Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 5

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH

Tôi phải làm gì trước? Tôi phải làm gì tiếp theo?

Trước hết, ta nên biết rằng chỉ có một chướng ngại vật duy nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn. Một chướng ngại vật duy nhất làm hủy hoại mối liên hệ giữa Thiên Chúa và linh hồn chúng ta. Đó là tội lỗi. Những khuyết điểm bẩm sinh của chúng ta sẽ không làm cản trở mối liên hệ của ta với Thiên Chúa. Phương cách duy nhất giúp chúng ta gìn giữ một quan hệ tốt đẹp với Chúa là cố gắng sống không tội lỗi. Không có gì xúc phạm đến Chúa cho bằng tội lỗi. Chẳng có gì khác! Tùy từng loại, tội có thể làm hư hại cả thể xác lẫn linh hồn chúng ta. Thí dụ như tội mê ăn uống làm cho thể xác ta bệnh hoạn và tinh thần chúng ta sẽ ra lười biếng. Thánh Têrêsa thành Avila, một gương mẫu cao quí, đã từng nói rằng điều quan trọng nhất mà bà luôn tìm cách xa lánh đó là tội trọng, vì nó sẽ hủy diệt hoàn toàn mọi liên hệ của bà với Chúa. Thánh nữ xác định rằng tội trọng là kẻ thù lớn nhất hết thảy.

Tội lỗi là một việc xúc phạm đến Thiên Chúa. Tội lớn và nghiêm trọng, ta gọi là tội nặng. Nếu nó nhỏ, ta gọi là tội nhẹ. Điều này chúng ta đều quá quen thuộc rồi. Như vậy, nếu chúng ta ước ao được nên thánh, thì tội trọng và tội nhẹ cố ý phạm phải được triệt để loại trừ khỏi cuộc sống của chúng ta. Một linh hồn sạch tội sẽ là chiếc giàn phóng lý tưởng cho con tàu đưa đến sự thánh thiện. Nếu vì một lý do nào đó mà giàn phóng này mất cân bằng vì tội lỗi, thì con tàu thánh thiện sẽ bị lệch hướng khỏi mục tiêu là Trái Tim Cực Thánh Chúa.

Vậy thì làm sao chúng ta có thể loại trừ được các tội trọng cũng như tội nhẹ ra khỏi chúng ta? -Bằng một đời sống cầu nguyện sốt sắng. Trong khi cầu nguyện chúng ta nài xin Chúa thứ tha những lỗi lầm ta đã phạm và dốc lòng chừa cải, không bao giờ có ý tái phạm nữa. Có lẽ bạn sẽ nói, " Khoan! Nhiều quá! Tôi sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu cao như vậy đâu." Vâng, bạn sẽ đạt được, vì chính Thiên Chúa sẽ đạt được điều đó trong bạn. Bạn có thể tự nhủ rằng mình không thể hứa một điều mà biết rằng mình không giữ trọn được. Có thể ban đầu bạn sẽ sao lãng, nhưng đừng lo, vì Thiên Chúa sẽ nâng đỡ bạn. Sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta phải lập tức đứng dậy và làm lại từ đầu. Đừng bao giờ đầu hàng sự yếu đuối của bản thân hay của ma quỉ.

Phần nhiều, những ai có ý định nên thánh đều có thể tránh đưọc các tội trọng, tuy nhiên chính các tội nhẹ lại ít được họ lưu tâm đến. Và trong thực tế, tôi thấy hầu hết các tội do miệng lưỡi gây ra lại chính là các tội nhẹ này. Đó là lúc Phương Án của Thánh Giacôbê trở nên cần thiết.

Những ai đã có quyết tâm nên thánh sẽ không cho phép mình cố ý phạm tội kể cả tội nhẹ. Sách Sáng Thế 17:1 chép rằng: "Ta là Thiên Chúa toàn năng. Hãy bước đi trong Ta và đừng để bị trách cứ." Đây chính là kim chỉ nam của chúng ta trong cuộc sống. "Ta là Thiên Chúa toàn năng" dạy cho biết Chúa là ai. "Hãy bước đi trong Ta" là lời Chúa nhắc nhở chúng ta luôn giữ hình ảnh Ngài trong tim và tâm hồn ta. Và, "đừng để bị trách cứ" cho ta biết điều làm đẹp lòng Chúa nhất là cuộc sống không tội lỗi.

Vậy, trước hết ta phải làm gì? Chúng ta phải nhất quyết không phạm tội trọng. Tiếp đến, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bảo đảm rằng linh hồn chúng ta không phải vương mắc những tội nhẹ cố ý.(Các tội vô ý là lúc ta lỡ buột miệng nói điều mà chưa kịp suy nghĩ.) Rồi qua một thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng kể cả những tội vô ý cũng có thể được kềm chế một cách hữu hiệu hơn. Chúng ta có thể làm được những việc này không? Không! Nhưng Chúa làm được, và Ngài sẽ làm cho ta nếu chúng ta đồng ý.

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")