Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2020

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 2 - Từ ngày 08 đến 09

Khóa Học Hỏi Tu Đức "Mài Rìu"

Dành cho tất cả mọi người muốn học hỏi về Tu Đức

Từ 8:00 sáng thứ Bảy ngày 08 đến chiều Chúa Nhật ngày 09

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

2)-Tháng 4  - Từ ngày 24 đến 26  .   Phải Hủy bỏ vì đại dịch Covid

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu ngày 24 đến chiều Chúa Nhật ngày 26

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Dominican Sister of Mission San Jose, Fremont, CA. Map & Direction

3)- Tháng 6 - Từ ngày 24 đến 30  .   Phải Hủy bỏ vì đại dịch Covid

Linh Thao  5 & 7 Ngày ( Directed Retreat )

Khóa 5 Ngày: Từ 8:00 sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến chiều Chúa Nhật ngày 28 tháng 6

Khóa 7 Ngày: Từ 8:00 sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 đến chiều thứ Tư tuần sau, ngày 30 tháng 6

Dành cho các anh chị đã quen cầu nguyện với kinh thánh, hoặc đã tham dự Linh thao Cuối Tuần, hoặc Linh Thao 5 ,  7 Ngày

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 4)- Tháng 7 ngày 31  ---  Trực Tuyến

Lễ Thánh I-Nhã  (Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  7:00PM Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07  năm 2020

Điạ điểm: Online - Trực tuyến qua Zoom meeting

5)-Tháng 11 -  Từ ngày 05 đến 08 

Linh Thao Ba Ngày Trực Tuyến - Directed Retreat  

Từ 7:30 chiều thứ Năm ngày 05 đến chiều Chúa Nhật ngày 08 tháng 11

Điều kiện cần thiết để tham dự:

    a)- Đã biết cầu nguyện riêng với Kinh Thánh

    b)- Đã tham dự ít nhất 1 khóa Tĩnh tâm Linh thao

    c)- Có smart phone để dùng Facetime, Viber, Skype, Zoom meeting ... hoặc có computer với camera

Hướng dẫn: Cha Ngô Anh Lân, S.J., cha Nguyễn Công Chánh,S.J., cha Phạm Trung Hưng,S.J., Cha Trần Đạt,S.J. và cha Trần Quốc Anh,S.J.

Địa điểm: Online - Trực tuyến qua Zoom meeting

                                                         

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây, 

Xin xem Lịch Trình Linh Thao tai San Diego - Orange County