Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Lich trình linh thao  || Các khóa linh thao  || Linh thao & Cầu nguyện 
Kinh Thánh Tân Ước  || Kinh Thánh Cựu Ước  || Sách linh thao  || Liên lạc  || Nối kết 


Ðạt Ðến Thánh Ðức Phi Thường Qua Lời Nói : Nguyên tác "Attaining Heroic Holiness Through Speech", của Ðức Ông Felix A. Losito, Chuyển ngữ bởi LM. Ðỗ Bá Ái & C. Huỳnh Thùy Linh & A. Trần Ðình Sơn

Bước Đường Linh Thao: Tài liệu thực hành dành cho các bạn tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao (7 & 8 ngày) do linh mục Nguyễn Thế Minh,S.J. biên soạn và hướng dẫn.

Thủ Bản Tự Thuật của Thánh I-Nhã Loyola: Bản Việt ngữ do linh mục Hoàng Văn Lục, S.J. chuyển dịch.

Những Bước Đường Theo Chúa: Hồi ký Thánh I-Nhã, Do cha Luis G. Camara, S.J, nghe thánh I-Nhã kể, sau đó đọc lại cho người khác ghi chép. Hoàng Sóc Sơn giới thiệu, dịch và chú thích.

Những Rung Cảm Nội Tâm: Nhật ký nội tâm Thánh I-Nhã, Hòang Sóc Sơn chuyển dịch.

Tâm sự với Cha I-Nhã:Antôn Phaolô, SJ

Thánh Phanxicô Xavier : Người biết ước muốn và nhận định