Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Lich trình linh thao  || Các khóa linh thao  || Linh thao & Cầu nguyện 
Kinh Thánh Tân Ước  || Kinh Thánh Cựu Ước  || Sách linh thao  || Liên lạc  || Nối kết 


Ai cần Linh Thao? Tu sĩ hay giáo dân? Người gìa hay người trẻ? Phái nam hay phái nữ?

- Xin thưa: Bất cứ ai nhận thấy mình có linh hồn thì người ấy cần Linh Thao.

Xe hơi, nhà cửa cần bảo trì, thân xác cần bồi dưỡng ... thì linh hồn cũng cần được chăm nom vun tưới.

Đi tĩnh tâm Linh Thao không phải là để gia nhập một phong trào hay hội đoàn vì Linh Thao không phải là phong trào, cũng không phải hội đoàn, mà là một phương pháp tu đức, giúp làm “giàu có” cho đời sống thiêng liêng của chính mình, của gia đình mình và của cộng đoàn Giáo Hội.

Trong chúng ta, ai lại không muốn sống hạnh phúc! Sống trọn kế hoạch của Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và gia đình mình!