Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2019

 

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 26 đến 27

Khóa Học Hỏi Tu Đức "Mài Rìu"

Dành cho tất cả mọi người muốn học hỏi về Tu Đức

Từ 8:30 sáng thứ Bảy (Jan-26) đến chiều Chúa Nhật (Jan-27)

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

2)-Tháng 3 - Từ ngày 29 đến 31

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu (March-29) đến chiều Chúa Nhật (March-31)

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

3)-Tháng 3 ngày 29 đến ngày 31

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu (March-29) đến chiều Chúa Nhật (March-31)

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Phạm Trung Hưng, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA.Map & Direction

 

4)- Tháng 6 ngày 27 đến tháng 7 ngày 03

Linh Thao  5 & 7 Ngày ( Directed Retreat )

Khóa 5 Ngày: Từ 8 giờ sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6 đến chiều thứ Hai ngày 01 tháng 7

Khóa 7 Ngày: Từ 8 giờ sáng thứ Năm ngày 27 tháng 6 đến chiều thứ Tư ngày 03 tháng 7

Dành cho các anh chị đã tham dự một khóa Linh thao Cuối Tuần, hoặc 5,  7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 Lễ Thánh I-Nhã,

(Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  7:00PM Thứ Sáu, ngày 02 tháng 08  năm 2019 

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

 

5)-Tháng 8 -  Từ ngày 09 đến 11

Linh Thao  Ba Ngày 

Từ 8:30 sáng thứ Sáu (Aug 09) đến chiều Chúa Nhật (Aug 11)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: San Damiano Retreat Ctr., Danville, CA  Map & Direction

 

6)- Tháng 11 - Từ ngày 29 & 30 đến ngày 01 tháng 12

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu ngày 29 tháng 11 đến chiều Chúa Nhật ngày 01 tháng 12

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Dominican Sister of Mission San Jose, Fremont, CA  Map & Direction

 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây, 

Xin xem Lịch Trình Linh Thao tại các vùng khác:

 

Lịch Trinh Linh Thao tại vùng San Diego - Orange County