Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2016

 

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1)  Tháng 2 ngày 19 đến ngày 21

Linh Thao Cuối Tuần

Khoá Cuối Tuần: Từ chiều thứ Sáu (Feb-19) đến chiều Chúa Nhật (Feb-21)

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction

2) Tháng 4 - Từ ngày 08 đến 10

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu (Apr-08) đến chiều Chúa Nhật (Apr-11)

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J. và các Cha, Thầy, Sơ...

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

3) Tháng 6 - Từ ngày 15 đến 22

Linh Thao  5  & 7 Ngày

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ Tư ngày 15 đến chiều chiều thứ Hai ngày 20.

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ Tư ngày 15 đến chiều chiều thứ Tư ngày 22

Dành cho các anh chị đã tham dự Linh Thao 5 Ngày,  hoặc 7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J. & Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

 

 Lễ Thánh I-Nhã,

(Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  6:00PM Thứ Sáu, ngày 29 tháng 07  năm 2016 

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

4)  Tháng 12 -  Từ ngày 09 đến 11

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu (Dec-09) đến chiều Chúa Nhật (Dec-11)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm

Linh Thao trên đây,  Xin xem Lịch Trình Linh Thao tại các vùng khác:

 

Lịch Trinh Linh Thao tại vùng San Diego - Nam California

 

Lịch Trinh Linh Thao tại vùng Porland - Seattle