảm đến nước mắt. Cho đến phần Ðọc Thầm[47], chẳng những tôi không thể cảm nhận sự tôn phục nội tâm, mà còn không tìm được khả năng tự mình cố gắng. Do đó tôi kết luận và nhìn thấy là tôi không thể tìm được sự tôn phục bằng nỗ lực của mình. Khi Ðọc Thầm và sau đó, thăm viếng thiêng liêng liên hệ đến tôn phục.

174      [27.3]

            Chúa Thánh Thần

11. a. l. Thứ năm - Thị kiến. Trước thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều. Tất cả liên hệ đến tôn phục, cùng với thị kiến về hữu thể thần linh dưới dạng khối cầu, như các lần trước.

175      [28.3]

            Ba Ngôi

            12. a- l. Thứ sáu - Trong thánh lễ, nước mắt. Và trước, không thiếu vắng nước mắt.

176      [29.3]

            Ðức Mẹ

            (13)[48]. Thứ bảy - Trước và trong thánh lễ, không có nước mắt, cũng không có biểu hiện của nước mắt. Trong lúc cầu nguyện thường lệ, tìm được ân sủng đặc biệt hay rất đặc biệt. Trong phần lớn thánh lễ, rất nhiều sốt mến dịu ngọt. Tôi có cảm giác là tìm được sốt mến và tình yêu nội tâm mà không có nước mắt, như các thiên thần, thì hoàn hảo hơn. Và trong một phần, toại nguyện không kém hay lớn hơn hôm trước.

177      [30.3]

            Theo ngày

14. a. l d. Chúa nhật. Thị kiến. Trước thánh lễ, trong phòng, ở nhà nguyện, và khi dọn mình, nhiều nước mắt. Trong thánh lễ, đầm đìa nước mắt, kéo dài mãi đến hết lễ. Và sau lễ, nước mắt rất xối xả.

178      Trong suốt thời gian ấy, tôi có cảm giác khiêm hạ và tôn phục không được có tính cách sợ sệt, nhưng phải là cảm mến. Và điều ấy linh hồn tôi chắc chắn đến nỗi tôi chỉ còn có thể lặp lại: "Xin ban cho con sự khiêm hạ cảm mến, và về tôn phục và cung kính cũng vậy." Trong những lời ấy, tôi nhận được những thăm viếng mới. Cũng thế, từ chối nước mắt để lưu tâm đến sự khiêm hạ cảm mến này v.v...

179      Sau đó, trong ngày, rất vui mừng khi nhớ lại điều ấy. Tôi có cảm giác < làn gió ấy > mình sẽ không dừng lại ở đó, nhưng vẫn điều ấy sau đó sẽ xảy đến cho các thụ tạo, nghĩa là sự khiêm hạ cảm mến v.v..., trừ các trường hợp danh dự của Thiên Chúa đòi hỏi, chẳng hạn trong đoạn Tin Mừng này: Thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông[49].

180      Trong tất cả các thời điểm ấy, nhiều lần thị kiến về hữu thể thần linh dưới dạng khối tròn, như trước đây.

181      [31.3]

Theo ngày

            15. .l d. Thứ hai - Trong và sau thánh lễ, nước mắt, liên hệ đến < khiêm hạ > cung kính cảm mến v.v... Ðôi lúc, tôi cho rằng cả yêu mến lẫn cung kính đều không trong khả năng của mình v.v...

182      [1.4]

            Theo ngày

            16. l. Thứ ba - Trong thánh lễ, rất nhiều nước mắt, liên hệ đến khiêm hạ cảm mến v.v... Và tôi có cảm giác là để tìm được trong hy tế, suốt ngày tôi phải tận dụng, không được lơ là.

183      [2.4]

            Theo ngày

            17. a. l. Thư tư - Tk[50]. Trong lúc cầu nguyện thường lệ, sau đó trong phòng, ở nhà nguyện, lúc < mặc quần áo > một      ặc áo lễ, nước mắt. Trong thánh lễ, đầm đìa. Trong những thời điểm ấy, thị kiến về hữu thể thần linh nhiều lần, đôi khi liên hệ đến Ngôi Cha, trong cách thức tròn, với nhiều cảm thức và hiểu biết nội tâm.

184      Vào những thời điểm nhận thức lớn nhất và những thăm viếng lớn nhất, tôi có cảm giác mình phải hài lòng khi không được thăm viếng bằng nước mắt, và phải coi việc được thăm viếng hay không được thăm viếng là hơn tùy theo Thiên Chúa là Chúa chúng ta làm, hay đẹp lòng. Và đôi lúc, khi tôi không được thăm viếng, tôi có cảm giác là điều ấy hoàn hảo đến nỗi tôi không chờ mong hoặc là tôi lo có thể sẽ nhận được ân sủng ấy.

185      Sau đó, vào một lúc khác, nhiều thăm viếng. Tôi có cảm giác mình nghiệm được sự toại nguyện để cho rằng không được Thiên Chúa là Chúa chúng ta thăm viếng thì hơn. Vì thiếu thăm viếng là do tôi không sẵn sàng và cố gắng trong suốt cả ngày, hoặc vì tôi tiếp nhận một số ý tưởng khiến tôi lơ là đối với những lời nghe được trong hy tế và đối với Ðấng Uy Linh. Và như vậy, tôi có cảm giác không được thăm viếng vào lúc mình phạm lỗi thì hơn, và Thiên Chúa là Chúa chúng ta (Ðấng yêu mến tôi hơn tôi yêu mến chính mình) sắp xếp như vậy nhằm mưu ích thiêng liêng cho tôi hơn. Ðến nỗi muốn được thăm viếng, tôi phải tiến bước ngay thẳng không chỉ trong hy tế nhưng cả trong suốt ngày. Và điều ấy tương hợp với điều tôi đã thoáng thấy hôm qua về những cảm thức và những điều khác nữa, lớn lao và tế nhị đến nỗi tôi không thể tìm được trí nhớ và trí năng để giải thích hay mô tả.

186      [3.4]

            Theo ngày.

            18. Thứ năm - Không có nước mắt trước, trong hay sau thánh lễ. Lễ xong, tôi thấy mình hài lòng về việc không có, với lòng yêu mến. Cho rằng Thiên Chúa là Chúa chúng ta hành động như vậy nhằm mưu ích hơn cho tôi.

187      [4.4]

            19. a. l. Thứ sáu - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, đầm đìa nước mắt, với nhiều cảm thức và tâm tình nội tâm (mà tôi cũng cảm nghiệm trong lễ). Không tìm được cung kính hay tôn phục cảm mến, phải tìm kiếm tôn phục vì sợ, bằng cách nhìn các lỗi của mình, để tiến đến tôn phục cảm mến[51].

188      [5.4]

            Ngày thường

20. a. l. Thứ bảy - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều.

189      [6.4]

            Chính ngày

            21. a. l. d. Chúa nhật - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, sau bài Thương Khó [52], nước mắt nhiều và liên tục. Liên hệ đến việc vâng theo thánh ý. Sau lễ cũng vậy, nm[53].

190      [7.4]

            Ngày thường

            22. l Thứ hai - Trong suốt thánh lễ, nhiều nước mắt, hướng tôi về vâng theo thánh ý.

191      [8.4]

            23. l Thứ ba - Trong thánh lễ, nước mắt.

192      [9.4]

            24. l Thứ tư - Trong thánh lễ, nước mắt.

193      [10.4]

            25. Thứ năm - Không nm.

194      [11.4]

            26.[54]    _____________

195      [12.4]

            27. _____________

196      [13.4]

            Theo ngày

            28. l. d. Chúa nhật Phục Sinh - Trong thánh lễ, nhiều nước mắt. Sau đó, nm.

197      [14.4]

            Theo ngày

            29. Thứ hai - Nhiều sức nóng bên trong và bên ngoài. Tôi có cảm giác như siêu nhiên thì đúng hơn. Không nước mắt.

198      [15.4]

            Theo ngày

            30. Thứ ba - Không phấn chấn đáng kể, cũng không buồn nản. Không nước mắt.

199      [16.4]

            Theo ngày

            31. .l d. Thứ tư - Trong thánh lễ, nhiều nước mắt. Và sau, nm.

200      [17.4]

            Theo ngày

            32. a. l. d. Thứ năm - Trước và sau thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều nm.

201      [18.4]

            Theo ngày

            33. l Thứ sáu - Trong thánh lễ, nước mắt.

202      [19.4]

            Theo ngày       

34. a. l. Thứ bảy - Nước mắt, trong và trước thánh lễ.

__________________________________________[55]

203      [20.4]

            35. a. l. Chúa nhật - Nước mắt, trong và trước thánh lễ.

Chuẩn bị[56]

204      [21.4]

            Ðức Mẹ

36. a. l. Thứ hai - Nước mắt, trong và trước thánh lễ.

Bắt đầu

tôi đã ngưng từ mấy ngày.

205      [22.4]

            Các thánh

            37. a. l d. Thứ ba - Trước và sau thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều và liên tục.

206      [23.4]

            38. Thứ tư - Không nm.

Ðã ngưng tại đây

207      [24.4]  

            39. Thứ năm - Không nm.

208      [25.4]

            Thánh Marcô

            30.[57].a l. Thứ sáu - Nm trong và trước thánh lễ.

209      [26.4]

            Chúa Thánh Thần

            31. Thứ bảy - Không nm.

210      [27.4]

            Theo ngày

            32. .a l. Chúa nhật - Nm trong và trước thánh lễ.

211      [28.4]

            Ba Ngôi

            33. .a.l. Thứ hai - Nm trong và trước thánh lễ.

212      [29.4]

            34. .l Thứ ba - Nước mắt.

213      [30.4]

            35. l Thứ tư - Nước mắt.

214      [1.5]

            36. l Thứ năm - Nước mắt.

215      [2.5]

            37. Thứ sáu - Không nm.

216      [3.5]

            38. l Thứ bảy - Nm.

217      [4.5]

            39. l Chúa nhật - Nm.

218      [5,6.5]

            40. l Thứ hai

            41. l Thứ ba - Tôi có cảm giác là có nm.

219      [7,8,9.5]

            42. Thứ tư

            43. Thứ năm

            44. Thứ sáu - Tôi có cảm giác là không nm.

220      [10.5]

            45. l Thứ bảy - Nhiều nm trong thánh lễ.

221      [11.5]

            46. a.l Chúa nhật - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nm đầm đìa và liên tục, với loquela[58] nội tại do thánh lễ. Tôi có cảm giác điều ấy được ban một cách thần linh hơn: hôm nay tôi đã không xin, vì suốt tuần, lúc thì tôi tìm được loquela bên ngoài, lúc thì không tìm được, và loquela bên trong lại càng không, mặc dầu thứ bảy vừa qua tôi đã được thanh luyện hơn một chút.

222      Cũng vậy, trong tất cả các thánh lễ trong tuần, mặc dầu không được thăm viếng nhiều bằng nước mắt, trong toàn bộ thánh lễ nhờ hứng thú do các loquela và do sốt mến < nội tại > tôi cảm nhận được, tôi được thơ thới và hài lòng hơn là những lần khác tôi có nước mắt trong một phần thánh lễ. Tôi có cảm giác là nước mắt của ngày hôm nay khác nhiều thật nhiều so với tất cả những lần trước, vì đến rất từ từ, rất nội tại, rất dịu ngọt, không ồn ào hay những rung cảm mạnh, dường như từ bên trong, đến nỗi tôi không biết giải thích thế nào. Và trong loquela bên trong và bên ngoài, tất cả thúc đẩy tôi đến tình yêu thần linh và đến ân huệ loquela được ban một cách thần linh, với biết bao hòa hợp nội tâm trong những điều liên quan đến loquela nội tâm, mà tôi không thể giải thích được.

223     

Chúa nhật này, trước thánh lễ,

tôi khởi sự và quyết định

tiến bước về Hiến Chương.

224      [12.5]

            Tất cả các thánh

            47. .l d. Thứ hai - Trong thánh lễ, nhiều nước mắt. Sau, nm. Tất cả vẫn như hôm trước. Với hứng thú về loquela nội tâm lớn đến nỗi tương đương hay nhắc nhở về loquela hay âm nhạc thiên quốc. Sốt mến gia tăng. Lòng yêu mến đi kèm với nước mắt, khi cảm nhận là tôi cảm nhận hay học hỏi được một cách thần linh.

225      [13.5]

            Thánh Sêbatianô

            48. .a .l d. Thứ ba - Trước và sau thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nước mắt đầm đìa. Với loquela nội tâm kỳ diệu và gia tăng hơn các lần khác.

226      [14.5]

Ðức Mẹ Vô Nhiễm

            49. .a.l. Thứ tư - Trước thánh lễ, nước mắt. Sau đó, trong lễ, nhiều, theo sau vẫn loquela nội tâm ấy.

227      [15.5]

            Chúa Giêsu

            50. Thứ năm - Không nm. Loquela nào đó. Chia trí vì có ai huýt sáo, nhưng không bị xao động lắm.

228      [16.5]

            Chúa Thánh Thần

            51. a. l Thứ sáu - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong thánh lễ, nhiều, với loquela.

229      [17.5]

            Ba Ngôi

            52. a.l Thứ bảy - Trước thánh lễ, nước mắt. Trong thánh lễ, nhiều và liên tục, và với loquela nội tâm kỳ diệu.

230      [18.5]

            Trong ngày

            53. Chúa nhật - Không nm. Một loquela nào đó. Không có sức lực thể xác, nhưng không xao động chút nào.

231      [19.5]

            Các Kinh Cầu[59]

            54. l Thứ hai - Nm. Loquela.

232      [20.5]

            Tất cả các thánh

            55. Thứ ba - Không nm. Không xao động. Một loquela nào đó.

233      [21.5]

            Ðức Mẹ

            56. Thứ tư - Không nm. Loquela mãnh liệt.

234      [22.5]

            Thăng Thiên

            57. .a.l. Thứ năm - Trước thánh lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, nhiều nước mắt. Trong phần lớn thánh lễ, không nm, loquela mãnh liệt. Tuy nhiên, nảy sinh cho tôi những nghi ngờ về hứng thú hay sự dịu ngọt của loquela, sợ rằng do gió độc, vì thăm viếng thiêng liêng với nước mắt bị ngưng. Ði xa hơn một chút, tôi có cảm giác mình quá mê giọng của loquela, về phía âm thanh, không để ý đủ đến ý nghĩa của các từ và của loquela. Ðến đây, nhiều nước mắt. Mấy lần tôi có cảm giác một điều gì đó được dạy cho tôi về cách thức phải giữ, đang lúc luôn luôn chờ đợi được dạy dỗ thêm cho tương lai.

235      [23.5]

            Thăng Thiên

            58. .l Thứ sáu - Nm.

236      [24.5]

            Chúa Thánh Thần

            59. Thứ bảy - Không nm.

237      [25.5]

            40.[60] a.l. Chúa nhật - Trước thánh lễ, trong phòng, nhiều nước mắt. Ở nhà nguyện, nm. Trong thánh lễ, nm đầm đìa và liên tục, với hai loquela kỳ diệu.

238      [26.5]

            Thăng Thiên

            41. l. Thứ hai - Trong thánh lễ, nước mắt và loquela nội tâm.

239      [27.5]

            Thăng Thiên

            42. a. l Thứ ba - Trước và sau thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều nm và loquela nội tâm.

240      [28.5]

            Thăng Thiên

            43. .a l d. Thứ tư - Trước và sau thánh lễ, nước mắt. Trong lễ, nhiều và loquela nội tâm kỳ diệu.

241      [29.5]

            Thăng Thiên

            44. .a l d. Thứ năm - Trước, trong và sau thánh lễ, nước mắt.

242      [30.5]

            45. Thứ sáu - Không nm.

243      [31.5]

            46. l Thứ bảy - Nm.

244      [1.6]

            47. l Chúa nhật[61] - Nm.

245      [2.6]

            48. Thứ hai - Không nm.

246      [3.6]

            49. Thứ ba - Không nm.

247      [4.6]

            50. .l. Thứ tư - Nm nhiều và liên tục.

248      [5.6]

            51. Thứ năm - Không nm.

249      [6.6]

            52. Thứ sáu - Không nm.

250      [7.6]

            53. Thứ bảy - Không nm.

251      [8.6]

            Ba Ngôi

54. a. l. Chúa nhật - Trong phòng và ở nhà nguyện, trước thánh lễ, < nhiều > nước mắt. Trong lễ, nm nhiều và liên tục.

252      [9.6]

            Ba Ngôi

            55. .l. d. Thứ hai - Trong thánh lễ, nm nhiều và liên tục. Sau, nm.

253      [10.6]

            Ba Ngôi

            56. .l d. Thứ ba - Như trên.

254      [11.6]

            Ba Ngôi

            57. Thứ tư - Không nm.

255      [12.6]

            Mình Thánh Chúa

            58. Thứ năm - Không nm.

256      [13.6]

            Mình Thánh Chúa

            59. Thứ sáu - Không nm.

257      [14.6]

            Mình Thánh Chúa

            60. l Thứ bảy - Nm.

258      [15.6]

            Trong ngày

            61. Chúa nhật - Không nm.

259      [16.6]

            Mình Thánh Chúa

            62. l Thứ hai - Nm nhiều và liên tục.

260      [17.6]

            Mình Thánh Chúa

            63. .a.l. Thứ ba - Trước thánh lễ, trong phòng, và ở nhà nguyện, nước mắt. Trong lễ, nm nhiều và liên tục.

261      [18.6]

            Mình Thánh Chúa

            64. l Thứ tư - Nm.

262      [19.6]

            Mình Thánh Chúa

            65. .a. Thứ năm - Trước thánh lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, nm. Trong lễ, không nm.

263      [20.6]

            Chúa Thánh Thần

            66. Thứ sáu - Không nm.

264      [21.6]

            Ba Ngôi

            67. l Thứ bảy - Nm.

265      [22.6]

            Theo ngày

            68. l Chúa nhật - Nm.

266      [23.6]

            Ba Ngôi

            69. a. l Thứ hai - Trong thánh lễ, nm nhiều và liên tục. Trước lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, nm.

267      [24.6]

            Thánh Gioan Tẩy Giả

            70. a l Thứ ba - Trước thánh lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, nhiều nước mắt. Trong lễ, nm đầm đìa và liên tục.

268      [25.6]

            Thánh Gioan Tẩy Giả

            71. l.d. Thứ tư - Trong và sau thánh lễ, nước mắt nhiều và liên tục.

269      [26.6]

            Thánh Gioan Tẩy Giả

            72. l Thứ năm - Nước mắt.

270      [27.6]

            73. .a. Thứ sáu - Trước thánh lễ, nm. Trong lễ, gần như không nm.

271      [28.6]

            74. .a. Thứ bảy - Trước thánh lễ, nm. Trong lễ, như không nm.

272      [29.6]

            75. .a. Chúa nhật - Trước thánh lễ, nm. Trong lễ, không nm.

273      [30.6]

            Ba Ngôi

            76. a. l d Thứ hai - Trước, trong và sau thánh lễ, nhiều nước mắt.

274      [1.7]

            Ba Ngôi

            77. a. l Thứ ba - Trước và trong thánh lễ, nhiều nước mắt.

275      [2.7]

            Ðức Mẹ đi thăm

            78. a. l d. Thứ tư - Trước, trong và sau thánh lễ, nhiều nước mắt.

276      [3.7]

            Các dấu đinh

            79. .a. Thứ năm - Trước thánh lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, nhiều nước mắt. Trong lễ, không nm.

277      [4.7]

            Ba Ngôi

            40.[62] .a. l. d. Thứ sáu - Trước thánh lễ, trong phòng và ở nhà nguyện, và trong thánh lễ, nước mắt đầm đìa. Sau lễ, nm.

278      [5.7]

            41. l Thứ bảy - Nm.

279      [6.7]

            42. Chúa nhật - Không nm.

280      [7.7]

            43. Thứ hai - Không nm.

281      [8.7]

            44. .a l Thứ ba - trước và trong thánh lễ, nhiều nm.

282      [9.7]

            45. Thứ tư - Không nm.

283      [10.7]

            46. Thứ năm - Không biết.

284      [11.7]

            47. a. l d Thứ sáu - Trước và trong thánh lễ, nm đầm đìa. Sau lễ, hoàn toàn chỉ tìm vui thích trong Chúa.

285      [12.7]

            48. .a. l Thứ bảy - Trước và trong thánh lễ, nm đầm đìa, ở lại trong Chúa.

286      [13.7]

            49. Chúa nhật - Không nm.

287      [14.7]

            50. .a. l Thứ hai - Nm trong và trước thánh lễ.

288      [15.7]

            51. l Thứ ba - Nm.

289      [16.7]

            52. Thứ tư - Không nm.

290      [17.7]

            53. Thứ năm - Không nm.

291      [18.7]

            54. l Thứ sáu - Nm.

292      [19.7]

            56.[63] a. l. Thứ bảy - Trước và trong thánh lễ, nm nhiều và liên tục.

293      [20.7]

            57. a. l. Chúa nhật - Trước và trong thánh lễ, nhiều nm.

294      [21.7]

            58. Thứ hai - Gần như không nm.

295      [22.7]

            59. .a. Thứ ba - Trước thánh lễ, nm. Trong lễ, gần như không nm.

296      [23.7]

            60. a. l. d Thứ tư - Nước mắt đầm đìa trước và trong thánh lễ, nm sau lễ.

297      [24.7]

            61. .a. Thứ năm - Nhiều nm trước thánh lễ, không nm trong lễ.

298      [25.7]

            62. .a. Thứ sáu - Nhiều nm trước thánh lễ, không nm trong lễ.

299      [26.7]

            63. l. d. Thứ bảy - Nhiều nm trong thánh lễ, nm sau lễ.

300      [27.7]

            64. a. l. d. Chúa nhật - Nhiều nm trước, trong và sau thánh lễ.

301      [28.7]

            65. a. l. Thứ hai - Ðầm đìa nước mắt trước và trong thánh lễ.

302      [29.7]

            66. a. l. d. Thứ ba - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

303      [30.7]

            67. a. Thứ tư - Nước mắt trước thánh lễ, không nm trong lễ.

304      [31.7]

            68. a. l. d. Thứ năm - Nước mắt đầm đìa trước, trong và sau lễ.

305      [1.8]

            69. a. Thứ sáu - Nm trước thánh lễ, không nm sau lễ.

306      [2.8]

            70. a. l Thứ bảy - Nhiều nm trước và trong thánh lễ.

307      [3.8]

            v 71. l Chúa nhật - Nhiều nước mắt trong thánh lễ.

308      [4.8]

            v 72. a. l Thứ hai - Nước mắt trước thánh lễ, trong lễ nm đầm đìa và liên tục, nhiều lần nghẹn ngào.

309      [5.8]

            73. a. l. Thứ ba - Nhiều nước mắt trước thánh lễ, nm mấy lần trong lễ.

310      [6.8]

            74. Thứ tư - Không nm.

311      [7.8]

            75. .a. l Thứ năm - Nhiều nm trước và trong thánh lễ.

312      [8.8]

            76. .a. Thứ sáu - Nước mắt trước thánh lễ, không nm trong thánh lễ.

313      [9.8]

            77. l Thứ bảy - Nhiều nước mắt trong thánh lễ.

314      [10.8]

            Chúa nhật[64] - Tôi không nhớ.

315      [11.8]

            79. a l d Thứ hai - Nhiều nước mắt trong thánh lễ, nm trước và sau lễ.

316      [12.8]

            80. a. l Thứ ba - Nhiều nm trong thánh lễ, nm trước lễ.

317      [13.8]

            81. Thứ tư - Không nm.

318      [14.8]

            82. Thứ năm - Không nm.

319      [15.8]

            83. Thứ sáu - Không nm.

320      [16.8]

            84. l Thứ bảy - Nước mắt trong thánh lễ.

321      [17.8]

            85. a. l Chúa nhật - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

322      [18.8]

            89.[65] Thứ hai - Không nm.

323      [19.8]

            90. l Thứ ba - Nước mắt trong thánh lễ.

324      [20.8]

            91. a l Thứ tư - Nước mắt trước thánh lễ, nhiều nm trong lễ.

325      [21.8]

            92. a. l. Thứ năm - Nước mắt trước thánh lễ, nhiều nm trong lễ.

326      [22.8]

            93. a. l. Thứ sáu - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

327      [23.8]

            94. a. Thứ bảy - Nhiều nm trước thánh lễ, không nm trong lễ.

328      [24-28.8]

            Trong quãng này, tôi đau ốm, không dâng lễ.

329      [29.8]

            100. .a. l. Thứ sáu - Nhiều nước mắt trước và trong lễ.

330      [30.8]

            101. .a l d. Thứ bảy - Nhiều nước mắt trước, sau và trong thánh lễ.

331      [31.8]

            102. .a l d. Chúa nhật - Như trước, liên tục và đầm đìa.

332      [1.9]

            103. .a. Thứ hai - Nhiều nước mắt trước thánh lễ, không nm trong lễ.

333      [2.9]

            104. .a l. Thứ ba - Nhiều nước mắt trước thánh lễ, đôi chút trong lễ.

334      [3.9]

            105. .l d. Thứ tư - Nhiều nước mắt trong thánh lễ, nm sau lễ.

335      [4.9]

            106. .a l d Thứ năm - Nước mắt đầm đìa trước, trong và sau thánh lễ.

336      [5.9]

            107. Thứ sáu - không nm.

337      [6.9]

            108. a. l. Thứ bảy - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

338      [7.9]

            109. Chúa nhật - Không nm.

339      [8.9]

            110. l Thứ hai - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

340      [9.9]

            110.[66] l Thứ ba - Nước mắt đôi chút.

341      [10.9]

            111. .a. l d. Thứ tư - Nhiều nước mắt trước, trong và sau thánh lễ.

342      [11.9]

            112. a. l. d. Thứ năm - Nhiều nước mắt trước, trong và sau thánh lễ.

343      [12.9]

            113. .a. l d. Thứ sáu - Như trên.

344      [13.9]

            114. .a l. Thứ bảy - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

345      [14.9]

            115. .a l. Chúa nhật - Cũng vậy.

346      [15.9]

            116. .a l. Thứ hai - Cũng vậy.

347      [16.9]

            117. .a l. Thứ ba - Cũng vậy.

348      [17.9]

            118. .l d. Thứ tư - Nhiều nước mắt trong và sau thánh lễ.

349      [18.9]

            119. .a l. Thứ năm - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

350      [19.9]

            120. .a l d. Thứ sáu - Nhiều nước mắt trước, trong và sau thánh lễ.

351      [20.9]

            121. .a l. Thứ bảy - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ.

352      [21.9]

            122. a Chúa nhật - Nhiều trước thánh lễ.

353      [22.9]

            123. a Thứ hai - Ðầm đìa nm trước thánh lễ.

354      [23.9]

            124. .a l. Thứ ba - Nước mắt đầm đìa trước thánh lễ, nm mấy lần trong lễ.

355      [24.9]

            125. .d Thứ tư - Sau thánh lễ, buổi tối, nước mắt.

356      [25.9]

            126. .a. Thứ năm - Ðầm đìa nước mắt trước thánh lễ.

357      [26.9]

            127. a l d Thứ sáu - Nhiều nước mắt trước và trong thánh lễ, nm sau lễ.

358      [27.9]

            128. a l Thứ bảy - Nhiều nước mắt trước và trong lễ.

359      [28.9]

            129. a l Chúa nhật - Nhiều trước và trong thánh lễ.

360      [29.9]

            130. a l Thứ hai - Nhiều trước thánh lễ, nm trong lễ.

361      [30.9]

            131. a l Thứ ba - Nhiều trước và trong thánh lễ.

------------------------------------------------------------------------------

362      1 [.10][67] a l Thứ tư ngày đầu tháng 10, nhiều trước và trong.

363      2 [.10] . a l Thứ năm - Nhiều trước và trong.

364      3 [.10] a l. Thứ sáu - Nhiều trước và trong.

_____________________________________________________

365      Từ đây bắt đầu các dấu chấm và bỏ các dấu chấm trước đây[68].

-------------------------------------------------------------------------------

366      4 [.10] a3. l. d. Thứ bảy - trước .o.c.y. và đầm đìa nm trong lễ. Nm sau lễ.

367      5 [.10] a3 l. d. Chúa nhật - trước o.c.y. và trong thánh lễ nm như thác và liên tục, nhiều lần nói không thành tiếng được, sợ hư mắt; nm sau lễ.

368      6 [.10] a3 l. Thứ hai - trước o.c.y. và trong lễ, đầm đìa nm, sợ hư mắt, và liên tục.

369      7 [.10] a3 l Thứ ba - trước o. c. y. và trong lễ nm mắt đầm đìa và liên tục; cảm nhận sợ nguy hiểm cho mắt.

370      8 [.10] a l d. Thứ tư - trước .o. y và nm đầm đìa và liên tục trong và sau lễ, trong mọi sự..

371      9 [.10] a3 Thứ năm - trước thánh lễ o.c.y. nm đầm đìa.

372      10 [.10] a. l Thứ sáu - trước lễ nhiều nm, .o. y, đôi chút trong lễ.

373      11 [.10] .a l d. Thứ bảy - trước .o. y, nhiều trong và sau lễ.

374      12 [.10] a2 l. d t.[69] Chúa nhật - trước .c.y., và trong lễ nhiều. Sau lễ, buổi chiều, nhiều.

375      13 [.10] l Thứ hai - trong lễ nhiều.

376      14 [.10] a2 Thứ ba - .c.y. nhiều.

377      15 [.10] l Thứ tư - Cho đến giữa thánh lễ, sức nóng và muốn có nước mắt; sau đó, vì nghĩ và thấy rõ Thiên Chúa kìm giữ tôi trong các ước mong đó, nên trào nước mắt và liên tục như vậy trong lễ.

378      16 [.10] a l d Thứ năm - trước .y., nhiều trong và sau lễ.

379      17 [.10] a l d Thứ sáu - trước .c., nm trong và nhiều sau thánh lễ.

380      18 [.10] a. l Thứ bảy - trước c. và đôi chút trong lễ.

381      19 [.10] a2 l. d Chúa nhật - trước c.y. và nm trong lễ.

382      20 [.10] a2 l d Thứ hai - trước c.y. đầm đìa trong và sau lễ.

383      21 [.10] a2 l d Thứ ba - c.y., đầm đìa liên tục trong và sau lễ, sợ cho mắt, xin được hài lòng khi không có nước mắt, không nghĩ ngược lại v.v...

384      22 [.10] a3 l d Thứ tư - O. c. y nm đầm đìa và liên tục trong lễ, nm sau lễ.

385      23 [.10] a3 l d Thứ năm - trước.o.c.y và nm đầm đìa và liên tục trong lễ, nm sau lễ.

386      24 [.10] .a l. Thứ sáu - trước o. và nhiều nm trong lễ.

387      25 [.10] a3 l Thứ bảy - trước .o.c.y. và đôi chút nm trong lễ.

388      26 [.10] a3 l d Chúa nhật - trước .o.c.y. và nhiều nm trong lễ.

389      27 [.10] a2 l Thứ hai - trước .c.y. và nhiều nm trong lễ.

390      28 [.10] .a l d Thứ ba - trước .y. và nhiều nm trong lễ, nm sau lễ.

391      29 [.10] a3 l d Thứ tư - trước .o.c.y. nm nhiều và liên tục trong và sau lễ.

392      30 [.10] a3 l Thứ năm - trước o cho y và nm đầm đìa và liên tục trước và trong lễ.

393      31 [.10] .a3. l. d. Thứ sáu - trước .o.c.y., nm đầm đìa và liên tục trong và sau lễ.

_______________________________________________________

394      1 [.11] a3 l Thứ bảy ngày đầu tháng 11 - trước .o.c.y. và nm như suối và liên tục trong lễ.

395      2 [.11] a3 l Chúa nhật - trước .o.c.y. và nm đầm đìa và liên tục trong lễ.

396      3 [.11] a3. l. d. Thứ hai - trước .o.c.y., nm đầm đìa và liên tục trong và sau lễ.

397      4 [.11] a2 l Thứ ba - trước .o.c. và nhiều trong lễ.

398      5 [.11] a l Thứ tư - trước .c.y. và nm trong lễ.

399      6 [.11] a l d Thứ năm - trước .o., nhiều trong và sau lễ.

400      7 [.11] a2 l Thứ sáu - trước .o.y nhiều và liên tục trong lễ.

401      8 [.11] a3 l d. Thứ bảy - trước .o.c.y. và nhiều và liên tục trong lễ, nm sau lễ.

402      9 [.11] a2 l Chúa nhật - trước .c.y. và nhiều trong lễ.

403      10 [.11] a3 l d Thứ hai - trước o.c.y., đầm đìa trong và sau lễ.

404      11 [.11] a3 l Thứ ba - trước o c y và đầm đìa và liên tục trong lễ.

405      12 [.11] a2 l Thứ tư - .c.y., đôi chút trong và sau lễ.

406      13 [.11] a2 Thứ năm - trước o.c

407      14 [.11] a2 l d. Thứ sáu - trước .o.c., nhiều trong và sau lễ.

408      15 [.11] a2 l d Thứ bảy - trước .c.y., đầm đìa và liên tục trong và sau lễ.

409      16 [.11] a3. l. d. Chúa nhật - trước o.c.y. và đầm đìa trong lễ, sau cũng vậy.

410      17 [.11] a2. l. Thứ hai - trước .o.y. và đầm đìa và liên tục trong lễ.

411      18 [.11] .a. Thứ ba - trước .o.

412      19 [.11] a. l. Thứ tư - trước o. và nhiều trong lễ.

413      20 [.11] a l d Thứ năm - trước .c. nhiều trong và sau lễ.

414      21 [.11] a3 l Thứ sáu - trước .o.c.y. và nm trong lễ, nghẹn ngào.

415      22 [.11] a3 l d Thứ bảy - trước .o.c.y. nhiều trong và sau lễ.

416      23 [.11] a3 l. d Chúa nhật - trước .o.c.y. và như suối trong lễ, nhiều lần nghẹn ngào, nm sau thánh lễ.

417      24 [.11] a3 l Thứ hai - trước .o.c.y. và nhiều trong thánh lễ.

418      25 [.11] l d. Thứ ba - Nhiều trong thánh lễ, nm sau.

419      26 [.11] Không dâng lễ.

420      27 [.11] a2 l d Thứ năm - trước .o.c.y. và nhiều trong lễ, nm sau.

421      28 [.11] a3 l d Thứ sáu - trước .o.c.y. và đầm đìa trong lễ, sau cũng vậy.

422      29 [.11] a3 l d Thứ bảy - trước .o.c.y. và đầm đìa trong lễ, sau cũng vậy.

423      30 [.11] a2 l d Chúa nhật - trước .o.c. và nm trong lễ, sau vào buổi chiều.

---------------------------------------------------------------------------------

424      1 [.12] a3 l d Thứ hai ngày đầu tháng 12 - trước .o.c.y và nhiều trong lễ, sau vào buổi chiều.

425      2 [.12] a2 l d Thứ ba - trước .o.y. và đầm đìa trong lễ, sau cũng vậy.

426      3 [.12] á[70] Thứ tư - < không nm > trước .o

427      4 [.12] a2 l d Thứ năm - trước .o.y nhiều trong và sau lễ.

428      5 [.12] a3 l d Thứ sáu - trước .o.y và nhiều trong lễ, nm sau lễ.

429      6 [.12] a3 l d Thứ bảy - trước .o.c.y và nm trong lễ; nhiều sau lễ, vào buổi chiều.

430      7 [.12] a l Chúa nhật - trước .c và nhiều trong lễ.

431      8 [.12] a2 l d Thứ hai - o.c. đầm đìa trong lễ; sau.

432      9 [.12] a2 l d Thứ ba - .c.y nhiều trong thánh lễ; sau.

433      10 [.12] a3 l Thứ tư - .o.c.y. đầm đìa trong thánh lễ.

434      11 [.12] a3 l d Thứ năm - .o.c.y. đầm đìa trong thánh lễ; sau vào buổi chiều.

435      12 [.12] a3 l d Thứ sáu - .o.c.y. đầm đìa trong thánh lễ; sau.

436      13 [.12] a3 l d Thứ bảy - .o.c.y. đầm đìa trong thánh lễ; sau.

437      14 [.12] a3 l d Chúa nhật - .o.c.y. đầm đìa trong thánh lễ; sau.

438      15 [.12] a2 l d Thứ hai - c y. nhiều trong thánh lễ.

439      16 [.12] a2 l Thứ ba - .c y nm trong thánh lễ.

440      17 [.12] a3 l Thứ tư - o c y nm trong thánh lễ.

441      18 [.12] a3 l d Thứ năm - .c y. nhiều trong thánh lễ; sau.

442      19 [.12] a l Thứ sáu - .c. đầm đìa trong thánh lễ.

443      20 [.12] a2 l d Thứ bảy - .c y. đầm đìa trong thánh lễ; sau.

444      21 [.12] a2 l d Chúa nhật - c y. nhiều trong thánh lễ; sau.

445      22 [.12] a c.

23 [.12] a c Không dâng lễ.

            24 [.12] a c

446      25 [.12][71] a2a2 ll. d[72] Thứ năm - .c.y. nm trong thánh lễ; c.y. nhiều trong thánh lễ, và đôi chút trong lễ ba, sau đó nm trong phòng.

447      26 [.12] a2 Thứ sáu - .c.y.

448      27 [.12] a3 l d Thứ bảy - .o.c.y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

449      28 [.12] a2 l d Chúa nhật - c y. nhiều trong thánh lễ; sau.

450      29 [.12] a3 l d Thứ hai - .o.c.y. đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

451      30 [.12] a3 l d Thứ ba - .o.c.y. đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

452      31 [.12] a3 l d Thứ tư - .o.c.y. đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

< Thứ năm nm o.y. trong thánh lễ >

453      1 [.1.1545] a2 l Ngày đầu tháng Giêng, Thứ năm - .o.c. nm trong thánh lễ.

            Trong quãng này, tôi không dâng lễ. Nước mắt mỗi ngày, trừ một ngày.

454      11 [.1] a3 l d Chúa nhật - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

455      12 [.1] a3 l d Thứ hai - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

456      Không dâng lễ.

457      20 [.1] a3 l Thứ ba - trước o.c y. đầm đìa trong thánh lễ.

458      21 [.1] a2 l d Thứ tư - trước .c y. nm trong thánh lễ.

459      22 [.1] a2 l d Thứ năm - trước c y. đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

460      23 [.1] l Thứ sáu - đầm đìa trong thánh lễ.

461      24 [.1] a3 l d Thứ bảy - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

462      25 [.1] a2 l Chúa nhật - trước .c y. đầm đìa trong thánh lễ.

463      Không dâng lễ trong quãng này.

-------------------------------------------------------------------------

464      1 [.2.1545] a3 l d Ngày đầu tháng 2, Chúa nhật - trước o c y, đầm đìa và liên tục; sau.

465      2 [.2] a3 l d Thứ hai - trước o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

466      3 [.2] a l d Thứ ba - trước .o. đầm đìa trong thánh lễ; sau.

467      4 [.2] a3 l d Thứ tư - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

468      5 [.2] a2 l d Thứ năm - trước .o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

469      6 [.2] a3 l d Thứ sáu - trước .o c y nhiều trong thánh lễ ; sau.

470      7 [.2] a3 l d Thứ bảy - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

471      8 [.2] a2 l d Chúa nhật - trước c y nhiều trong thánh lễ; sau.

472      9 [.2] a l d Thứ hai - trước y. nhiều trong thánh lễ; sau.

473      10 [.2] a2 l d Thứ ba - trước o c nhiều trong thánh lễ; sau.

474      11 [.2] a3 l d Thứ tư - trước .o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

475      12 [.2] a3 l d Thứ năm - trước o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau lễ, buổi chiều.

476      13 [.2] a3 d Thứ sáu - trước o c y buổi chiều; sau.

477      14 [.2] a l Thứ bảy - .c y nhiều trong thánh lễ.

478      15 [.2] a2 l d Chúa nhật - .c y trong thánh lễ; sau.

479      16 [.2] a3 l d Thứ hai - o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

480      17 [.2] a2 l d Thứ ba - c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

481      18 [.2] a3 l d Thứ tư Lễ Tro - .o c.y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

482      19 [.2] a3 l d Thứ năm - o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ, sau.

483      20 [.2] a3 l d Thứ sáu - o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ, sau.

484      21 [.2] a3 l d Thứ bảy - o c y đầm đìa trong thánh lễ; sau.

485      22 [.2] a3 l d Chúa nhật - o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

486      23 [.2] a3 l d Thứ hai - o c y trong thánh lễ; sau.

487      24 [.2] a3 l d Thứ ba - o c y nhiều trong thánh lễ; sau.

488      25 [.2] a3 l d Thứ tư - o c y trong thánh lễ; sau

489      26 [.2] a3 l d Thứ năm - o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

490      27 [.2] a3 l d Thứ sáu - trước o c y đầm đìa và liên tục trong thánh lễ; sau.

Paris 24.11.04

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

------------------------------------------------

SUY XÉT VỀ THANH BẦN

39

Những bất lợi khi không nhận gì về niên lợi

cũng là những thuận lợi khi nhận một phần hay nhận toàn bộ

Xem ra nhận một phần hay nhận toàn bộ, Dòng sẽ được duy trì tốt hơn.

Nếu có, sẽ không trở nên gánh nặng cho ai, và không khiến người ta thắc mắc vì xin của bố thí, đặc biệt khi người xin là giáo sĩ.

Nếu có, sẽ không bận tâm và xao động do lo toan tìm kiếm một cách lệch lạc.

Sẽ chuyên tâm một cách trât tự và thanh thản hơn vào các nhiệm vụ và việc cầu nguyện theo qui định.

Thời giờ lẽ ra dùng để xin hay tìm kiếm có thể dùng để giảng thuyết giải tội hay xả thân cho những việc đạo đức khác.

Xem ra nhà thờ sẽ được chăm chút hơn, trang hoàng hơn, và giúp cho việc thiêng liêng hơn, cũng như được sửa sang hơn.

Cũng vậy, có thể chuyên tâm vào việc học và nhờ đó giúp đỡ tha nhân hơn, và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Sau khi hai anh em trong Dòng xem xét sự việc, tất cả những người khác đã duyệt y.

 

Những bất lợi khi có niên lợi

cũng là những thuận lợi khi không có chi hết

Nếu có, sẽ không nhiệt tình giúp đỡ tha nhân lắm, cũng không sẵn sàng di chuyển và chịu những nghịch cảnh, và không thể thuyết phục tha nhân lắm về đức thanh bần đích thực,

< Những bất lợi khi nhận một phần (ngoài những bất lợi khi không nhận chi hết) là: 1. Nếu cùng một bề trên chung cho những người có niên lợi, và những người không có chi, thì xem ra không tốt, vì những người trước có nhiệm vụ quản lý niên lợi, và những người sau lấy từ nhà những điều cần thiết cho bản thân hay cho Dòng.>

 

38a

Những thuận lợi và những lý do

để không nhận chi hết về niên lợi

Dòng sẽ có được sức mạnh thiêng liêng lớn hơn và sốt mến hơn trong việc noi gương Con của Ðức Trinh Nữ, Tạo Hóa và Chúa chúng ta, Ðấng đã sống thanh bần biết bao và giữa bao nghịch cảnh.

Khi không đòi hỏi an toàn, Dòng làm tất cả những ai tham của thế gian phải đặt vấn đề hơn.

Xem ra khi nhất trí về không nhận chi hết, vì chiêm ngắm Chúa Giêsu thanh bần trong Thánh Thể, Dòng hiệp nhất một cách gắn bó hơn với Hội Thánh.

Khi tách mình ra khỏi mọi sự trần gian, Dòng dễ đặt hết hy vọng nơi Thiên Chúa là Chúa chúng ta hơn.

Ðiều đó giúp Dòng hơn để hạ mình và kết hiệp với Ðấng đã hạ mình hơn hết mọi người.

Dòng sống trong tình trạng bị những vui thích trần gian bỏ quên hơn.

Dòng sống trong niềm hy vọng không ngừng vào Thiên Chúa hơn, và chuyên chăm phục vụ Người hơn.

Khi thấy Dòng không tìm kiếm của cải đời này, người ta nói chung được cảm hóa hơn.

Dòng nói về những tất cả những điều thiêng liêng nhằm giúp các linh hồn tiến tới về tinh thần một cách tự do hơn và có hiệu quả hơn.

Khi hằng ngày nhận của bố thí, Dòng sẽ được giúp đỡ và được thúc đẩy giúp đỡ các linh hồn về thiêng liêng hơn.

----------------------

38b

Khi sống đức thanh bần theo Chúa Giêsu thúc đẩy, vì Người nói: ai bỏ cha mẹ,v.v., Dòng thuyết phục người khác hơn về thanh bần đích thực.

Xem ra anh em sẽ chuyên cần giúp đỡ tha nhân hơn, và sẵn sàng di chuyển và chịu các nghịch cảnh hơn.

Khi không nhận gì về niên lợi, thanh bần sẽ hoàn hảo hơn nếu nhận một phần hay nhận toàn bộ.

Chúa Giêsu là Chúa chung của chúng ta đã tự nguyện sống nghèo, Người đã chỉ điều ấy cho các tông đồ và các môn đệ Người yêu quý khi cử họ đi rao giảng.

Khi chọn sống nghèo, cả 10 anh em, không trừ ai, đã nhận Chúa Giêsu, Tạo Hóa và Chúa chúng ta, là đầu, để ra đi dưới cờ hiệu của Người nhằm rao giảng và khuyến dụ theo đoan nguyện của chúng ta.

Vì chúng ta đã xin như vậy nen trọng sắc đã cho như vậy. Sau khi chờ đợi một năm đến khi được ban hành, chúng ta vẫn giữ nguyên ý định, nên được Ðức Thánh Cha chuẩn y.

Ðặc tính của Thiên Chúa là trước sau như một, và đặc điểm của kẻ thù là tiền hậu bất nhất.

 

39a

< Muốn duy trì Dòng, có ba cách: 1. Mọi người đều có học thức, hay hầu hết; 2. đối với các học viên, hình như nên cung cấp những điều liên hệ đến quần áo, giường chiếu và ăn uống; 3. về động sản và những điều khác cần thiết cho Dòng, mặc dầu một số người sẽ vào Dòng vẫn rất có thể giúp.>

---------------------------------          

Tờ Madrid

Madrid a

15. Thứ bảy - Chúa Giêsu.

Trong mình, tôi cảm nhận Người sẵn lòng hơn và nhiệt tình hơn để ban cho tôi điều tôi ước nguyện, (trong khi tôi chưa nhờ đến các trung gian). Ðiều cảm nhận hay nhìn thấy này tăng lên. Trên mặt đầm đìa nước mắt. Hết sức tin tưởng nơi Ngôi Cha. Như thể tình trạng lưu đày trước đây đã qua.

16. Chúa nhật -

17. Thứ hai - Ba Ngôi.

18. Thứ ba - Ba Ngôi.

Với rất nhiều cảm thức liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Trí năng được soi sáng đến nỗi có cảm giác là dù học bao nhiêu tôi cũng không biết được đến thế. Sau đó xem xét thêm về điều đó, tức là những gì trí năng cảm nhận và nhìn thấy, tôi vẫn có cảm giác là cho dù học suốt đời đi chăng nữa. Cùng ngày, cả lúc đi lại trong thành phố vẫn có nhiều vui mừng nội tâm, Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tỏ hiện cho tôi khi tôi thấy ba thụ tạo có lý trí, hoặc ba con vật, hoặc ba đồ vật v.v..

19. Thứ tư - Ba Ngôi.

20. Thứ năm - Ba Ngôi.

Nhưng trong thánh lễ này, tôi nhận ra, cảm nhận hay nhìn thấy, có Chúa biết, khi nhìn thấy Ngôi Cha là một ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, việc thưa với Người đưa tôi đến chỗ yêu mến toàn thể Ba Ngôi, nhất là vì theo yếu tính thì các ngôi vị khác ở trong Người. Tôi cũng nghiệm thấy điều ấy khi cầu nguyện với Ngôi Con và khi cầu nguyện với Ngôi Thánh Thần, hưởng không phân biệt ngôi vị này hay ngôi vị khác trong khi cảm nhận được các phấn chấn, xuất phát từ cả Ba Ngôi, và vui

Madrid b

mừng vì các phấn chấn đó ở trong hữu thể của cả ba. Có cảm giác gỡ được nút thắt này, hay điều gì đó tương tự, là việc rất quan trọng, nên tôi không ngừng tự nhủ: "Ngươi là ai? Ở đâu đến? v.v. Ngươi có xứng đáng không? hay Ðiều ấy từ đâu đến? v.v."

21. Thứ sáu - Ba Ngôi.

22. Thứ bảy - Ba Ngôi.

Có cảm giác việc Chúa Giêsu tỏ hiện hoặc để cho tôi cảm nhận là < công việc > do Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi nhớ đến hôm Ngôi Cha đặt tôi với Ngôi Con. Sau đó, trong ngày, mỗi lần hồi tưởng hay nhớ lại về Chúa Giêsu, cảm nhận hay nhìn thấy bằng trí năng, sốt mến liên tục và chuẩn y.

23. Chúa nhật - Theo ngày.

Ở dinh Trana, cảm nhận hay nhìn thấy Chúa Giêsu, nhiều rung cảm nội tâm, và nhiều nước mắt. Trong các thời điểm ấy, khi cảm nhận hay nhìn thấy Chúa Giêsu, lòng yêu mến lớn đến nỗi tôi có cảm giác từ đây về sau không gì có thể tách tôi khỏi Chúa hoặc hướng tôi đến những nghi ngờ về các ân sủng hay chuẩn y đã nhận được.

24. Thứ hai - Thánh Mathia.

Trong các lời nguyện dâng lên Ngôi Cha, tôi có cảm giác Chúa Giêsu trình lên hoặc cùng đi đến trước Ngôi Cha, trong khi tôi cảm nhận những điều đó, không diễn tả được điều cảm nhận hay nhìn thấy.

25. Thứ ba - Ba Ngôi.

26. Thứ tư - Ngày đầu Mùa Chay.

Vào nhà nguyện, trong khi cầu nguyện cảm nhận hay chính xác hơn là nhìn thấy, vượt khỏi sức lực tự nhiên, Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giêsu, Ðấng giới thiệu tôi, hay đặt tôi, hay cầu bầu cho tôi trước Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, để thị kiến thuộc trí năng ấy được thông ban cho tôi. Và với cảm nhận hay nhìn thấy ấy, tràn ngập nước mắt và tình yêu, nhưng liên hệ đến Chúa Giêsu, và liên hệ đến Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là tôn kính           


[1] Số 4 trước số 1? Số lề do M. Giuliani đề nghị hiện được mọi người chấp nhận. Trong bản viết tay của thánh I-nhã, ngài theo thứ tự như chúng ta trình bày ở đây. Tại sao? Có người cho là vì ngài quên, đến ngày 6.2 mới nhớ nên ngài viết ngày 5.2 lên trên. Nhưng ngài viết về ngày 5.2 khá dài, ít là dài hơn 3 ngày trước đó (theo thời gian) hay sau đó (theo bản viết tay), mà vẫn viết chữ như bình thường chứ không thu nhỏ lại. Chỉ trước ba ngày 2, 3 và 4, ngài viết chữ C (capitulo: chương); ngày 2: C 1; ngày 3: C 2; ngày 4: C 3 . Cha Santiago Thió de Pol, S.J., cho rằng có lẽ ngài bắt đầu nhận định từ ngày 2.2, nhưng ngài chỉ khởi sự ghi chép ngày 5.2; sau đó, ngài mới viết ngắn gọn về ba ngày trước. Có thể ngày 5, ngài có thị kiến, như ngài ghi một dấu hiệu bên lề, ngài bắt đầu viết về ngày 5, sau đó mới viết về 3 ngày trước. M. Giuliani khi dịch sang tiếng Pháp và đánh số lề từ 1 đến 490 đã khởi đầu với ngày 2.2.1544. Cách đánh số lề này đã được mọi người sử dụng. Ở đây chúng ta cũng theo cách đánh số lề ấy, nhưng muốn giữ nguyên thứ tự đúng như trong bản chép tay của thánh I-nhã.

[2] Ngày và tháng chúng ta ghi thêm để dễ tìm

[3] Thánh lễ kính Ðức Mẹ. Phụng vụ thời ấy không qui định các ngày lễ chặt chẽ như ngày nay, nên thánh I-nhã khá tự do lựa chọn chủ đề thánh lễ. Trong số 116 thánh lễ được nêu ở đây, 30 kính Ba Ngôi, 20 kính Thánh Danh Chúa Giêsu, 16 kính Ðức Mẹ, 9 kính Chúa Thánh Thần. Thánh I-nhã thường qua các trung gian: trước là Ðức Mẹ để đến với Chúa Giêsu, sau là Chúa Giêsu để đến với Ba Ngôi

[4] Trong bản chép tay của thánh I-nhã, chúng ta thấy ngài ghi dấu hiệu này, bên lề, ở các số 4, 8, 9, 12, 14, 17, 169, 172. Ở 2 số cuối này, bên cạnh dấu hiệu ngài ghi thêm "vi." . Gần chắc vi. là viêt tắt của visión (thị kiến). Ở số 4, ngài viết: Nhìn thấy Ðức Mẹ và Ngôi Con. Ở số 12, ngài viết: Không thiếu thị kiến. Do đó, có thể kết luận dấu hiệu ấy chỉ việc ngài có thị kiến. Tuy nhiên, nhiều chỗ ngài viết "vi." nhưng không ghi dấu hiệu ấy, chẳng hạn các số 174, 177, 183

[5] Thánh I-nhã tự đặt câu hỏi: "Các nhà thờ của các nhà thệ sĩ trong Dòng Tên có nên nhận niên lợi cố định không?" Ngài đưa ra ba khả thể: (1) không nhận gì (no tener nada); (2) nhận hay nhận toàn bộ (tener hay tener todo); (3) nhận một phần (tener en parte).

[6] Trong 3 ngày đầu, thánh I-nhã ghi bên lề chữ C. Theo như thánh I-nhã viết ở số 57, có lẽ ngài viết tắt chữ Capitulo (Chương).

[7]  Cha Gisu v Đức Mẹ.

[8] Lễ kính Thnh Danh Cha Gisu.

[9] Trong thánh lễ có những lúc cần đọc thành tiếng (những lúc khác phải đọc thầm), nhưng lúc ấy ngài không đọc thành tiếng được

[10] Gần chắc là Francisco Vanucci, tuyên úy đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Phaolô III. Vị linh mục này đã sát cánh với thánh I-nhã trong việc thành lập Nhà Santa Marta, Trường Dự Tòng., và tích cực ủng hộ thánh I-nhã trong hoạt động từ thiện vào năm 1544 tại Rôma

[11] Thánh I-nhã nhớ lộn: đúng ra là thứ ba và thứ tư.

[12] 19.2. Ðó là "Chúa Nhật 60" theo lịch phụng vụ thời ấy. Ca nhập lễ: "Lạy Chúa, tại sao Ngài ngủ? Xin chỗi dậy" (Tv 43,24).

[13] Thánh I-nhã dâng thánh lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi cuối cùng theo lời hứa (x. 49).

[14] Nguyên văn Indignadome. Ở đây và ở số 57, thánh I-nhã dùng động từ này, nhưng ở đây với giới từ con, ở số 57 với giới từ contra. Ở đây, ngài thấy bất xứng được Thiên Chúa Ba Ngôi, ở số 57 ngài giận dỗi.

[15] Hay thần dữ.

[16] Tức là ngày 18.2.

[17] Nguyên văn bằng tiếng Latinh: Dominus scit (2 Cr, 12,2).

[18] Những chữ này do chính tay thánh I-nhã ghi bên lề đoạn này.

[19] Thánh I-nhã nhắc đến thị kiến La Storta năm 1537.

[20] Về quyết định nhận niên lợi cho nhà thờ của Dòng Tên.

[21] Hồng y Rodolfo Pio (1500-1564), giám mục Faenza, bảo trợ Dòng Tên và ân nhân cơ sở Santa Marta.

[22] Giám mục Felipe Archinto (1500-1558), đại diện Ðức Giáo Hoàng coi sóc giáo phận Rôma.

[23] Hồng y Gian Domenico Cupis (+1553), tổng giám mục Trani, niên trưởng Hồng Y Ðoàn, bảo trợ nhà Dự Tòng do thánh I-nhã lập ở Rôma.

[24] Confiteor Deo: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa; Confiteor tibi: Con ngợi khen Cha (Mt 11,25). Confiteor vừa nghĩa là thú tội vừa nghĩa là ngợi khen. Ở đây, thánh I-nhã chuyển từ lời thú tội sang lời ngợi khen.

[25] Thứ tư Lễ Tro.

[26] Thánh I-nhã viết mấy giới từ rồi gạch đi, có chữ không đọc được.

[27] Nhà thờ Ðức Mẹ Trên Ðường hay nhà nguyện Dinh Madama của công chúa Margarita.

[28] Lời nguyện hiệp lễ.

[29] Tức là 4 giờ sáng.

[30] Tức là 8 giờ sáng.

[31] Dấu Thánh Giá đầu thánh lễ.

[32] Thời thánh I-nhã, sau thánh lễ, linh mục đứng trước bàn thờ đọc một số lời nguyện trước rời cung thánh.

[33] Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin vui lòng. Ðây là lời cầu nguyện thầm của linh mục theo nghi thức thánh lễ thời ấy, sau khi tuyên bố Thánh lễ đã xong và trước khi ban phép lành cuối lễ.

[34] Hồng y Juan Alvarez de Toledo, lúc ấy là tổng giám mục Burgos.

[35] Tức là 3 giờ chiều.

[36] Trong Kinh Nguyện Thánh Thể I (Lễ Quy Rôma), sau kinh Thánh, thánh, thánh.

[37] Ðền Thánh Phêrô ở Vaticanô.

[38] Ở đây thánh I-nhã dùng cách viết tắt S+ ngài thường dùng để chỉ Hồng y Cevini, mang tước hiệu nhà thờ Thánh Giá, sau này sẽ là Ðức Giáo Hoàng Marcelô II trong 23 ngày, từ 9.4.1555.

[39] Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi: câu khởi đầu ca nhập lễ của lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi.

[40] Tức là các lời nguyện đã dọn sẵn trong sách lễ.

[41] Vậy, lạy Cha, đây là lễ vật. trong Lễ qui Rôma, lúc linh mục cầu nguyện cho cộng đoàn, trước khi truyền phép.

[42]Trong phần 2 này, thánh I-nhã ghi chú gần như hằng ngày ở lề 1, 2, hay 3 chữ cái a, l, d. Cả ba chữ ấy liên hệ đến thánh lễ: a (antes): trước; l (a lo largo): trong; d (despues): sau. Và khi ngài ghi như vậy nghĩa là vào thời điểm ấy có nước mắt. Nếu trước hay sau có thêm dấu chấm: nhiều nước mắt. Nếu có thêm dấu chấm ở cả trước lẫn sau: rất nhiều nước mắt. Những điều này chúng ta có thể kiểm chứng được ở đây hay ở một số ngày khác.

[43] Ðây là lần đầu tiên thánh I-nhã gọi thánh lễ là hy tế. Sau này ngài gọi như vậy 3 lần nữa (1 ở 182, 2 ở 185). Tất cả các lần này dều liên hệ đến khiêm hạ và tôn phục.

[44] Thánh I-nhã kẻ một vạch dài. Hình như ngài muốn cho thấy là hết một giai đoạn và bước sang một giai đoạn mới.

[45] Dấu gạch ngang phía trên bên phải các chữ a, l và d (ở đây chúng ta dùng dấu gạch ngang bên phải) hình như muốn nói ít nước mắt hơn, như chính thánh I-nhã viết ở số này cũng như ở các số 167, 173.

[46] Từ đây, thỉnh thoảng thánh I-nhã ghi bên lề chữ vi. hiểu l visiĩn : thị kiến (X. 172, 174, 177, 183). Chng ta viết tắt l Tk.

[47] Ngày nay là phần phụng vụ Thánh Thể.

[48] Trong bản chép tay, không có số 13 như lẽ ra thường lệ phải có.

[49] Ga 8,55. Ðây là một câu trong bài Tin Mừng Ga 8,46-59 đọc trong thánh lễ Chúa nhật Thương Khó theo lịch phụng vụ thời ấy.

[50] Lần cuối nói đến thị kiến.

[51] Lần cuối nói đến tôn phục.

[52] Lễ Lá, trong thánh lễ đọc bài Thương Khó theo thánh Marco.

[53] Từ đây, nhiều chỗ thánh I-nhã dùng đại từ ellas (đại từ ngôi thứ ba số nhiều giống cái) để chỉ nước mắt: sin ellas (không nước mắt); con ellas (có nước mắt). Chúng ta dùng nm để chỉ định nước mắt.

[54] Hai ngày liên tiếp, nhằm thứ sáu và thứ bảy Tuần Thánh, thánh I-nhã vẫn ghi số thứ tự, nhưng không viết gì, chỉ gạch dài ở bên phải. Hai hôm ấy các linh mục không dâng lễ.

[55] Giữa thứ bảy 19.4 và Chúa nhật 20.4, thánh I-nhã kẻ một vạch dài. Cũng như ở giữa ngày 16 và 17.4, hình như ngài muốn cho thấy là chấm dứt một giai đoạn và bước vào giai đoạn mới.

[56] Sau các ngày 20, 21 và 23.4, thánh I-nhã viết ít chữ phía tay phải trang giấy rồi đóng khung.

[57] Hình như phải là 40 mới đúng. Có lẽ thánh I-nhã tưởng lầm số 39 của hôm trước là số 29.

[58] Tiếng nói, hay chính xác hơn là cách nói và giọng nói của ai đó. Hôm đó là Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh. Vì thánh I-nhã chuẩn bị rất kỹ thánh lễ hằng ngày, nên có thể bài lễ hôm ấy soi sáng phần nào ơn loquela ngài nhận được. Ca nhập lễ: Tv 97,1. Bài Sách Thánh: Ga 1,17-21. Bài Tin Mừng: Ga, 16,5-15.

[59] Theo lịch phụng vụ thời thánh I-nhã, ba ngày (thứ hai, thứ ba và thứ tư) trước lễ Thăng Thiên là ba ngày Cầu Mùa. Trước thánh lễ có rước kiệu trọng thể. Trong khi rước kiệu, mọi người hát các kinh cầu, chẳng hạn kinh cầu Tên Chúa Giêsu, kinh cầu Ðức Bà, kinh cầu Các Thánh. cùng với nhiều lời cầu nguyện.

[60] Có lẽ thánh I-nhã tưởng lầm số 59 của hôm trước là 39, nên ngài tiếp tục với số 40.

[61] Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

[62] Thánh I-nhã lại lẫn lộn: 40 thay vì 80.

[63] Không có số 55.

[64] Thánh I-nhã không ghi số 78, nhưng hôm sau vẫn mang số 79.

[65] Không có các số 86-88.

[66] Hai lần 110.

[67] Từ đây, thánh I-nhã đánh số theo ngày trong tháng.

[68] Từ đây, thánh I-nhã có vài thay đổi trong cách ghi: (1) Trên chữ a, ngài không ghi gì hoặc ghi 2 hay 3 dấu chấm, để chỉ sự xuất hiện của nước mắt trong 1, 2 hay 3 lần cầu nguyện trước thánh lễ: cầu nguyện lần đầu, cầu nguyện thường lệ và cầu nguyện dọn lòng. Vì lý do ấn loát, chúng ta dùng a, a2 và a3. (2) Mặc dầu ngài nói bỏ các dấu chấm trước đây (bên cạnh các chữ a, l, và d), nhiều lần ngài vẫn ghi; chỉ các dấu gạch ngang thực tế đã được dùng rất ít, và đã bị ngài bỏ rồi. (3) Ngài thêm 3 chữ mới để chỉ các thời điểm xuất hiện nước mắt: o (oración: cầu nguyện) để chỉ thời điểm cầu nguyện thường lệ; c (cámara: phòng), để chỉ thời điểm ngài cầu nguyện dọn lòng trong phòng trước khi đi dâng lễ; y (yglesia: nhà nguyện), để chỉ thời điểm ngài chuẩn bị khởi sự thánh lễ tại nhà nguyện. Ngài cũng ghi dấu chấm trước hay sau các chữ ấy, như đã ghi bên cạnh các chữ a, l và d, với cùng một ý nghĩa là nhiều nước mắt.

[69] Ðây là lần duy nhất thánh I-nhã dùng ký hiệu t (tarde: buổi chiều).

[70] Không hiểu tại sao á, có lẽ là a.

[71] Lễ Giáng Sinh, các linh mục dâng 3 thánh lễ, nên thánh I-nhã viết 3 lần "trong thánh lễ".

[72] Lần duy nhất có những ký hiệu kép.