ô Văn Chữ,Sp

 

              

  Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2021

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 29 đến 31

Linh Thao Cuối Tuần

Từ 7:30 chiều thứ Sáu ngày 29 đến chiều Chúa Nhật ngày 31

Dành cho tất cả mọi người 

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

2)-Tháng 3  - Từ ngày 19 đến 21 

Linh Thao Cuối Tuần ( Tĩnh Tâm Linh Thao Mùa Chay )

  Từ chiều thứ Sáu ngày 19 đến chiều Chúa Nhật ngày 21

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chữ, S.J.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom 

3)-Tháng 5 ngày 07 đến 08

Workshop Linh Đạo I-Nhã: "Tự Do và Ràng Buộc"

 Thứ Sáu ngày 07, từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 08,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn: Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

4)-Tháng 7  - Từ ngày 03 đến 10 

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ Bảy ngày 03 đến chiều thứ Năm ngày 08

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ Bảy ngày 03 đến chiều thứ Bảy tuần sau ngày 10

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom 

5)- Tháng 7 ngày 30

Lễ Thánh I-Nhã - Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao.

Thời gian:  7:00PM thứ Sáu, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Chủ Tế:  Cha Trần Quốc Anh, SJ.

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo - 2849 S. White Rd., San Jose, CA.

  6)-Tháng 8 -  Từ ngày 13 đến 15

Hội Thảo Hôn Nhân và Gia Đình

Chủ đề : Nhìn gia đình tôi "như mới" trong Chúa Kitô.

Từ chiều thứ Sáu ngày 13 đến chiều Chúa Nhật ngày 15

Dành cho các cặp vợ chồng

Hướng dẫn: Cha Phạm Đức Hạnh, S.J.

Địa điểm: Online - Trực tuyến qua Zoom

7)-Tháng 9 ngày 24 đến 25

Workshop Linh Đạo I-Nhã

 Thứ Sáu ngày 24, từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 25, từ 9:00AM - 11:00AM  (giờ California)

Hướng dẫn: Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

8)-Tháng 10  - Từ ngày 14 đến 17 

Linh Thao 3 Ngày - Directed Retreat

Từ chiều thứ Năm ngày 14 đến chiều Chúa Nhật ngày 17

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Anh Lân,SJ.,  Cha Đạt Trần,SJ.,  cha Ngô văn Chữ,SJ., Cha Trần Quốc Anh,SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

9)-Tháng 12  - Từ ngày 06 đến 10 (In Person - Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Linh Thao 5 Ngày - Directed Retreat

Từ 8:00AM sáng thứ Hai ngày 06 đến chiều thứ Sáu ngày 10

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ. và cha Ngô Văn Chữ, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

10)-Tháng 12  - Từ ngày 10 đến 12 - (In Person - Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Linh Thao Cuối Tuần  (Tĩnh Tâm Linh Thao Mùa Vọng )

Từ chiều 5:00PM thứ Sáu ngày 10 đến 4:00PM chiều Chúa Nhật ngày 12

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

11)-Tháng 12  - Từ ngày 10 đến 12 (On line - Trực Tuyến)

Linh Thao Cuối Tuần  (Tĩnh Tâm Linh Thao Mùa Vọng )

Từ 7:00 PM chiều thứ Sáu ngày 10 đến 3:00PM chiều Chúa Nhật ngày 12

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom