Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2021

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 29 đến 31

Linh Thao Cuối Tuần -  Trực Tuyến

Từ 7:30 chiều thứ Sáu ngày 29 đến chiều Chúa Nhật ngày 31

Dành cho tất cả mọi người  -  Tham dự viên cần cài đặt Zoom meeting trong smart phone hoặc trong ipad; laptop; desktop computer với camera để tham dự trực tuyến.

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom meeting

2)-Tháng 3  - Từ ngày 19 đến 21 

Linh Thao Cuối Tuần - Mùa Chay

Từ chiều thứ Sáu ngày 19 đến chiều Chúa Nhật ngày 21

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chữ, S.J.

Địa điểm:  Sẽ thông báo sau

 3)- Tháng 7 ngày 30

Lễ Thánh I-Nhã - Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao.

Kính mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị em tham dự thánh lễ và ngay sau đó là tiệc mừng.

Thời gian:  7:00PM thứ Sáu, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

4)-Tháng 8 -  Từ ngày 13 đến 15 

Linh Thao Cuối Tuần - Hôn Nhân Gia Đình 

Từ chiều thứ Sáu ngày 13 đến chiều Chúa Nhật ngày 15

Dành cho các cặp vợ chồng

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Sẽ thông báo sau