Tài liệu thực hành dành cho các bạn tham dự Tĩnh tâm Linh thao (5, 7, 8 ngày) do linh mục Nguyễn Thế Minh, S.J. hướng dẫn và biên soạn

 

NỘI DUNG

Lời nói đầu

Phần I: Chuẩn bị: Lược trình về Linh Thao & Cầu Nguyện

Phần II: Linh Thao toát ý: Lưu ý sơ khởi và cầu nguyện mở đầu

Linh Thao Tuần I : Nguyên lý và Nền tảng - Tội lỗi - Sự chết

Linh Thao Tuần II: Con Tim Thiên Chúa - Truyền tin & Nhập thể  - Cuộc đời ẩn dật - Nước Trời và Cuộc đời công khai - Các bài suy niệm Inhã - Tu chỉnh cuộc sống

Linh Thao Tuần III: Ý nghĩa Thánh giá [khổ đau] - Tâm sự  Tiệc ly - Vườn Cây Dầu - Cuộc xử  án  - Đàng Thánh giá - Bảy lời trên Thánh giá

Linh Thao Tuần IV: Biến cố Sống lại và niềm vui Phục sinh - Cuộc hiện ra với Đức Mẹ - Các cuộc hiện ra khác - Lên trời và hiện xuống - Chiêm niệm để được tình yêu

Phần III: Phụ trương

- Phụ trương I: Bài viết về Linh Thao  &  Bài viết về Cầu Nguyện

- Phụ trương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Chuẩn bị thống hối -  Ý Chúa và tìm ý Chúa - Tìm hiểu... và suy niệm Kinh Thánh - Phân biệt thần loại - “Để các khóa LT diễn tiến êm đẹp”  &  Thánh ca theo các bước trong Linh Thao - Ký hiệu các sách Kinh Thánh