Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về :

  ghiten@linhthao.com

 

Tháng 1 - January 2003

1-Ngày 17 đến 19

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần

Dành cho các anh chị trong chương trình “Thăng Tiến Hôn Nhân”

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Điạ điểm: Holy Redeemer Ctr., Oakland, CA. Map & Direction

2-Ngày 20 đến 23

Học hỏi và thảo luận "Giáo Lý Công Giáo và các Tín Điều"

Dành cho các Giáo lý viên trong chương trình GL dự tòng & GL trẻ em

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Trung Tâm Văn Hoá, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, San Jose, CA.

3-Ngày 24 đến 26 

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA.Map & Direction

4-Ngày 24 đến 26

Tĩnh Tâm giới trẻ  Thalithakum

Dành cho các bạn trẻ từ 18-25  tuổi (Young-Adult)

Hướng dẫn: Cha Đỗ Bá Long, S.S.S.

Điạ điểm: Redwood Christian Retreat, Boulder Creek,CA. Map & Direction

Tháng 4 - April 2003

5-Ngày 21 đến 24

Tĩnh tâm Cộng Đoàn: "Niền Vui & Sức Mạnh Chúa Kitô Phục Sinh"

Hướng dẫn: Cha  Francis Vũ Thế  Toàn,S.J.

Địa Điểm: Trung Tâm Văn Hoá, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, San Jose, CA.

6-Ngày 25 đến 27

Tĩnh Tâm  Linh Thao cuối tuần

Hướng dẫn: Cha  Francis Vũ Thế  Toàn,S.J.

Địa Điểm: San Damiano Retreat Center,Danville, CA. Map & Direction

Tháng 6 - June 2003

7- Ngày 02 đến 07 

Khóa Học Hỏi & Thảo Luận: "Giáo Dân Trong Hội Thánh"

Hướng dẫn: Cha Philipe Gomez, S.J.

Địa Điểm: Trung Tâm Văn Hoá, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, San Jose, CA.

Giờ học:  Các tối thứ Hai đến thứ Sáu từ 7:00PM đến 9:30 PM.                    

                    Ngày thứ Bảy từ 9:00AM đến 5:00PM

Tháng 7 - July 2003

8- Ngày 01 đến 06

Tĩnh tâm Linh Thao 5 ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm:Holy Names, Los Gatos, CA.Map & Direction

9- Ngày 06 đến 13

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA.Map & Direction

10- Ngày 03 đến 10

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày

Hướng dẫn: Cha Julian Elizande Thành, S.J.

Địa Điểm: New Camaloli Hermitage, Big Sur, CA.Map & Direction

11- Ngày 11 đến 13 

Tĩnh tâm Linh Thao "Hôn Nhân & Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Hướng dẫn: Cha Julian Elizande Thành, S.J.

Địa Điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA. Map & Direction

Tháng 8 - August 2003

12- Ngày 14 đến 17 ( Thurday - Sunday)

Tĩnh tâm Kairos

Dành cho thanh thiếu niên từ 17-20 tuổi

Hướng dẫn: Cha Trung Chris Nguyễn, S.J.

Địa Điểm: Camp Saint Francis, Watsonville, CA. Map & Direction. 

13- Ngày 17 đến 19 (Sunday - Tuesday)

Tĩnh tâm Ephata

Dành cho thanh thiếu niên từ 13-15 tuổi

Hướng dẫn: Cha Đỗ Bá Long, S.S.S.

Địa Điểm: Camp Saint Francis, Watsonville, CA.Map & Direction. 

Tháng 11 - November 2003

14- Ngày 28  đến 30

Tĩnh tâm Linh Thao cuối tuần

Hướng dẫn: Cha  Francis Vũ Thế  Toàn,S.J. 

Địa Điểm: San Damiano Retreat Center,Danville, CA. Map & Direction

Tháng 12 - December 2003

15- Ngày 08  đến 10

Tĩnh Tâm Cộng Đoàn - Mùa Vọng

Hướng dẫn: Cha  Francis Vũ Thế  Toàn,S.J. 

Địa Điểm: Nhà thờ Saint Anthony, Oakland

Thứ Bảy, Từ  PM đến  PM.     

16- Ngày 08  đến 10

Tĩnh Tâm Cộng Đoàn - Mùa Vọng

Hướng dẫn: Cha  Francis Vũ Thế  Toàn,S.J. 

Địa Điểm: Nhà thờ Saint Patrick, 389 E. Santa Clara St., San Jose .

Các tối thứ Hai, Ba, Tư. Thời gian từ 7:00PM đến 9:30 PM.

 

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm tại các vùng khác. (http://www.donghanh.org)

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Canada & Âu Châu