Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 23

LỜI THÁCH THỨC

Tôi thách thức bạn đấy! Tôi thách bạn chọn phương án của thánh Giacôbê và biến nó thành hành động. Tôi dám cá rằng bạn sẽ không làm nổi, nhưng tôi biết ai làm được – Bạn và Thiên Chúa. Vâng thật vậy. Sẽ không có một trở ngại nào trong đời mà bạn và Chúa không thể vượt qua được. Bạn đang có Chúa Giêsu trong bạn, Ngài là Chúa các chúa, là khởi thủy của các thực thể và sinh vật, là nguồn mạch mọi năng lực. Tôi thách bạn đến trước tôn nhan Chúa, qùy gối xuống và thưa rằng: “ Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên thánh trong lời nói.” Sự khiêm tốn của bạn sẽ làm Ngài động lòng, và rồi bạn sẽ cảm nhận được từ đáy lòng mình một sức mạnh thúc đẩy mình phải thực thi Thánh Ý Chúa, và hoàn toàn trông cậy nơi Ngài.

Những người vĩ đại nhất trên thế gian này là các vị thánh. Không có gì và cũng không một ai có thể mang lại cho Chúa vinh quang lớn lao hơn là các Thánh. Và bao lâu mà bạn còn sống và còn thở, thì cho dù cuộc đời của bạn có tội lỗi đến đâu chăng nữa, bạn vẫn còn có thể nên thánh. Đây là cơ may của bạn. Có thể Thiên Chúa sẽ không còn cho bạn cơ hội nào khác.

Hãy khởi công …

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")