Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về :

  ghiten@linhthao.com

 

Tháng 2 - Febuary 2004

1-Ngày 6 đến 8

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Điạ điểm: Holy Names , Los Gatos, CẠ Map & Direction

2Ngày 09 đến 11

Khóa Học hỏi và Thảo luận về  "Đời Sống Đức Tin & Ơn Gọi"

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, San Jose.

Giờ học:  Các tối thứ Hai đến thứ Tư từ 7:00PM đến 9:30 PM.                    

3-Ngày 13 đến 15

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA.Map & Direction

4-Ngày 20 đến 22  (President Day Weekend)  

Tĩnh Tâm Linh Thao cuối tuần "Hôn Nhân & Gia Đình".

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Hoaøng Tieán Ñoaøn ,S.J. & Thầy Trần Quốc Anh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

Dành cho các cặp vợ chồng đã từng tham dự tĩnh tâm Linh Thao.

Tháng 5 - May 2004

5- Ngày 18 đến 22 , Thần học Giáo dân

Khóa Học Hỏi & Thảo Luận về Đức Mẹ Maria : "Thánh Mẫu Học"

Hướng dẫn: Cha Philipe Gomez, S.J.

Địa Điểm: Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, San Jose.

Giờ học:  Các tối thứ Hai đến thứ Sáu từ 7:00PM đến 9:30 PM.                    

                   Ngày thứ Bảy từ 9:00AM đến 5:00PM

6-Ngày 28 đến 31 ( Memorial Day Weekend)

Kairos Leader Retreat and Training

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Trung Christ, S.J.

Địa Điểm: KLA Park, Watsonville, CA

Tháng 6 - June 2004             

7-Ngày 18 đến 23  

Tĩnh tâm Linh Thao 5 ngày.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Thứ Tư tuần sau.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm:Holy Names, Los Gatos, CA.Map & Direction 

8- Ngày 24 thaùng 6 đến 1 thaùng 7  

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày.

Từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Năm tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Tháng 7 - July 2004

9-Ngày 01  đến 08   

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày.

Từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Năm tuần sau

Hướng dẫn: Cha Lê Quốc Tuấn, S.J.

Địa Điểm: New Camaloli Hermitage, Big Sur, CA.Map & Direction

Tháng 8 - August 2004

10- Ngày 03 và ngày 05

Học hỏi & Thảo luận về  " Tìm Ý Chúa"

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Nhà thờ St. Patrick, 389 E. Santa Clara St., Downtown San Jose.

Giờ học:  Thứ Ba và thứ Năm từ 7:00PM đến 9:30 PM.                    

11- Ngày 13  đến 15

Tĩnh tâm Agapé

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho thiếu niên từ 14 - 16  tuổi.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Quốc, OFM.

Địa Điểm: Camp Saint Francis, Watsonville, CA. Map & Direction. 

12- Ngày 15  đến 18  

Tĩnh tâm Kairos.

Từ chiều Chúa Nhật đến chiều thứ Tư

Dành cho thanh thiếu niên từ 17 - 22 tuổi.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trung Christ, S.J.

Địa Điểm: Camp Saint Francis, Watsonville, CA. Map & Direction. 

Tháng 10 - October 2004

13- Ngày 29  đến 31

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần "Hôn Nhân & Gia Đình"

Từ 9 giờ sáng thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật 

Hướng dẫn: Cha Hoaøng Tieán Ñoaøn , S.J. & Thầy Trần Quốc Anh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Dành cho các cặp vợ chồng.

Tháng 11 - November 2004

14- Ngày 19  đến 21

Tĩnh tâm Linh Thao cuối tuần.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Thầy Trần Quốc Anh, S.J. & Cha Nguyễn Trung Kiên, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm tại các vùng khác. (http://www.donghanh.org)

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Canada & Âu Châu