Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 22

NHỮNG LỜI CÁO BUỘC CHÍNH ĐÁNG

Bất cứ khi nào có người bước vào cuộc hành trình thiêng liêng, với bầu nhiệt huyết tràn đầy để thực thi Thánh Ý Chúa, thì bản năng tự nhiên của con người dễ khiến cho họ mất thăng bằng. Nói một cách khác, người ta trở nên thiếu thực tế trong cuộc sống. Trí lòng họ thì ở trên trời mà đôi chân của họ lại cũng không đạp đất nữa. Chúng ta là con người, vậy thì ta phải hành xử như con người. Do đó, trong cuộc hành trình đến với Chúa, riêng trong lời ăn tiếng nói, ta nên duy trì sự bình thường của con người. Gương tốt là để xây dựng chứ không phải để cô lập kẻ khác.

Khi chúng ta đề cập đến những cáo buộc chính đáng, tôi muốn nói đến những trường hợp chẳng đặng đừng mà chúng ta phải nói những lời tiêu cực về người khác. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ta phải phát biểu một cách đúng đắn, nghĩa là chỉ nói với ai có quyền biết mà thôi. Sau đây là một thí dụ đơn giản:

Nếu một chủ nhân cư xử không công bằng, trả lương không đúng mức cho nhân công, hay ngược lại, nếu người thợ lừa dối chủ và không làm đủ bổn phận theo mức lương được trả, thì không những chúng ta có quyền, mà còn có bổn phận lên án việc làm của họ. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đã sử dụng lời cáo buộc chính đáng. Không những thế, đối với luật công bằng trong xã hội, chúng ta còn đóng vai chứng nhân của một Thiên Chúa chân thật. Điều duy nhất là chúng ta phải bảo đảm được rằng ta đừng phóng đại những lỗi lầm ấy thêm. Đôi khi ta phải nói sự thật, nếu không chúng ta có thể gây tổn thương và làm thiệt hại nhầm cho người khác .

Những cáo buộc chính đáng là điều chúng ta nên luôn luôn lưu tâm đến, mà hy vọng rằng sẽ ít khi phải sử dụng. Thật tốt đẹp biết bao nếu lúc nào chúng ta cũng thốt lên những lời tích cực về người khác, nhưng đó là một điều thiếu thực tế cho chúng ta. Đời là thế, nhưng lòng nhân hậu của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta, dù bất cứ hoàn cảnh nào, phải thật sự công bằng, chính trực và lưu tâm trong lời nói của mình.

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")