Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA . Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Linh Thao Năm 2009

 

1)  Tháng 1-  Ngày 16 đến 18

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction

2)  Tháng 2 - Ngày 10 đến 15

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

3)  Tháng 2-  Ngày 17 đến 24

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

4) Tháng 6 - Ngày 26 đến tháng 7  ngày 03 

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự tĩnh tâm Linh Thao 5 hoặc 7 ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Hướng dẫn: Cha "Ba" Louis Robert, S.J.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

5) Tháng 7 - Ngày 01 đến 08

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Tư đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

6)  Tháng 7 - Ngày 10 đến 15

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

7)  Tháng 7 - Ngày 16 đến 23

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Năm tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

8)  Tháng 7-  Ngày 24 đến 26

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction 

  Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh lễ và Tiệc mừng

Thời Gian:  6:30PM, thứ Sáu ngày 31 tháng 7

Điạ điểm: Hội trường nhà thờ Chúa Ba Ngôi, Nassau Dr., San Jose, CA    

9)  Tháng 8 - Ngày 28 đến 30

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: cha Nguyễn Công Chánh S.J. &  cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

10) Tháng 8 - Ngày 28 đến 30

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Ngọc Thảo, S.J.

Địa điểm: Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

11)  Tháng 12 - Ngày 01 đến 06 

Linh Thao 5 & 3 Ngày - "Directed".

Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự 1 khóa Linh Thao

Từ chiều thứ Ba (hoặc chiều thứ Năm) đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nam Tiến, S.J. & cha Trần Quốc Anh, S.J.

Điạ điểm:  Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Canada & Âu Châu