Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 4

TÔI CÓ THỂ NÊN THÁNH KHÔNG ?

Tôi có thể nên Thánh không? Trên và trước hết, ta phải có một động cơ thích hợp. Ðộng cơ thứ nhất của ta phải là để làm sáng danh Chúa, và thứ hai để bảo đảm cho mình được rỗi linh hồn. Tuy rằng động cơ thứ hai không được cao quí như động cơ thứ nhất nhưng cũng là thích đáng. Chúa đến để cứu chuộc tất cả mọi người. Ngài đón nhận chúng ta từ bất cứ tình huống nào, và sẽ dùng chính những động lực bất hảo của chúng ta để biến đổi chúng ta nên hoàn hảo. Vậy, đối với câu, "Tôi có thể nên Thánh không?" Câu trả lời sẽ là: Chỉ có Chúa là Ðấng dựng nên các Thánh, và Chúa không bao giờ từ chối ban ơn giúp sức cho bất cứ ai quyết chí nên Thánh. Chúa đã nhiều lần dùng những thứ phế thải trên trái đất để tạo thành tác phẩm tuyệt vời quí gía. Vậy khi có người nói rằng, "Tôi không xứng đáng với ơn gọi cao cả như vậy", tôi sẽ hỏi lại rằng, "Ai mới thật là người xứng đáng với lòng nhân hậu của Chúa?"

Chúng ta hãy khiêm nhường quì dưới chân Chúa, thú nhận hết mọi tội lỗi của mình và đừng sợ sệt. Ðây không phải việc của con người mà là việc của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho chúng ta có thể bắt chước Mẹ Maria mà nói rằng, "Vâng, xin cho thánh ý Chúa được thực hiện trong con."

Hoàn cảnh cuộc sống chúng ta ra sao không có gì quan trọng. Ta có thể đang khoẻ mạnh hay đau yếu, giàu hay nghèo, thông hay dốt, đẹp hay xấu. Trong bất cứ địa vị nào, chúng ta đều có thể nên Thánh một cách phi thường được. Có rất nhiều vị Thánh đã từng bê tha, nhưng khi quay trở lại cùng Chúa, cuộc sống của họ đã được hoàn toàn thay đổi. Thánh Augustinô khởi đầu là một người vô đạo, sống với một người đàn bà không gía thú và có một người con trai. Sau khi nhận biết Chúa, ông đã lìa bỏ bà ta để theo đạo, trở thành một linh mục, rồi giám mục, và cuối cùng đã nên Thánh. Nếu Thánh Augustinô có thể làm được, thì bạn và tôi cũng có thể được.

Trường hợp Thánh Margaret ở Cortona cũng là một người đầy tội lỗi được ơn nên thánh. Bà sống với một người đàn ông ngoại hôn. Cho đến khi người ta tìm thấy ông bị giết chết trong một đường mương thì cả cuộc đời của bà thay đổi, và cuối cùng bà đã nên thánh. Ơn tha thứ của Chúa thật tuyệt vời! Ngài không chỉ ban ơn tha tội mà còn ban ơn biến đổi tội nhân thành người đức độ cao quí nữa.

Xin bạn đừng để cho quá khứ tội lỗi của chúng ta ngăn chận chúng ta và nghĩ rằng ta không thể nên Thánh được. Ma quỉ đương nhiên là muốn ta nghĩ thế. Rất nhiều cuộc đời hư hỏng đã được Chúa thương cải hoá vì Chúa đã nhận lời họ kêu nài, "Vâng con xin theo Ngài." Chúng ta có thể nên thánh không? Tất nhiên là có! Chúng ta chỉ cần làm theo lời thánh Tôma Aquinas nói, "Hãy muốn!"

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")