Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 13

SỰ LỐ LĂNG VÀ THÔ TỤC TRONG LỜI NÓI


Kinh Thánh dạy rằng: "...Vì lòng có đầy, miệng mới thốt ra" (Lk 6:45). Khi tôi đề cập đến sự lố bịch ở đây, chắc các bạn cũng hiểu rằng sự trịch thượng và nguyền rủa là không được kể tới. Những từ ngữ này thật quá nặng nề. Tôi chỉ xin nói đến những lố lăng, thô tục ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Vì những ai có ý hướng thánh thiện thì không nên dùng những lời nói nặng nề. Vấn đề chính ở đây tôi muốn nói đến là sức mạnh của sự gợi ý. Chúng ta có những lời nói thanh mà tục, có khả năng khơi dậy những dục vọng. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta không nên nhắc đến những điều ấy. Lời nói của ta phải trong sáng và tinh khiết như Thiên Chúa là Đấng tinh khiết. Mặc dầu đôi khi những lời nói tục chỉ có tính cách hài hước, nhưng ta đâu biết được sức tác hại tiềm ẩn trong nó. Chúng ta không biết được trạng thái tinh thần của người khác cũng như sự cám dỗ họ phải chịu đựng. Như thế là chúng ta gián tiếp đưa họ vào vòng tội lỗi, nhất là tội dâm dục, mặc dù chỉ vì một lời nói mà ta đã tạo cho họ một dịp tội. Lời nói tục tĩu quả thật sẽ làm hạ phẩm giá của người nói trong mắt mọi người. Chúng ta không nên nói những lời xúc phạm đến Chúa Thánh Thần.

Chúng ta không nên nói những lời xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Nếu ta có đủ trí khôn để xử dụng lời nói của mình, thì ngay cả lời nói đùa, ta cũng sẽ không cần đến những câu chuyện tục. Chuyện tục tĩu phát xuất từ đầu óc tục tĩu. Có một số người cho rằng họ không thể kiềm chế dục vọng của họ được. Điều đó rất dễ hiểu nếu họ luôn luôn chiều theo những ý tưởng xấu xa. Chính họ đã tự tạo ra những tình huống dâm dục cho mình. Nếu chúng ta muốn được vô phương trách cứ trong lời nói, thì chúng ta nên đặc biệt tránh lối nói hai nghĩa, nói một điều nhưng lại ngầm khêu gợi một ý khác. Thật sự, chúng ta có thể vui đùa một cách đứng đắn và thánh thiện được mà không cần phải có sự lố lăng, thô tục đi kèm. Những bình phẩm thiếu đứng đắn hoặc có ý khêu gợi mà thỉnh thoảng chúng ta thường tự cho phép mình xử dụng đó, cũng cần được chấm dứt. Đã đến lúc chúng ta phải dọn sạch tâm hồn mình.

Giả sử bạn bị kẹt trong một nhóm đang tán gẫu và họ dùng thứ một lời hai nghĩa. Bạn chỉ nên mỉm cười và đừng dự vào, trừ phi bạn có thể hướng câu chuyện lên một mức độ cao hơn.

Ngoài ra, những tiếng chửi thề càng không nên có trong bộ từ ngữ ta dùng. Mặc dầu những tiếng này có sức diễn tả cao độ, nhưng chúng làm mất đi tính lịch sự của ta. Ta có thể xử dụng nhiều từ ngữ khác thay vào đó.

Nói đến cùng là phải biết tự kiềm chế mình. Và khi ta tự chủ và giữ kỷ luật vì danh Thánh Chúa Giêsu, thì đó là lúc ta làm đẹp lòng Chúa nhất.

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")