Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2020

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 2 - Từ ngày 08 đến 09

Khóa Học Hỏi Tu Đức "Mài Rìu"

Dành cho tất cả mọi người muốn học hỏi về Tu Đức

Từ 8:00 sáng thứ Bảy ngày 08 đến chiều Chúa Nhật ngày 09

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

2)-Tháng 4  - Từ ngày 24 đến 26

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu ngày 24 đến chiều Chúa Nhật ngày 26

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Dominican Sister of Mission San Jose, Fremont, CA. Map & Direction

3)- Tháng 6 - Từ ngày 24 đến 30

Linh Thao  5 & 7 Ngày ( Directed Retreat )

Khóa 5 Ngày: Từ 8:00 sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến chiều Chúa Nhật ngày 28 tháng 6

Khóa 7 Ngày: Từ 8:00 sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến chiều Chúa Nhật ngày 30 tháng 6

Dành cho các anh chị đã tham dự một khóa Linh thao Cuối Tuần, hoặc 5,  7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 4)- Tháng 7 ngày 31

Lễ Thánh I-Nhã  (Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  7:00PM Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07  năm 2020

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

5)-Tháng 11 -  Từ ngày 06 đến 08

Linh Thao  Ba Ngày 

Từ 8:00 sáng thứ Sáu ngày 06 đến chiều Chúa Nhật ngày 08

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Ngô Anh Lân, S.J.

Địa điểm: Dominican Sister of Mission San Jose, Fremont, CA  Map & Direction