Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2012

 

1)  Tháng 1 -  Ngày 27 đến 29

Linh Thao bằng tiếng Anh: "Ignatian for Young Adults"

Dành cho tất cả mọi người nói tiếng Anh

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

2)  Tháng 3 - Ngày 30 đến ngày 01 tháng 4

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction  

3)  Tháng 6 -  5 Ngày & 7 Ngày

Linh Thao 5 Ngày từ ngày 12 đến 17 (chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật)

Dành cho tất cả mọi người

Linh Thao 7 Ngày : từ ngày 12 đến 19 (chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau)

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4)  Tháng 6 - Ngày 22 đến 24

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

5) Tháng 6 - Ngày 27 đến 04 tháng 7

Linh Thao 7 Ngày :

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Từ chiều thứ Tư đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

6)  Tháng 7 - Ngày 06 đến 08

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

  Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng

Thời Gian:  6:30PM, thứ Ba ngày 31 tháng 7

Điạ điểm: (Sẽ bổ túc sau)   

7)  Tháng 9 - Ngày 13 đến 16

Linh Thao 3 ngày bằng tiếng Anh. "Ignatian for Young Adults"

Dành cho tất cả mọi người nói tiếng Anh

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

8) Tháng 10 - Ngày 12 đến 14

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Phạm Trung Hưng, S.J. & Cha Trần Quốc Anh, S.J.  

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA. Map & Direction

9)  Tháng 10 - Ngày 12 đến 14

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Ngọc Thảo, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA.  Map & Direction 

10)  Tháng 12

Linh Thao 3 Ngày - "Directed"  từ thứ Sáu ngày 07 đến thứ Hai ngày 10

Linh Thao 5 Ngày - "Directed"  từ  thứ Sáu ngày 07 đến thứ Tư ngày 12

Dành cho người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự Linh Thao

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J. và Sơ Hà Ngọc Thủy, LHC.

Điạ điểm:  Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Âu Châu