Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

  Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2015

 

1)  Tháng 1 ngày 30 đến ngày 04 tháng 2

Linh Thao Cuối Tuần & Linh Thao 5 Ngày

Khoá Cuối Tuần: Từ chiều thứ Sáu (Jan-30) đến chiều Chúa Nhật (Feb-01)

Khoá 5 Ngày: Từ chiều thứ Sáu (Jan-30) đến chiều thứ Tư (Feb-04)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

Địa điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

2) Tháng 4 - Từ ngày 10 đến 12

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J. và các Cha & các Thầy Dòng Tên

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

3)  Tháng 6 - Từ ngày 05 đến 07

Linh Thao Cuối Tuần

Khoá Cuối Tuần: Từ chiều thứ Sáu (Jun-05) đến chiều Chúa Nhật (Jun-07)

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa điểm:  Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction

4)  Tháng 6 - Từ ngày 15 đến 22

Linh Thao  5 Ngày & 7 Ngày

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ Hai đến chiều chiều thứ Bảy

     - Dành cho tất cả mọi người

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ Hai đến chiều chiều thứ Hai tuần sau

     - Dành cho các anh chị đã tham dự Linh Thao 5 Ngày,  hoặc 7 Ngày hàng năm

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh , S.J. & Cha Trần Quốc Anh ,S.J.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA.  Map & Direction 

 

 Lễ Thánh I-Nhã,

(Đấng khai sinh phương thức Tĩnh Tâm Linh Thao)

Mời qúy Cha, Thầy, Sơ, qúy Bác và Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  6:00PM Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2015

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

5)  Tháng 9 -  Từ ngày 04 đến 06

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction

 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm

Linh Thao trên đây,  Xin xem Lịch trình Linh Thao tại các vùng khác :

Lịch trình Linh Thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn trên nước Mỹ

Lịch trình Linh Thao tại vùng Seattle - Portland