Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 18

SỰ THẬT THÀ TRONG LỜI NÓI

Thiên Chúa là sự thật, chúng ta càng thật thà trong lời nói bao nhiêu, chúng ta càng giống hình ảnh Ngài bấy nhiêu. Nói dối là bóp méo sự thật, cho dù hậu qủa ra sao ta cũng không nên nói dối. Ngày xưa Philatô đã hỏi: “Sự thật là gì?” (Jn.18:38), nhưng ông ta đã không nhận ra được rằng “Sự Thật” đang đứng ngay trước mặt ông – Chúa Giêsu, chính Ngài là sự thật, là nguồn mạch mọi chân lý.

Có nhiều cách chúng ta phạm tội gian dối. Một là chúng ta thật sự trả lời dối khi bị hỏi đến, hai là chúng ta làm lệch lạc chứng cớ, hoặc nữa là ta thêm thắt vào những tình tiết do chúng ta tưởng tượng nên. Tất cả đều là sai sự thật. Tuy nhiên, ta cũng nên nhớ rằng có những lúc không tiện cho chúng ta nói ra tất cả sự thật. Qủa vậy, có nhiều trường hợp ta cần phải cẩn thận và kín đáo về sự thật mà chúng ta thốt ra. Không phải chỉ vì bạn biết được sự thật về điều gì đó thì bạn có quyền công bố với mọi người. Đã có ngườ hỏi tôi rằng: “Người ấy thật đã làm chuyện ghê gớm đó mà, tại sao tôi lại không thể nói ra điều đó ?.“ Thưa, bởi vì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu chúng ta không bao giờ nói đến những điều mà chúng ta không bao giờ nên nói. Đây là một trường hợp điển hình mà khi ta nói lên sự thật, kết quả sẽ vô cùng tai hại. Thí dụ bạn nói lại với một người bạn rằng: “Ông Smith nói rằng anh là một người rất ích kỷ, và cố tránh né anh càng nhiều càng tốt”. Bạn muốn làm gì đây ? – Thọc gậy bánh xe chăng ? Nếu ông Smith cảm thấy cần phải nói điều gì đó với người bạn, thì hãy để ông ta tự nói ra đi thôi. Xin bạn chớ có làm dây chuyền cho những lời nói mà bạn biết trước là sẽ gây tổn thương rất nhiều cho người khác.

Không chóng thì chày, chúng ta sẽ luôn luôn khám phá ra được ai là người thường tự bào chữa cho mình bằng sự gian dối. Họ luôn sẵn sàng với đầy đủ lý do biện hộ cho bất cứ việc gì họ làm sai, và thường thì nó luôn luôn là những câu chuyên dài dòng lộn xộn. Rồi ta cũng sẽ thấy rằng loại người này cũng thiếu thành thật trong nhiều lãnh vực khác nữa.

Ai thật thà thì cũng là người lương thiện. Người thành thật khiến bạn đặt tin tưởng vào họ, vì biết chắc họ sẽ không gian dối, lường gạt hoặc trộm cắp. Một người chuyên môn nói dối thật đáng ghét trước mặt Chúa. Đức Kitô là Sự Thật. Khi chúng ta thành thật thì chúng ta được trở nên giống Đức Kitô hơn.

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")