Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2018

 

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 4 - Từ ngày 13 đến 15

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu (Apr-13) đến chiều Chúa Nhật (Apr-15)

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

2) Tháng 4 ngày 13 đến ngày 15

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu (Apr-13) đến chiều Chúa Nhật (Apr-15)

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Ngô Anh Lân, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

3) Tháng 6 ngày 26 đến tháng 7 ngày 03

Linh Thao  5 & 7 Ngày ( Directed Retreat )

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ Ba ngày 26 đến chiều Chúa Nhật ngày 01.

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ Ba ngày 26 đến chiều chiều thứ Ba ngày 03

Dành cho các anh chị đã tham dự một khóa Linh thao Cuối Tuần, hoặc 5,  7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

 Lễ Thánh I-Nhã,

(Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  6:00PM Thứ Sáu, ngày 27 tháng 07  năm 2018 

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

 

4)  Tháng 8 -  Từ ngày 03 đến 05

Linh Thao  Ba Ngày 

Từ 8:30 sáng thứ Sáu (Aug 03) đến chiều Chúa Nhật (Aug 05)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

5)  Tháng 11 ngày 30 đến tháng 12 ngày 02

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu (Nov 30) đến chiều Chúa Nhật (Dec 02)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  San Damiano Retreat Ctr., Danville, CA  Map & Direction

 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây, 

Xin xem Lịch Trình Linh Thao tại các vùng khác:

 

Lịch Trinh Linh Thao tại vùng San Diego - Orange County