Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

  Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2014

 

1)  Tháng 1 -  Từ ngày 17 đến 22

Linh Thao Cuối Tuần & Linh Thao 5 Ngày

Khoá Cuối Tuần: Từ chiều thứ Ba (Jan-17) đến chiều Chúa Nhật (Jan-19)

Khoá 5 Ngày: Từ chiều thứ Bảy (Jan-17) đến chiều thứ Tư (Jan-22)

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J.

Địa điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

2)  Tháng 3 -  Từ ngày 27 đến 30

Linh Thao Ba Ngày

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Seton Provincialate, 26000 Altamont Rd, Los Altos Hill, CA.

3) Tháng 4 - Từ ngày 04 đến 06

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J. và các Cha & các Thầy Dòng Tên

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA. Map & Direction

4)  Tháng 6 - Từ ngày 06 đến 08

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người.

Từ chiều chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA.  Map & Direction 

5) Tháng 6 - Từ ngày 06 đến 11

Linh Thao 5 Ngày  

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm:

June 06-08:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA.  Map & Direction 

June 08-11: Presentation Ctr., Los Gatos, CA.

6)  Tháng 6 - Từ ngày 16 đến 23

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều thứ Hai đến chiều chiều thứ Hai tuần sau

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel, CA.  Map & Direction 

7) Tháng 6 ngày 30 đến tháng 7 ngày 06

Linh Thao Directed  6 Ngày :

Từ chiều thứ Hai đến chiều Chúa Nhật

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Trung Chris, S.J.

Địa Điểm: Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction

  Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian: 6:00PM Thứ Sáu ngày 01 tháng 8

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo, 2849 S. White Rd., San Jose, CA 95148

 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm

Linh Thao trên đây,  Xin xem Lịch trình Linh Thao tại các vùng khác :

Lịch trình Linh Thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn trên nước Mỹ

Lịch trình Linh Thao tại vùng Seattle - Portland