Lich trình linh thao  ||  Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Các khóa linh thao  ||  Sách linh thao 
Linh Đạo I-Nhã  ||  Kinh Thánh Tân Ước  ||  Kinh Thánh Cựu Ước  ||  Liên lạc  ||  Nối kết 


Bước Đường Linh Thao: Tài liệu thực hành dành cho các bạn tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao (7 & 8 ngày) do linh mục Nguyễn Thế Minh,S.J. biên soạn và hướng dẫn.

  Nội Dung:   Chuẩn Bị  -   Tuần 1  -   Tuần 2  -   Tuần 3  -   Tuần 4  -   Phụ Trương

Tôi đi Cấm Phòng: : Tập sách nhỏ nói về Linh Thao và Cầu nguyện, do linh mục Nguyễn Thế Minh,S.J. biên soạn.

Thủ Bản Tự Thuật của Thánh I-Nhã Loyola: Bản Việt ngữ do linh mục Hoàng Văn Lục, S.J. chuyển dịch.

Những Bước Đường Theo Chúa: Hồi ký Thánh I-Nhã, Do cha Luis G. Camara, S.J, nghe thánh I-Nhã kể, sau đó đọc lại cho người khác ghi chép. Hoàng Sóc Sơn giới thiệu, dịch và chú thích.

Những Rung Cảm Nội Tâm: Nhật ký nội tâm Thánh I-Nhã, Hòang Sóc Sơn chuyển dịch.

Tâm sự với Cha I-Nhã:Antôn Phaolô, SJ

Thánh Phanxicô Xavier : Người biết ước muốn và nhận định

Ðạt Ðến Thánh Ðức Phi Thường Qua Lời Nói : Nguyên tác "Attaining Heroic Holiness Through Speech", của Ðức Ông Felix A. Losito, Chuyển ngữ bởi LM. Ðỗ Bá Ái & C. Huỳnh Thùy Linh & A. Trần Ðình Sơn