Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2017

 

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1)  Tháng 2 ngày 03 đến ngày 05

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu  ngày 03 đến chiều Chúa Nhật  ngày 05

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm:  San Damiano Retreat Ctr., Danville, CA

2) Tháng 3 - Từ ngày 24 đến 26

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Từ chiều thứ Sáu  ngày 24 đến chiều Chúa Nhật ngày 26

Dành cho các cặp vợ chồng

Hướng dẫn: Cha Nguyễn công Chánh, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

3) Tháng 3 - Từ ngày 24 đến 26

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu  ngày 24 đến chiều Chúa Nhật ngày 26

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Ngô Anh Lân, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

4) Tháng 6 - Từ ngày 16 đến 23

Linh Thao  5  & 7 Ngày

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ Sáu ngày 16 đến chiều chiều thứ Tư ngày 21.

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ Sáu ngày 16 đến chiều chiều thứ Sáu ngày 23

Dành cho các anh chị đã tham dự Linh Thao 5 Ngày,  hoặc 7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

 Lễ Thánh I-Nhã,

(Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh lễ và tiệc mừng

Thời Gian:  6:00PM Thứ Sáu, ngày 28 tháng 07  năm 2017 

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

5)  Tháng 12 -  Từ ngày 01 đến 03

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu  ngày 01 đến chiều Chúa Nhật  ngày 03

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm: San Damiano Retreat Ctr., Danville, CA

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm

Linh Thao trên đây,  Xin xem Lịch Trình Linh Thao tại các vùng khác:

 

Lịch Trinh Linh Thao tại vùng San Diego - Nam California 

Lịch Trinh Tieng Việt        -        Lịch Trinh Tieng Anh