Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về :

  ghiten@linhthao.com

 

Tháng 1 - January 2005

1-Ngày 21 đến 23

Tĩnh tâm  Linh Thao cuối tuần.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Điạ điểm: Holy Names , Los Gatos, CA  Map & Direction

Tháng 3 - March 2005

2-Ngày 11 đến 13

Tĩnh tâm  Linh Thao cuối tuần. (English speaking only)

Dành cho thanh niên & thanh nữ từ 18 - 30 tuổi (Young Adult)

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Anh, S.J.

Điạ điểm:  Seton Provincialate, Los Altos Hills, CA Map & Direction

Tháng 5 - May 2005

3-Ngày 06 đến 08

Tĩnh tâm Agapé

Dành cho thanh thiếu niên , từ 13-16 tuổi

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Quốc, OFM.

Điạ điểm: Camp Saint Francis, Aptos, CA. Map & Direction. 

4- Ngày 30 tháng 5 đến ngày 04 tháng 6

Thần Học Giáo Dân: Học Hỏi & Thảo Luận về  "Thánh Thể Học"

Hướng dẫn: Cha Felipe Gomez, S.J.

Địa Điểm 1: Phòng hội Sullivan,Giáo xứ Maria Goretti,

   Điạ chỉ: 2980 Senter Road, San Jose, CA  95111

   Giờ học: Các buổi chiều thứ Hai đến thứ Sáu từ 7:30 - 9:30 PM

Địa Điểm 2:  Phòng hội giáo xứ Chúa Ba Ngôi

   Điạ chỉ: 2040 Nassau Dr., San Jose, CA  95122        

    Giờ học: Trọn ngày thứ Bảy, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều

Tháng 6 - June 2005             

5- Ngày 12  đến 15  

Tĩnh tâm Kairos.

Từ chiều Chúa nhật đến chiều thứ Tư

Dành cho thanh thiếu niên từ 17 - 22 tuổi.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trung Chris, S.J.

Địa Điểm: Camp Saint Francis, Aptos, CA. Map & Direction. 

6- Ngày 17 đến 22

Tĩnh tâm Linh Thao 5 ngày.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

7- Ngày 23 đến 30

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày.

Từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Năm tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Tháng 7 - July 2005 

8-Ngày 01  đến 08   

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Hướng dẫn: Cha Lê Quốc Tuấn, S.J.

Địa Điểm: New Camaloli Hermitage, Big Sur, CA.Map & Direction

9- Ngày 12 đến 17

Tĩnh tâm Linh Thao 5 ngày.

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Tháng 8 - August 2005

10-Ngày 18  đến 21   

Cuối tuần tĩnh tâm & nghỉ ngơi .

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa nhật

Hướng dẫn: Cha Hoaøng Tieán Ñoaøn, S.J.

Dành cho các đôi vợ chồng - Nhóm cầu nguyện Bethania & Ban Tổ Chức Tĩnh Tâm

Địa Điểm: House Boat - (Trinity Lake, Trinity Center, CA?)

Tháng 9 - September 2005

11-Ngày 23  đến 25   

Tĩnh tâm Linh Thao cuối tuần.(English speaking only)

Dành cho thanh niên & thanh nữ từ 18 - 30 tuổi (Young Adult)

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa nhật

Hướng dẫn: Cha Phaolô Antôn Trần Quốc Anh,S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Tháng 10 - October 2005

12-Ngày 21  đến 23   

Tĩnh tâm Linh Thao cuối tuần - "Hôn nhân & Gia đình"

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu đến chiều Chúa nhật

Dành cho các đôi Hôn Nhân Công Giáo

Hướng dẫn: cha Hoaøng Tieán Ñoaøn, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Tháng 12 - December 2005

13-Ngày 02  đến 04   

Tĩnh tâm Linh Thao cuối tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: cha Nguyễn Trung Kiên, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm tại các vùng khác. (http://www.donghanh.org)

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Canada & Âu Châu