Lịch Trình TĩnhTâm Linh Thao Năm 2016

 

   Seattle & Portland

 

Để cảm nghiệm tình thương tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa 

Để thực tập cầu nguyện với Kinh Thánh.

Để nghỉ ngơi bên Chúa

Kính mời ông bà, anh chị và các bạn trẻ đến tham dự khóa:

Tĩnh Tâm Linh Thao 7 ngày,

Khoá dành cho tất cả mọi người.

Thời gian: Từ chiều thứ sáu  ngày 8 tháng 7

                        đến chiều thứ sáu  ngày 15 tháng 7, 2016

Địa điểm: The Griffin Center,

                       11957 SE Fuller Road, Milwaukie, Oregon 97222

Linh hướng: Cha Nguyễn công Chánh , dòng Tên      

 

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự,  xin liên lạc:

 

Vùng Seattle:  Anh Tuấn .  206-755-4598 - tonyphung@hotmail.com

Vùng Portland : Chị Kính .  503-816-5205 - kinh25@gmail.com