Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 3

TẠI SAO TA PHẢI NÊN THÁNH

Không có sự gì trên thế gian có thể đẹp lòng Chúa hơn là có một người được nên Thánh. Bạn thử nghĩ xem! Không có sự gì làm đẹp lòng Chúa hơn là sự thánh thiện. Khi ta nhìn vào chính mình, và nhìn lên Chúa, rồi so sánh bản thân chúng ta với sự vĩ đại của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra ngay rằng Chúa là Ðấng cao cả nhất từ xưa tới nay, không gì sánh bằng. Nhưng thật không may, có nhiều lúc chúng ta bị vương vấn vào những việc trần gian khiến ta sao lãng và xa rời Thiên Chúa. Như thế chúng ta không còn nghĩ Thiên Chúa là Ðấng cao trọng nhất nữa. Lại có những lúc chúng ta chỉ dựa vào sự khôn khéo của mình để giải quyết những sai lầm hay khó khăn gặp phải. Do đó, ta lại càng dễ quên Thiên Chúa. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, khi ta bàn đến những sự thuộc về Thiên Chúa và sự vĩnh cửu, là ta đang nói đến sự đời sau, luôn cố định và không thay đổi, ngoại trừ nơi luyện hình. Vậy khi ta so sánh sự vĩnh cửu với các điều tạm thời, thì tự nhiên điều vĩnh cửu sẽ phải chiếm ưu thế trong chúng ta. Kinh Thánh đã nói: "Nếu được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? (Matt. 16:26). Thật vậy, điều chí lý nhất mà ta phải làm là nên Thánh. Nhưng ngoài những lý lẽ sơ đẳng này, còn những lý do khác sâu sắc hơn, thôi thúc chúng ta phải nên Thánh. Như trong thư Thánh Phaolô có dạy: "Tình yêu của Ðức Kitô thôi thúc chúng ta" (II Cor. 5:14). Khi chúng ta nhận ra được tình yêu cao vời mà Ðức Chúa Cha dành cho chúng ta, đã cho Chúa Con xuống thế làm người, và hy sinh khổ hình Thập gía vì ta, thì chúng ta có thể lấy gì mà so sánh với tình yêu bao la cao cả đó? Gỉa sử chỉ một mình ta cần được cứu chuộc, thì Chúa cũng không từ nan vì trong mắt Ngài, sự sống của ta quí gía biết bao. Bạn thử tưởng tượng xem!

Lý do căn bản nhất khiến chúng ta phải nên Thánh là vì Thánh làm sáng danh Chúa. Có rất nhiều loài và sự việc khác cũng làm sáng danh Chúa. Chẳng hạn như mặt trời mọc và lặn, sóng biển, sông hồ, núi đầy tuyết phủ, thung lũng trù phú, hoa thơm, bướm đẹp... Tất cả đều vinh danh Chúa vì chúng đã thực thi thánh ý Chúa một cách hoàn hảo, tự nhiên. Sự hiện diện của chúng đã phản ánh hoàn toàn sự tốt đẹp tuyệt vời của Ðấng Tạo Hóa rồi. Nhưng Thánh thì khác! Chỉ có Thánh làm sáng danh Chúa hơn cả vì không như các loài thụ tạo khác, Thánh có đầy đủ nhận thức và được thôi thúc để đáp lại tình yêu của Chúa, do đó mà phản ảnh vinh quang của Chúa một cách rực rỡ, hoàn hảo nhất. Không một tạo vật nào khác làm được như vậy. Ðể làm sáng danh Chúa, Thánh là bậc cao trọng nhất - tại sao ta lại không muốn nên Thánh?

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")