Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2013

 

1)  Tháng 1 -  Từ ngày 24 đến 25

Linh Thao Ba Ngày

Dành cho những người đã ly dị

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

2)  Tháng 3 - Từ ngày 14 đến 17

Linh Thao Ba Ngày

Dành cho "Young Adult", từ 20 đến 35 tuổi

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

3)  Tháng 6 -  Từ ngày 7 đến 9

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4)  Tháng 6 - Từ ngày 11 đến 18

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều chiều thứ Ba tuần sau

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

5) Tháng 6 - Từ ngày 21 đến 26

Linh Thao 5 Ngày  

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

6) Tháng 6 - Từ ngày 28 đến ngày 05 tháng 7

Linh Thao Directed 3 Ngày & 7 Ngày :

Khoá 3 Ngày: Từ chiều thứ Sáu (June 28) đến chiều thứ Hai (July 01)

Khoá 7 Ngày: Từ chiều thứ Sáu (June 28) đến chiều thứ Sáu tuần sau (July 05)

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh, SJ. & Cha Nguyễn Trung Chris, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  6:00PM, thứ Tư ngày 31 tháng 7

Điạ điểm: Our Lady of Refuge Church, 2165 Lucretia Ave., San Jose, CA. 95122      

7) Tháng 10 - Từ ngày 04 đến 06

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J. và các Cha & các Thầy Dòng Tên

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA. Map & Direction

8)  Tháng 10 - Từ ngày 04 đến 06

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người.

Từ chiều chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trung Chris, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA.  Map & Direction 

9)  Tháng 12 - Từ ngày 06 đến 08

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Điạ điểm:  Vallombrosa Retreat Ctr., Menlo Park, CA  Map & Direction  

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Âu Châu