Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA . Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Linh Thao Năm 2008

 

1)  Tháng 1-  Ngày 11 đến 13

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho giới trẻ từ 20 đến 25 tuổi

Khóa sẽ dùng hoàn toàn tiếng Anh  (English speaking only)

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J. & Cha Nam Tiến ,S.J.

Địa điểm: Mount Hermon Christian Camps & Conference Ctr., Mount Hermon, CA

2)  Tháng 1-  Ngày 18 đến 20

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction  

3)  Tháng 2 - Ngày 15 đến 20

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4)  Tháng 2-  Ngày 22 đến 24

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

5)  Tháng 6-  Ngày 26 đến 29

Linh Thao 3 Ngày "Directed"

Dành cho giới trẻ từ 20 đến 35 tuổi

Khóa sẽ dùng tiếng Anh và tiếng Việt (Mostly English)

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Saint Clares Retreat Center, Watsonview, CA

6)  Tháng 6 - Ngày 29 đến 06 tháng 7   

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự tĩnh tâm Linh Thao 5 hoặc 7 ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Bảy đến chiều thứ Bảy tuần sau

Hướng dẫn: Cha "Ba" Louis Robert, S.J.

Địa Điểm: Saint Clares Retreat Center, Watsonview, CA

7)  Tháng 6 - Ngày 30 đến ngày 07 tháng 7

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Hai đến chiều thứ Hai tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

8)  Tháng 7 - Ngày 08 đến 13

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

9) Tháng 7 - Ngày 15 đến 22

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

 Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh lễ và Tiệc mừng

Thời Gian:  6:30PM, thứ Sáu ngày 01 tháng 8

Địa điểm: Hội trường nhà thờ Chúa Ba Ngôi, Nassau Dr., San Jose, CA    

10)  Tháng 8 - Ngày 22 đến 24

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho  tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha "mới" Nguyễn Thảo Nam, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

11)  Tháng 9 - Ngày 19 đến 21

Linh Thao Cuối Tuần - "Cho vợ chồng"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: cha Nguyễn Công Chánh, S.J. & Cha Nam Tiến, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction 

12)  Tháng 12 - Ngày 04 đến 07 

Linh Thao 3 Ngày - "Directed".

Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự 1 khóa Linh Thao

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J. & Cha Ngô Anh Lân, S.J.

Điạ điểm:  Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Canada & Âu Châu